Петя Димитрова: Ще продължим да развиваме огромния потенциал на Пощенска банка

FacebookTwitterLinkedInEmail

сп. Градът | 06.01.2017 | 00:01

ПЕТЯ ДИМИТРОВА е главен изпълнителен директор и председател на управителния съвет на Пощенска банка. Тя е член на управителните съвети на Асоциацията на банките В България, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, “БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ”, Настоятелството на Американския университет в България, фондация “Атанас Буров”, Международния банков институт, както и на Форума на младите световни лидери към Световния икономически форум. Носител е на над 20 престижни български и международни отличия, последните от които “Банкер на годината 2015″ и “Мисис Икономика 2015″.

C активи в размер на 6.7 млрд. лв. към края на юни 2016 г. Пощенска банка е петата по големина банка в България по активи. Приходите на финансовата институция нараснаха с 22% спрямо октомври на миналата година, което я превръща в най-динамичната банка на пазара. Под ръководството на Петя Димитрова през 2016 г. Пощенска банка успя да придобие клона на Алфа Банк в България.

Г-жо Димитрова, тази година Пощенска банка чества 25-ия си юбилей. Кои са основните цели в стратегията За развитието на банката на фона на ключовите постижения през последните години?

Годината беше изпълнена с много положителни емоции за екипа ни. Чувстваме се горди с постигнатото до момента и то ни дава увереност да продължим да предлагаме едни от най-добрите банкови продукти и услуги. Стратегията ни е да продължим да работим като голяма системна банка. Стремим се към устойчиво развитие на бизнеса ни и да осигуряваме максимално удобство на клиентите ни чрез иновативни продукти, които изцяло отговарят на навиците им.

Когато погледна напред, виждам огромния потенциал на Пощенска банка, който няма да спираме да развиваме. Ние сме един от лидерите в ритейл банкирането, една от най-добрите корпоративни банки в България, предпочитани от институционалните клиенти заради нашия професионализъм. В същото време изпълняваме важна роля на местния паричен пазар, на пазара за държавни ценни книжа и в инвестиционното банкиране. И преди всичко ние работим като неделима част от една голяма бизнес общност в полза на нашите клиенти, служители, акционери и нашето общество.

След придобиването на клона на Алфа Банк в България управлявате една от най-големите български банки. Какви резултати очаквате от сделката върху работата на банката, както и за целия пазар?

Резултатите вече са факт и ползите са най-вече за клиентите ни, които усещат предимствата на по-голямата банка с повече локации, модерни продукти и качествено обслужване. С придобиването на клона на Алфа Банк в България станахме една по-силна универсална банка и сега можем да постигнем всичко това още по-лесно. Подобни големи сделки не се случват често на пазара и съм щастлива, че успяхме да я финализираме в рекордно кратък срок.

Добре знаете, че по-големите банки имат повече възможности за развитие, по-лесно могат да отговорят на повишените регулаторни изисквания и да инвестират в нови технологии, което се отразява благоприятно и върху икономиката ни. Светът става все по-динамичен и ние трябва да се движим със същите темпове.

Как оценявате състоянието и перспективите пред българската икономика в момента? Как ще коментирате феномена на отрицателните лихви и тяхното отражение върху привличането на ресурс, кредитирането и ръста на икономиката?

Перспективите пред икономиката са добри. Според ревизираните данни на НСИ през миналата година БВП се повиши с 3.6%, а сега прогнозата на Министерството на финансите е икономиката да отбележи реален ръст от 2.6% през 2016 г. Основен принос за растежа има вътрешното търсене – потреблението и инвестициите. Бизнес активността плавно се увеличава и има достатъчно качествени проекти за финансиране. Оживление в кредитирането показват и данните на БНБ За деветмесечието на т.г., макар и не на нивата, които ни се иска да видим. Кредитите за третото тримесечие растат с 0.8%, или нови 436 млн. лева, с които са подкрепени плановете на домакинствата и бизнеса в страната.

