Петя Димитрова: Стремежът към иновации е запазена марка на Пощенска банка

FacebookTwitterLinkedInEmail

Интервю за списание BGLOBAL

 

Г-жо Димитрова, всички клиенти на банките се питат какво се случва с лихвите. Какъв ще е подходът на Пощенска банка по отношение на промените в лихвената политика? Започнахте ли вече да покачвате лихвите? На какви стъпки ще става това за бизнес клиентите и за домакинствата?

 
Вече започваме да наблюдаваме обръщане на лихвения цикъл. Централните банки започнаха повишаването на лихвите и се пренасочиха към по-рестриктивна парична политика, включително спиране на изкупуването на ценни книжа, и борба с инфлацията. Последните две покачвания на основните лихви от страна на Федералния резерв – в размер на 0.75%, и на Европейската централна банка със същия темп, демонстрират решителност и сериозен ангажимент в целта си за бързо преодоляване на инфлацията, която тревожи много потребителите и правителствата.

 

Повишаването на лихвите по кредитите в страната е очаквано, но ще се случва плавно. Тук е мястото да припомним, че банките не могат да вдигат едностранно лихвите по съществуващите кредити, а цената зависи от това с какъв пазарен индекс или друг референтен лихвен процент са обвързани кредитите.

 

Първите, които вече усещат покачване на лихвите, са тези клиенти, основно големи фирми, чиито кредити са обвързани с EURIBOR. Доскоро неговата стойност беше отрицателна, но поради покачването на лихвите от страна на ЕЦБ, стойността на тримесечния индекс вече е над 1%.

 

За останалите клиенти засега няма промяна, тъй като за по-голяма част от тях лихвите са обвързани с цената на привлечения от банките ресурс, а той все още е нисък поради високата ликвидност в системата. Същевременно банките все още отпускат заеми на същите ценови нива, но очаквам това скоро да се промени.

 

 

Лихвите на ЕЦБ на две стъпки вече се вдигнаха с 1.25 процентни пункта. Цялото ли увеличение ще се пренесе върху крайните клиенти в България?

 

 

Това ще зависи от пазара, но като цяло не очаквам увеличението на лихвите да бъде в същата степен както движението на основната лихва на ЕЦБ.

Както казах, кредитите, които са обвързани с индекса EURIBOR, ще следват в по-голяма степен движението на основната лихва на ЕЦБ, докато тези, чиято цена зависи от стойността на привлечения ресурс на банките, ще бъдат по-малко чувствителни към промените на междубанковия пазар.

 

Големият риск при рязко влошаване на макроикономическата среда и повишаване на лихвените равнища е нарастване на необслужваните кредити. Ето защо ние наблюдаваме внимателно поведението на нашите клиенти и сме готови да реагираме, ако забележим, че изпитват временни затруднения с обслужването на кредитите си, защото винаги сме били техен лоялен и доверен партньор.

 

Ще се опитаме за защитим нашите клиенти и да задържим в максимална степен покачването на лихвите, но клиентите трябва да са наясно, че това предстои.

 

 

Какво да очакват хората и фирмите със спестявания? В момента инфлацията изяжда огромна част от парите им. Какви доходности и новости ще предложите за тях?

 

Можем да очакваме известно покачване на лихвите по стандартните срочни депозити, но ще бъдат далече от нивата, които наблюдавахме преди няколко години. Затова в богатото портфолио, с което Пощенска банка разполага, има широка палитра иновативни спестовни решения, които са персонализирани и най-добре да отговарят на финансовите потребности на клиентите, за да им осигурят още по-добро потребителско преживяване.

За миналата година предложихме пет разновидности на структуриран депозит, които бяха обвързани с представянето на различни индекси. Само ще онагледя с пример защо тези продукти са толкова атрактивни: в края на миналата година успешно приключи четиригодишната емисия на структурирания депозит INDEX TECH, който донесе на своите вложители бонус лихва в размер на 14%.

Ползите при инвестиция в структуриран депозит са в това, че той обединява сигурността на банковия депозит с възможността за получаване на доходност, обвързана с представянето на даден борсов индикатор. Структурираният депозит е инструмент с потенциал за получаване на по-добра лихва на падежа на депозита в сравнение със стандартните срочни депозити, без да поставя под риск вложената сума, както например инвестициите в акции и облигации.

