Петя Димитрова: Стартирахме мащабно стратегическо партньорство с ПОК “Доверие“ в предлагането на качествени продукти за клиентите ни

FacebookTwitterLinkedInEmail

20 октомври 2021

 

Интервю на Петя Димитрова, главен изпълнителен директор и председател на УС на Пощенска банка за финансово-икономическия сайт Investor.bg.

 

Новата реалност за банковия сектор е свързана с неговата дигитализация, как Пощенска банка посрещна тази тенденция?

Всичко, което ни се случи в изминалите почти две години, създаде много предизвикателства пред всички нас, тъй като това беше неподправен и реален тест за нашето умение да отговорим адекватно на промяна, чиито мащаби не могат лесно да бъдат предвидени и контролирани. В Пощенска банка не сме спирали да въвеждаме дигитални решения и реагирахме бързо, защото бяхме добре подготвени – в нашата банка стартирахме процесите на дигитализация още преди години като създадохме специално звено, чиито конкретни задачи бяха насочени изцяло в тази посока. Тази група изработи цялостната стратегия и имплементирането й, набеляза приоритетни области, в които да се инвестира за създаване на нови продукти, с главна водеща цел – дигитализация.

Именно иновациите дават нужната енергия за преодоляване на предизвикателствата и променят банкирането.

 

Какви са някои от посоките, в които насочихте ресурси и инвестиции през годината?

Като един от лидерите на пазара на финансови услуги, нашите усилия са насочени към непрекъснато развитие и надграждане на широката палитра от иновативни решения. За нас потребностите на нашите клиенти са от първостепенно значение и затова се стремим да гарантираме не само перфектното потребителско преживяване, но и винаги да добавяме стойност към продуктите и услугите, които разработваме. Стратегическото ни партньорство с един от водещите международни застрахователи ПОК “Доверие“ и предлагането на качествени пенсионно-осигурителни продукти ни позволява да покрием разнообразните нужди и очаквания на нашите клиенти, като им дадем възможност за още по-детайлно и дългосрочно планиране, което да гарантира спокойствието и финансовата независимост, от която имат нужда във всеки етап на живота си.

Благодарение на партньорството, клиентите ни ще могат бързо, лесно и удобно да сключат своя първи договор за допълнително пенсионно осигуряване, както и да прехвърлят натрупаните средства в друг универсален или професионален фонд към съответния, управляван от ПОК “Доверие“. Споразумението ще предостави на всички потребители с дългосрочни планове опция за включване в доброволен пенсионен фонд, който да им осигури по-висок стандарт на живот след навлизането в пенсионна възраст. Наред с всички останали предимства, допълнителното пенсионно осигуряване дава възможност и за генериране на доходност от инвестиции при умерено ниво на риск.

Тъй като едно партньорство е двустранен процес, ние ще предложим и специален продукт, предназначен за клиентите на ПОК “Доверие“, на които предстои да навлязат в пенсионна възраст, който ще им предостави възможност за изгодно ежедневно банкиране. Също така, клиентите и служителите на ПОК “Доверие“ ще могат да се възползват от иновативните финансови продукти и индивидуални решения на Пощенска банка.

 

Ще ни разкажете ли малко повече за поредната иновация, която въведохте в Пощенска банка – Smart POS by Postbank?

С гордост мога да кажа, че Пощенска банка е първа сред банките в България, която предложи мобилно приложение за безконтактни плащания, което бързо, лесно и удобно превърна смартфона в ПОС терминал. Това е приложение, с което всеки търговец има възможност да предложи безконтактни разплащания с карти Visa и Mastercard на своите клиенти директно през мобилния си телефон, без необходимост от поддържане на традиционния ПОС терминал. Иновативната услуга, която добавяме към богатото си портфолио от дигитални продукти, е с фокус върху развитието на предприемаческата екосистема и с нея банката отговаря на променените потребности на потребителите.

Приложението предлага лесно и удобно решение за безконтактни разплащания на всеки търговец и е атрактивно както за най-малките и нишови бизнеси, така и за големите корпоративни клиенти, защото това, което ги обединява е ключовата за ефективното развитие на много от индустриите мобилност.

Smart POS by Postbank идва, за да надгради утвърдения ПОС бизнес модел и да направи безконтактните плащания много по-достижими и удобни. Това, от своя страна, ще разшири достъпа до безконтактни плащания за крайните клиенти, което освен удобно е и особено важно в условията на пандемия. Като използваме възможностите на модерните технологии в банкирането, отново отговаряме на нуждите на нашите клиенти за бързина, удобство и достъпност на услугите, които предоставяме.