Фирмите и домакинствата продължават да увеличават спестяванията си в банките. Централната банка отчете, че депозитите в края на септември надхвърлят 72 млрд. лева, като само за три месеца са се увеличили с 1.3 млрд. лева. Разполагаме с висока парична ликвидност, дори с “излишък” от свободни средства, затова и конкуренцията в сектора е засилена. Това е основната причината лихвите да са на тези изключително ниски нива и моето очакване е те да се запазят такива не само в краткосрочен план. А от това печелят потребителите, които могат да се възползват от наистина добри оферти за кредитиране в момента.

Всички икономически активни хора в страната се надяват парите да не стоят в банките, а с тях да се подкрепят качествени нови проекти във всички области на икономиката ни. Да станем свидетели на по-висока икономическа активност.

Отрицателните лихви наистина са феномен, до който се стигна, след като се изчерпаха стандартните инструменти от арсенала на централните банки за подкрепа на икономиките. Истинското обръщане на тенденцията ще видим, когато икономиките тръгнат нагоре и отново Започне по-масово кредитиране.

Корпоративното кредитиране е в подем, стартират все повече проекти в сектора на недвижимите имоти. Променят ли се условията и продуктите на банката в това отношение?

От една страна, много строителни фирми и фирми, произвеждащи материали за този сектор, инвеститори и агенции за имоти са наши клиенти и партньори и забелязваме повишаване на оборотите им и засилено търсене на финансиране.

Това се илюстрира и от общото за страната нарастване на продажбите на имоти. Същевременно нивата на лихвените проценти по жилищните кредити паднаха значително. В момента отново забелязваме голям интерес от страна на клиентите към закупуването на жилища, и то основно на зелено. Данните на БНБ показват, че ипотечните кредити са нараснали с 37 млн. лева за последното тримесечие и достигат 8.74 млрд. лева. В Пощенска банка отчитаме 40% ръст на продажбите на жилищни кредити за този период. Очакванията ми са, че този процент ще продължи да се увеличава и ще бъде още по-висок през 2017 г. Открихме и множество специализирани центрове за жилищно кредитиране в големите градове, които работят таргетирано само за хора, които имат нужда от консултация и подходящ ипотечен продукт. Съвсем скоро предоставихме на клиентите и по-добри условия за кандидатстване за “Спестовен жилищен кредит” – наш продукт, който е без аналог на пазара и с който спечелихме редица международни награди. Взимането на жилищен кредит е едно от големите решения 6 живота, основано най-вече на взаимно доверие и подкрепа. Това се стремим най-вече да осигурим на клиентите ни.

Вие сте носител на голям брой награди както За бизнес постижения, така и за ролята на жените в бизнеса. Често казвате, че в женската природа е заложено лидерството, емоционалната интелигентност, способността да се балансират много задачи едновременно. На основата на вашия опит как ще коментирате реализацията на тези принципи?

Пикасо е казал, че вдъхновението съществува, но може да ни осени само докато работим. Това е рецептата за мен – работа, в която се потапям, и това ме вдъхновява да вървя напред.

Наградите са хубаво нещо, защото са доказателство за добре свършена работа и признание за целия екип на Пощенска банка. Уверени професионалисти, които не се плашат от новото. Това, което ни прави силен екип, е общата енергия, отношението към работата и отговорността, която носим към своите клиенти.

Управлението на промяната е основен приоритет за всеки. Като член на Форума на младите световни лидери (Young Global Leaders Forum) към Световния икономически форум какъв е вашият съвет към лидерите в бизнеса?

Моят съвет е винаги да черпят вдъхновение от предизвикателствата и да се стремят да се движат с правилното темпо. Има решения, чийто положителен ефект не е очевиден и трябва постоянство и време, за да бъде постигнат резултат. Сами определяме как ще се развиваме и докъде ще стигнем. Важно е това, с което се занимаваме, да ни носи лично удовлетворение.

Стр. 50, 51, 52, 53