Клиентите ни харесаха този тип продукти и това ни окуражи да пуснем още такива като например новият ни структуриран депозит „Index DAX“, чийто първи набирателен период приключи съвсем наскоро. Продуктът гарантира получаване на фиксирана лихва от клиента за всяка година от срока му в допълнение на възможността за допълнителна лихва, базирана върху представянето на борсовия индекс в края на периода.

 

 

Какво се случва с кредитирането тази година? Докога ще продължат високите ръстове, при положение че БНБ говори за евентуално ново покачване на антицикличния капиталов буфер?

 

Все още кредитирането в страната расте с двуцифрени темпове, но очакваме скоро да започне да се успокоява, поради очакванията за рецесия и покачване на лихвените проценти. С поредното покачване на антицикличния буфер Българската народна банка дава ясен сигнал, че според нея търсенето е твърде високо и банките трябва да се подготвят за забавяне на икономиката и евентуално нарастване на лошите кредити.

 

Търсенето на кредити е високо в момента, защото това е начинът на домакинствата и фирмите да противодействат на високата инфлация. Домакинствата разглеждат покупката на недвижим имот като начин да защитят спестяванията си и бъдещите си доходи от инфлацията. През последните няколко години цените на недвижимите имоти нараснаха с двуцифрени темпове, а темпът на инфлация се ускори, което прави реалните лихви по кредитите отрицателни.

По подобен начин фирмите, които имат възможност да инвестират, искат да го направят сега, за да изпреварят поскъпването на цените на строителните материали и новото оборудване. От друга страна някои фирми имат нужда от повече оборотни средства поради по-високите цени на ресурсите и енергоносителите.

Очакваме темповете на растеж да започнат да се успокояват оттук нататък и през следващата година да бъдат в рамките на около 5%.

 

 

Европейският съвет за системен риск през февруари предупреди за уязвимости на пазара на жилищното кредитиране у нас заради високите ръстове и надценените имоти. Смятате ли, че съществува подобен риск и как го управлявате в Пощенска банка?

 

Задачата на регулаторите е да бъдат предпазливи и да защитават финансовата стабилност. След последната си среща миналия месец, Европейският съвет за системен риск посочи няколко риска за финансовата стабилност като повишението на цените на енергоизточниците, високата инфлация и спад в цените на активите, в частност сектора на недвижимите имоти.

В нашата страна през последните няколко години цените на недвижимите имоти наистина отбелязаха значителен ръст, което е и в основата на бурното развитие на жилищното кредитиране.

Но за да можем да кажем, че цените на имотите в страната са надценени или че e налице балон, трябва да вземем под внимание и други фактори като причините за повишеното търсене и достъпността на недвижимите имоти.

Нашите данни показват, че най-високо е търсенето на имоти в големите градове в страната – тези с положителен прираст на населението, наличие на добре платени работни места и достатъчен обем ново строителство. Намаляващата безработица и нарастването на доходите направиха покупката на собствено жилище достъпна за много повече хора.

Всъщност, ако погледнем данните в момента спрямо доходите на гражданите, жилищата са по-достъпни, отколкото преди 15 години. За този период цените на жилищата грубо са се удвоили, докато средната работна заплата е нараснала над три пъти – от 500 лв. през 2008 година до над 1700 лв. в момента.

Ние имаме строги критерии за отпускане на заеми, внимателно преценяваме кредитоспособността на всеки клиент, както е според европейските регулации и добрите практики на нашата международна група Юробанк. Преди да отпуснем жилищен кредит, правим стриктен анализ на финансовото състояние на кредитополучателите и оценка на пазарната стойност на имота. Кредити се отпускат на физически лица с добър и стабилен доход, качествено обезпечение (за ипотечни кредити) и преценка на надеждността на всеки клиент. За фирмите правим анализ на тяхното финансово състояние, средата, пазарните перспективи и реалистичността на техните инвестиционни и бизнес планове им. Прилагаме тези стриктни критерии от много години насам и поради тази причина считаме, че рисковият профил на нашия портфейл е достатъчно добър.

