Пловдив е втори по заетост и водещ индустриален център в страната, отчетоха банкери и икономисти на конференция “Пощенска банка среща бизнеса”

FacebookTwitterLinkedInEmail

7 октомври 2015 г.

На конференция “Пощенска банка среща бизнеса”, която се проведе вчера в Пловдив, мениджърите на банката и икономисти от изследователска и консултантска компания Industry Watch отчетоха доброто икономическо развитие на региона и дадоха своята прогноза за 2016 г. На срещата присъстваха местни предприемачи, корпоративни клиенти и партньори на Пощенска банка в региона. Официални гости на събитието бяха изпълнителният и главен финансов директор на финансовата институция, Димитър Шумаров и водещите икономисти Лъчезар Богданов и Георги Стоев от Industry Watch, които представиха на присъстващите актуален макроикономически анализ на състоянието на областта.

“Райони като Пловдив са изключително важни за положителното развитие на икономиката ни, затова един от водещите приоритети на Пощенска банка е стимулирането на бизнеса и предприемачеството тук. За нас е важно не само да сме близо до клиентите си, но и да предлагаме гъвкави финансови решения, които работят най-добре за тях. Над 60 000 клиенти в областта ни се доверяват както за ежедневните си банкови операции, така и да ги консултираме в управлението на фирмените им финанси,” заяви Димитър Шумаров, изпълнителен и главен финансов директор на Пощенска банка.

Експертите от банката лично консултираха и предоставиха на местните предприемачи обстойна информация за улесняване на процесите при фирмено финансиране и съвети за успешна реализация на инвестиционни проекти. Обърнаха специално внимание на полезните аспекти от партньорската работа с финансови институции, както и на иновативните продукти и гъвкавите финансови решения, които предоставя Пощенска банка на своите клиенти.

“В Пловдивска област над 15 000 фирми ползват кредити за над 800 милиона лева кредитен портфейл, а 1 000 фирми ползват кредити за близо 45 милиона лева. В този район отчетохме и над 300 милиона лева депозити, което е свидетелство за успешната ни работа и стремеж да бъдем полезни на клиентите си, гарантирайки им сигурност и най-доброто финансово обслужване”, коментира Ангел Матеев, заместник-началник сектор “Банкиране на дребно” в Пощенска банка.

Гост-лекторите Лъчезар Богданов и Георги Стоев от Industry Watch направиха преглед на последните данни в глобалната, европейската и националната икономика, обръщайки специално внимание на тенденциите и перспективите за региона.

Оборотът на фирмите в област Пловдив е с 32% по-висок през 2014 г. спрямо нивата от 2009 г., като фирмите генерират продукция на стойност близо 12 млрд. лева, от които 29% или 3,4 млрд. лева са добавена стойност. Заетостта в региона се стабилизира през последните 3 години, като наетите в областта представляват 9,3% от наетите в страната или общо 210 000. Пловдив се намира след София (31,6%), но преди Варна (6.8% от наетите) и Бургас (5.6%) според броя наети в страната. Пловдивска област осигурява 66 000 работни места в преработващата промишленост. Инвестициите в района са на стойност от 1,5 млрд. лв., като все още не са се върнали на нивата от преди кризата.

От обсъдените данни на конференцията стана ясно, че регионите в България с по-добре развита индустрия успяват по-бързо да преодолеят негативните ефекти от рецесията, която беше обхванала почти цяла Европа. Присъстващите коментираха също, че индустрията в България е най-силно развита в област Пловдив и в столицата София, като предприятията в Пловдив осигуряват заетост на 13% от наетите, а в индустриалните фирми в столицата работят 12% от всички наетите в преработващата промишленост в страната. Това превръща Пловдив във водещ индустриален център в страната.

Икономистите подчертаха, че Пловдив е лидер в производството на напитки, основни метали, хартия, картон и изделия от хартия и картон, производството на химични продукти, както и в производството на изделия от каучук и пластмаси. Градът е втората дестинация за аутсорсинг в България. Очакванията са положителните тенденции за района да се запазят или да се увеличат и през 2016 г.