Подкрепа за българската литература

FacebookTwitterLinkedInEmail

На 4 април в Музея за история на София “Българското сдружение на родовете от Македония” представи книгата на проф. Вася Велинова “Климент Охридски и началото на българската литература”. Пощенска банка подкрепи изданието и официалното представяне на книгата, която е 6-та от поредицата “Малка македонска библиотека” на сдружението.

Тя е посветена на 1 100 годишнината от Успението на Свети Климент Охридски и разказва в достъпна форма неговия живот, перипетиите, през които минава, за да стигне до България и очертава мащабите на неговото литературно творчество. “Ако днес си говорим на литературен български и четем поезия на българки поети, или се радваме на постиженията на български драматурзи, заслугата за това е на Климент Охридски като писател. Той полага основите на българския литературен език и създава първите художествени образци на български, създава и прозата, и поезията, които впоследствие се развиват и от други автори. Неговият живот е един духовен подвиг, който трябваше да бъде разказан”, сподели на представянето на книгата си проф. Велинова.