 

Каква е равносметката за Пощенска банка от т. нар. кредитен мораториум в най-тежките моменти от пандемията?

 

Мораториумът върху плащанията по банкови кредити помогна на много кредитополучатели да не изпаднат в просрочие и да продължат да погасяват редовно своите задължения. Той беше много навременна и правилна мярка, която помогна за това един краткосрочен ликвиден проблем да не се превърне в кредитен и оттам в проблем за цялата икономика.

В края на миналата година изтече и гратисният период на последните кредити, които бяха отсрочени по реда на мораториума, така че моментът е добър да се анализират резултатите от него.

Кредитното качество на клиентите, които избраха да се възползват от мораториума, е много добро, дори бих казала отлично, което показва, че той е изпълнил своите цели и е предотвратил един потенциално системен проблем. Огромна част от клиентите в момента плащат редовно по стандартните си погасителни планове, което показва, че това беше правилната мярка към онзи момент.

 

 

Какво отличава Пощенска банка от останалите водещи банки на българския пазар?

 

Непрекъснатото желание за развитие и устойчивият стремеж в търсене на иновации са между характерните черти на Пощенска банка вече повече от 30 години. За този период се доказахме като една от най-успешните системни банки в България. Закономерно се превърнахме в доверен партньор, работодател и социално отговорна компания. Нещо повече, утвърдихме се като институция, на която клиентите имат доверие и която им предлага решения за тяхното утре. Това не би било възможно да се случи без усилията на целия ни екип. Затова искам да благодаря на всичките ми колеги, клиенти, акционерите и силната международна група Юробанк, към която Пощенска банка принадлежи.

Предложихме на нашите клиенти редица иновации от следващо поколение: първата банка сме, която въведе Smart POS, който превръща смартфона в ПОС терминал; първата сертифицирана банка, която предложи незабавни плащания; представихме първата метална кредитна карта на българския пазар. Сред иновациите, които лансирахме, е и уникалния ни мобилен портфейл от ново поколение ONE Wallet, с който потребителите могат да получават още добро потребителско преживяване и чието надграждане скоро предстои да обявим. Клиентите ни имат активен и гъвкав контрол върху средствата си 24/7, което е незаменимо удобство в днешно време.

Също така, в последните две години стартирахме тотално обновяване на клоновата ни мрежа и инвестирахме в модерни дигитални зони за експресно банкиране, които веднага бяха разпознати като предпочитана алтернатива на банкирането на каса. Благодарение на интуитивните устройства в тези зони клиентите ни могат да извършват сами по-лесно и бързо голяма част от основните банкови операции, след като се идентифицират само с дебитната или кредитната си карта, без да е необходимо да са регистрирани за интернет банкирането на банката.

 

Продуктите и услугите, които предоставяме на своите клиенти, се разработват в синхрон със съвременните нужди на пазара. Отличното потребителско изживяване е неизменна част от корпоративната политика на банката. Ще продължим да се развиваме, инвестирайки в нови технологии и зелено бъдеще в унисон с нашата ESG стратегия, защото те носят промяната в сектора.

 

 

Каква е стратегията на Пощенска банка по отношение на “зеления” преход? Имате ли сектори, които ще спрете да кредитирате? Какви новости предлагате в сферата на енергийната ефективност?

 

Стратегията ни е да управляваме въздействието ни върху околната среда активно, а не да ограничаваме сектори от кредитиране. Когато говорим за зелена икономика не трябва да забравяме, че по-голямата част от икономическите дейности за съжаление вредят на околната среда поради начина, по който се извършват.

Осъзнаваме, че реализирането на зеления преход е сложен и дълъг процес, ето защо виждаме ролята си като подкрепящи бизнеса да се пренастройва като въвежда безотпадъчни, енергоефективни и интелигентни технологии, като инвестира в иновации от всякакъв характер. За тази цел разработваме нови продукти и услуги, които да отговарят на конкретните динамични нужди на бизнеса.

 

 

Печалбата на банковата система у нас нараства с 50% спрямо миналата година. На какво се дължи този ръст? Приходите от такси имат ли съществен принос?