Високотехнологичната услуга е първата ни иновация от този тип, с която отново адресираме глобалната тенденция потребителите все по-често да предпочитат дигитални форми за разплащане пред традиционните методи. Софтуерният ПОС на Пощенска банка добавя стойност както към бизнеса на ползващите го търговци, така и към услугата, която получават крайните клиенти. А за индустриите, които използват мобилни ПОС устройства, преминаването към софтуерен ПОС е много по-изгодно и лесно за поддръжка решение, защото осигурява по-успешно управление на бизнеса и продажбите и по-лесно планиране, посредством достъпната отчетност.

Тези нововъведения са част от нашaта последователна политика в областта на дигитализацията и идват като логично продължение на вече доказали се продукти, които също през годината предложихме. С високо одобрение вече се ползва уникалния ни мобилен портфейл от ново поколение ONE Wallet, с който потребителите получават още повече банкови услуги през телефона си. С него на практика те имат незабавен безконтактен достъп до основни банкови услуги, защото пренасят физическия портфейл в мобилния си телефон. В новия си портфейл могат да добавят всички свои банкови карти и да ги управляват свободно и ефективно благодарение на богатия набор от функционалности, които са заложени в приложението. Сред тях са и безконтактно плащане с телефона на ПОС терминал, управление на картите в мобилния портфейл като залагане на лимити за различните канали (ПОС, АТМ, плащане през интернет), възможности за добавяне на карти за лоялност от различни търговци, ваучери за отстъпки при наши партньори и много други.

Друга голяма иновация, която осъществихме в Пощенска банка, бяха нашите дигитални зони за експресно банкиране, които веднага бяха разпознати като предпочитана алтернатива на банкирането на гише. Благодарение на интуитивните устройства в тези зони клиентите ни могат да извършват сами по-лесно и бързо голяма част от основните банкови операции, след като се идентифицират само с дебитната или кредитната си карта, без да е необходимо да са регистрирани за интернет банкирането на банката. Дигиталните зони функционират вече в 75 клона в 32 града в страната и предстои откриването на още локации и надграждане на услугата.

 

Колко важен е екипът за осъществяването на подобен род иновативни проекти?

За изминалите години най-силното ми постижение е екипът, който изградихме, запазихме и значително увеличихме през годините. Запазихме най-високото ниво на доверие на акционерите ни, радваме се на силната им подкрепа и международно ноу-хау на силната група, към която принадлежим, благодарение на което можем да растем и да инвестираме в иновации.

Движим се напред с 30-годишен опит зад гърба си и силата на професионалния екип – това са съставките на “горивото“, от което черпим своята енергия и експертиза. Фактът, че станахме и “Банка на годината“ именно през най-предизвикателната за всички 2020-а, е признание за високия професионализъм и качество на услугите, които предлагаме заедно.

Дигиталните ни постижения бяха оценени високо от престижния конкурс World Finance Digital Banking Awards 2020 на авторитетното издание World Finance Magazine. Отличията са в категориите “Най-добра дигитална банка“ (Best Consumer Digital Banks, Bulgaria) и “Най-добро приложение за мобилно банкиране“ (Best Mobile Banking Apps, Bulgaria). А отново в същия елитен конкурс, Пощенска банка за четвърта поредна година бе определена за победител в категорията “Най-добра банка в банкирането на дребно“ (Best Retail Bank, Bulgaria). Затова благодаря на нашите служители, без които тези успехи нямаше да са факт.

 

Какви са водещите цели, към които отправяте поглед за 2022 г.?

В обществения дневен ред активно навлиза темата за социално-отговорното корпоративно управление (ESG – Environmental, Social & Governance), предприемат се конкретни действия и се оценява напредъка в трите направления на ESG, а именно по опазване на околната греда, социална отговорност и добро корпоративно управление сред различните компании и инвеститори в България.

Пощенска банка като една от водещите банки на българския пазар ще продължи да провежда дългосрочна и устойчива социална политика във всички тези направления посредством нашите вътрешни политики и правила за вземане на инвестиционни решения, съобразени с факторите за социално отговорното инвестиране и степента на ангажираност на инвеститорите по отношение на рисковете за такъв вид инвестиране в дружества от тяхното портфолио. Дългосрочните политики за социална отговорност в банката се реализират посредством устойчиви практики, които се прилагат в различните процеси и водят до реални действия за опазване на околната среда и намаляване на въглеродния отпечатък.

Съвсем скоро наградихме и победителите в иновативната дигитална платформа на Пощенска банка “Вселена от възможности“, която беше създадена, за да насърчи интересни идеи, свързани със социално предприемачество в полза на обществото. Общо 238 проекта с потенциал в ключовите области “Дигитални иновации“, “Образование“ и “Зелени проекти“ достигнаха до финалния етап на състезанието, а след решителния вот на авторитетно жури бяха избрани тримата победители – по един проект във всяка от тях. Те изцяло отговарят на мисията и ценностите на Пощенска банка, които ще следваме и през 2022 г., като не сме спирали да предлагаме иновативни дигитални решения, да развиваме различни зелени инициативи и да допринасяме за постиженията в образованието.