 

Няколко са факторите, които влияят на печалбата на банковата система, основните от които са ръстът на бизнеса, по-високите приходи от такси и комисиони и подобряващото се качество на кредитния портфейл.

Най-голям принос има нарастването на лихвените приходи на банките, което е свързано с високото търсене на кредити. За последната година ръстът на кредитирането надхвърля 13%, но това се отразява в едва 10 процентно увеличение на приходите от лихви, или другояче казано – новите кредити продължават да се отпускат на по-ниски нива, отколкото тези, които се погасяват. Очаквано, ръстът на кредитирането и повечето трансактиращи клиенти се отразява и в по-високи приходи от такси и комисиони, макар и в по-малка степен, отколкото предходния фактор.

Също толкова важен фактор е и подобряващото се качество на кредитния портфейл, което дава възможност на банките да намалят разходите си за провизии и оттам да увеличат печалбата си. За последната година лошите кредити в системата са намалели с близо 2 процентни пункта до 5.8%, най-ниското ниво за последните 10, а и повече години.

 

Какво отличава Пощенска банка от останалите водещи банки на българския пазар?

 

Нашата водеща цел е да сме максимално полезни за клиентите си, като им осигуряваме отлично преживяване и им предлагаме модерни решения, пространства и концепции, които най-добре да удовлетворят потребностите им по всяко време и от всяко място.

 

Затова спазваме безкомпромисни стандарти по отношение на качеството на богатата ни палитра от продукти и услуги. Да бъдем лидери в областта на дигиталното банкиране е не само призвание, но и мотивация да продължим да се развиваме в тази посока, защото клиентите ни го оценяват и очакват от нас.

 

Нашият добре работещ модел е да използваме най-съвременната технологична инфраструктура в баланс с човешкия фактор, предлагайки изчистени, бързи, персонализирани и безопасни услуги 24/7, за да обслужваме нашите клиенти физически лица, компании – големи, средни и малки, и да допринесем с това за подобряване на перспективите за българската икономика и обществото.

 

 

Как се движат основните показатели за развитието на банката през първото полугодие на 2022 г. – кредитен портфейл, депозити, печалба, пазарен дял?

 

Показателите на банката са много добри. Продължаваме да растем, да увеличаваме портфейла си и да печелим пазарни позиции.

 

Кредитният ни портфейл достига 9.63 млрд. лв. към юни 2022 г., което е ръст от 13.1% на годишна база и пазарен дял от 11.9%. Растем с темпа на пазара, което е наша цел, защото не искаме да печелим пазарен дял на всяка цена, а да спазваме стриктно кредитните си критерии и да запазим отличните си показатели си за доходност.

 

Депозитите са за близо 12.5 млрд. лв., при ръст от 12.1% на годишна база и пазарен дял от 10.9%. За последната година сме подобрили пазарния си дял с над 20 базисни точки, което показва доверието на клиентите в нас и правилната стратегия, която имаме.

 

Гордеем се с това, че поддържаме отлични показатели за ефективност. Ние сме четвъртата по големина банка по активи, но сме трети по размер на нетната печалба и съотношението разходи към приходи измежду големите банки. За първото полугодие реализирахме нетна печалбата в размер на 90 млн. лв., което осигурява възвращаемост на капитала в размер на 10%.

 

 

Какви нови тенденции се наблюдават в жилищното кредитиране?

 

В банката изготвихме анализ, който показа, че потребителите трайно насочват предпочитанията си към по-качествени жилища. Наблюдава се повишен интерес към имоти с отлични характеристики, в райони с по-добра инфраструктура и в близост до зелени площи. Като резултат от промените, които настъпиха в начина на живот по време на пандемията, клиентите търсят все по-големи и просторни имоти. Расте интересът към тристайните и четиристайни жилища, за разлика от по-маломерните, при които се наблюдава спад.

Ние разполагаме с богато портфолио от решения, продукти и услуги, благодарение на които можем да отговорим на очакванията и индивидуалните нужди на нашите клиенти. Анализираме непрекъснато не само цифрите, но и поведението на потребителите, което ни позволява да обобщим, че решаващи за тях са качествената консултация, високата експертиза и бързината на процеса по финансиране. Чрез нашите специализирани Центрове за жилищно кредитиране ние предоставяме професионална подкрепа за всичко, свързано с консултацията, през изготвянето на оферта, до усвояването на кредита за покупка на собствено жилище, лесно и удобно, и най-важното – с личен банкер и индивидуален подход. В отговор и на новите навици на клиентите и очакванията за пълноценен дистанционен процес нашата иновативна услуга Онлайн център за жилищно кредитиране съчетава дългогодишния ни опит в жилищното кредитиране с най-съвременните технологии и им предлага бързина и ефективност. Процесът на кандидатстване и получаване на становище за предварително одобрение се извършва изцяло в дигитална среда и това е част от отличното преживяване, което се стремим да осигурим на нашите клиенти

 

Съвсем скоро пуснахме на пазара Програма „Welcome“, което е най-новото си финансово решение, което обединява едни от най-търсените от нейните клиенти продукти и предлага богат набор от атрактивни банкови услуги с добавена стойност. Програмата е фокусирана върху нуждата на клиентите от цялостни решения. Като част от условията, които предлага, потребителите получават богат пакет от услуги за ежедневно банкиране с уникалната пакетна програма „Моето семейство“, без такса за цяла година. Тя включва едни от най-използваните от клиентите на банката продукти и услуги, необходими за ежедневното банкиране и управлението на семейните финанси.

 

 

Каква част от портфейла са бизнес кредитите и каква част – тези за домакинствата? Какви ръстове бележат през първото полугодие?

 

Ние сме универсална банка и портфейлът ни е много добре балансиран между бизнес кредити (52% от портфейла) и кредити за домакинства (48% от портфейла).

През последната година пазарното търсене на кредити за домакинства изпреварва търсенето на кредити от фирмите и ние не правим изключение.

 

От началото на годината сме отпуснали над 470 млн. лв. нови кредити за домакинства, с което те достигат 4.58 млрд. лв., като ръстът в двата сегмента (потребителско и ипотечно кредитиране) е почти еднакъв. В същото време кредитите при фирми са с ръст над 300 млн. лв. до 5.05 млрд. лв.

 

Каква е специализацията на Пощенска банка в бизнес кредитирането?

 

В нашата корпоративна стратегия е заложена целта да обслужваме възможно най-широк кръг от клиенти, което ни позволява да диверсифицираме риска.

 

Специализацията носи риск от концентрация на експозиции в определен сектор, което прави банката по-уязвима във времена на икономически спад.

 

Освен това българският пазар е достатъчно малък, за да няма смисъл от специализация. Например, за разлика от много други страни, при нас няма специализирани ипотечни кредитори. Дори и най-големите лизингови и факторингови компании са част от банковите групи, а не самостоятелни играчи на пазара.

Поради това нямаме и не бихме желали да имаме специализация по отношение на клиентите, с които работим, включително и бизнес кредитирането. Способни сме на предложим на всеки един бизнес клиент пълно обслужване, както стандартни банкови услуги – депозити, кредити и трансакционно банкиране, специализирани такива – факторинг, лизинг и проектно финансиране, така и услуги в сферата на капиталовите пазари – деривативни сделки, инвестиционно посредничество и попечителски услуги.

 

 

Каква е политиката на банката по отношение на “зеления” преход? Какви са водещите Ви продукти за енергийна ефективност на фирмите и домакинствата?

Ние сме убедени в ролята, която ни е отредено да играем в реализирането на зеления преход – той засяга всички икономически агенти – не само бизнеса, но и домакинствата, и без нашето участие той не би могъл да се случи. Значението на въвеждането на енергийно ефективни и „умни“ решения както във фирмите, така и при домакинстват, се усеща особено осезаемо сега, когато цените на енергията са непредвидими, инфлацията е висока и потребителите търсят начини да спестяват от разходите си и да съхраняват средствата си. Затова и предлагаме широка гама от различни продукти, които да посрещнат тези основни нужда на нашите клиенти.

Екологичните, социалните и управленските (ESG) инициативи стават все по-важни теми в рамките на банковия сектор, тъй като институциите коригират своите стратегии и практики, за да имат все по-добри резултати. Финансовите институции имат възможност да използват тези инициативи и да ги превърнат в силни страни на пазара. Осъзнаваме ключовата си роля да бъдем пример за своите клиенти и целим да предлагаме екологично съобразни продукти в своето кредитно портфолио, за да отговорим на пазарните тенденции и променящите се нужди на клиентите с правилния набор от екологични продукти за кредитиране.

Затова, и във връзка с изброените по-горе тенденции на пазара, социална ангажираност по отношение на екологията и променящите се нужди и интереси на все повече клиенти към инвестирането в енергийно ефективни подобрения и жилища, съвсем скоро предстои да пуснем на пазара „Зелен жилищен кредит“. Иновативният продукт предоставя финансиране за покупка на енергийно ефективен жилищен имот (клас А и нагоре) или други енергийно-ефективни подобрения на съществуващ имот (напр. покупка на слънчеви панели), които имат за цел да подобрят енергийните характеристики на имота. Клиентите ще получат специална лихвена отстъпка от лихвата по жилищния кредит и по този начин ще спестят от месечния си разход по изплащаната ипотека.

Аналогични решения имаме и за бизнеса – предлагаме както стандартизирани продукти, така и такива, които да отговарят на конкретни нужди на нашите клиенти и да са съобразени със спецификата на тяхната дейност, така че имаме отговор за всякакви ситуации: закупуване на високоефективни машини, на електрически автомобили, както и на въвеждане на мерки за енергийна ефективност на производствени помещения и изобщо други решения, насочени към повишаване на ефективността на процесите и потреблението на енергия и суровини.

Отделно от това сме горди с иновативния си спестовен продукт “Структуриран Депозит Index Climate Change”, който пожъна заслужен успех на пазара преди няколко месеца – при трайно задържалите се ниски нива на доходност на депозитите, той дава възможност за допълнителни приходи, благодарение на свързаността си с индекса Solactive Climate Change Europe BTI PR Index. Изборът на този индекс е част от устойчивата политика и дългосрочните инвестиции, които банката прави по отношение на опазване на околната среда и съхранението на природните ресурси.

 

По какви програми работи банката по линия на европейските и националните финансови инструменти? Какъв дял от портфейла на банката за бизнес сегмента са кредити по подобни програми, предлагащи облекчени условия за кредитиране?

Пощенска банка активно подпомага малкия и среден бизнес в страната, благодарение на широката ни палитра от продукти и индивидуални решения. Значителна част от тези финансирания са по линия на гаранционните инструменти, предоставени от дългогодишните партньори на банката – Европейския инвестиционен фонд, Европейската банка за възстановяване и развитие, Българска банка за развитие, Националния гаранционен Фонд, Фонда на Фондовете. Част от тези програми са подходящи и за стартиращи компании.

Общият размер на сключените до момента договори с клиенти по гаранционни инструменти е близо 1,8 млрд. евро, като  само в рамките на 2022 г. са договорени нови 150 млн. евро.

 

Какъв е ефектът от придобиването на бизнеса на Алфа Банк и Банка Пиреос България у нас?

 

Благодаря ви за този въпрос, защото ще го използвам, за да изтъкна факта, че Пощенска банка беше първата, която де факто постави началото от вълната консолидации на пазара – първоначално със сделката за българския клон на Алфа Банк през 2016 г., а в последствие и с придобиването на Банка Пиреос България през 2019 г., като то беше извършено за рекордно краткия период от едва четири месеца, което е показателно за солидната експертиза, с която разполагаме.

 

Тези придобивания бяха особено важни за нас, защото ни осигуриха по-голям пазарен дял, широка клонова мрежа, повече клиенти, нови възможности за инвестиране и дигитализация, още по-добро обслужване на клиентите.

 

Нашата основна цел е да растем органично, но сме готови за нови консолидации и нямаме намерение да пропуснем нито една удобна възможност за придобиване. Между другото, групата ни Юробанк, към която принадлежим, също предприе серия от придобивания на други банки в региона през 2021 г.

 

За нас е важно, че акционерите оценяват това което правим и имат желание да ни подкрепят в плановете ни за развитие на бизнеса на българския пазар.