Петя Димитрова: Регулациите продължават да бъдат едно от най-сериозните предизвикателства

FacebookTwitterLinkedInEmail

Как изглежда банковият сектор в България след преминаването през прегледите и стрес тестовете през 2016 г.?

Резултатите от проверката на качеството на активите и стрес теста потвърдиха това, което ние, работещите в сектора, добре знаем – че банковата ни система е на едно много стабилно ниво, банките са добре капитализирани, ликвидни и успяват успешно да управляват кредитните си портфейли. За това говори и отчетената за изминалата година рекордно висока печалба, каквато не сме имали от 2008 г. насам. Радвам се, че резултатите не само на нашата банка, а на системата като цяло, още повече затвърдиха доверието на хората и фирмите в търговските банки, което е видимо и от постоянното нарастване на депозитите.
Вярвам, че комбинацията от добра капиталова позиция, висока ликвидност и добри резултати ще позволят на сектора да работи спокойно и да продължи да играе ключова роля за развитието на българската икономика. Oчаквам 2017 г. да е още по-успешна година както за банковата система като цяло, така и за нас.

2016-а се превърна в една от най-успешните години за нас в Пощенска банка. Реализирахме рекордно добри продажби и печалба в размер на почти 120 млн. лв. Кредитният ни портфейл е с много добро качество, капиталовата ни адекватност е значително над средната за системата, а ликвидността е много над изискванията на регулатора. За изключително кратко време придобихме и интегрирахме операциите на клона на Алфа банк в България – знакова сделка в започналия вече процес на консолидация в сектора.
Предложихме и редица модерни и иновативни продукти и партньорства, които са без аналог на пазара у нас, и смело мога да кажа, че сме сред лидерите във всички сегменти, в които се конкурираме. Годината беше и по-специална, защото отбелязахме своята 25-а годишнина на българския банков пазар като водеща модерна банка, която през всичките тези години оперира под една и съща силна търговска марка – Пощенска банка

Какви са новите пазарни и регулаторни предизвикателства пред банките и как ще се справяте с тях?

Предизвикателствата в нашия бизнес са ежедневие, но те никога не са ни притеснявали, а напротив − дават ни мотивация да предлагаме не просто качествени продукти и услуги, а такива с добавена стойност за пазара и клиентите ни.

Регулациите продължават да бъдат едно от най-сериозните предизвикателства в банковата сфера. Въвеждат се все повече нови правила и стандарти, регулиращи почти всички аспекти на бизнеса – нови капиталови буфери, нови изисквания за ипотечните кредити, търговията с финансови инструменти. Да не забравяме и новата директива за платежните услуги, която се очаква да доведе до значителни промени в сегмента. Всичко това повишава разходите на банките и изисква все повече квалифицирани хора, които да могат да работят в тази среда.

В същото време конкуренцията не намалява, дори напротив – бизнесът е обект на силен интерес от страна на небанкови финансови институции и финтех компании, които конкурират традиционните банки, а в същото време те самите не подлежат на почти никакви регулации.
България не остава встрани от тези тенденции и виждаме, че и тук се появяват все повече фирми за peer-to-peer lending, евтини парични преводи и разплащания. За изминалата година небанковите финансови институции отчитат ръст от 22% на отпуснатите от тях кредити на домакинства, като те вече гонят 2 млрд. лв.

Няма да се уморя да повтарям, че колкото повече са качествените подобрения в бизнеса, толкова по-голям е потенциалът за растеж. Ето защо основната задача пред банките сега е да повишим ефективността си. Не само засилената конкуренция, но и исторически ниските лихви са стимул да намираме нови възможности за постигане на ефективност. В Пощенска банка ще продължим да залагаме на качественото обслужване, което да ни диференцира на пазара, развитието на алтернативни канали за банкиране и иновациите във всички сфери на нашата дейност. Стремим се да бъдем различни и го доказваме всеки ден – предложихме “Различен потребителски кредит”, който наложи напълно нови стандарти в потребителското кредитиране в България, лесно и удобно приложение за мобилно банкиране m-Postbank, безплатна онлайн видеоконсултация чрез Skype, както и мобилни банкови експерти, които са на разположение на клиентите ни в различни градове в страната. Разработихме кредитна програма “Повече днес”, с която потребителите могат да увеличат разполагаемия си доход с до 50% и иновативна разплащателна “Супер сметк@” за заплата, с която сами премахват месечната си такса и могат да получават паричен бонус, като я използват активно в ежедневието си за електронни операции. Партнирахме си и с пенсионни и застрахователни компании и направихме сериозни инвестиции в бранда, като подкрепихме продажбите със силни и нестандартни маркетингови кампании.

Началото на дългоочакваната консолидация в сектора беше зададено с придобиването на българския бизнес на Alpha Bank от Пощенска банка и продължено със сделката за ОББ. Какви са очакванията ви за този процес през тази и следващите години?

Пощенска банка беше пионерът в този процес с придобиването на дейността на клона на Алфа банк в България и тази сделка беше ключово събитие и за целия банков пазар през 2016-а.
За консолидация в банковия сектор се говори отдавна и както многократно съм подчертавала, това е естествен процес, особено днес, когато съществуват икономически предпоставки за консолидиране на пазара. Ще наблюдаваме и други сделки през следващите години, но не очаквам да има “вълна от консолидации”, както, бих казала, стана модерно да се коментира днес – очаквам по-скоро плавно намаляване на броя на банките. В нашия бизнес “размерът има значение”, като големите банки имат повече възможности да отговарят на непрекъснато увеличаващите се потребности на клиентите. От друга страна, продължаващият процес на консолидация променя конкурентната среда и това води до предлагането на още по-качествени и достъпни услуги, което отново е в полза на клиентите.

Кога очаквате периодът на рекордно ниски лихви да стигне своя край и как могат клиентите да се подготвят за това?

Лихвите в момента наистина са на исторически ниски нива и очакванията ми са тази тенденция да се обърне и те да започнат плавно да се увеличават, но това няма да се случи през тази година. Два са факторите, които влияят за задържане на лихвите на настоящите им нива – от една страна, възможностите за по-нататъшно сваляне на лихвите по депозитите са почти “изчерпани” и съответно това спестяване да бъде прехвърлено към кредитополучателите, а от друга – в развитите държави започва бавно да се натрупва критична маса за обръщане на посоката на движение на лихвите и този ефект рано или късно ще се пренесе и в България.
В Пощенска банка не виждаме възможност за по-ниски лихви и нашите експерти съветват клиентите ни да имат предвид скорошното стабилизиране и дори покачването им. Съветът към клиентите ни винаги е бил един и същ – “преценете добре възможностите си и не поемайте прекомерни рискове”.

Кои други тенденции ще характеризират развитието на сектора през 2017 г.?

Безспорно сред водещите тенденции отново ще бъдат дигитализацията на услугите, въвеждането на иновации – от идеята, разработването на продукта и чак до маркетинга, както и качественото клиентско обслужване. Затова очаквам те да имат все по-голямо значение в банковия бизнес и в бъдеще. В днешния свят на ниски лихви първокласното обслужване е единственият начин да имаме доволни и лоялни клиенти. Има и друга важна тенденция, която наблюдаваме в момента – вече е по-важно какво споделят помежду си клиентите, а не толкова какво казва банката за себе си и своите продукти. Новите лидери в сектора ще побеждават чрез намирането на иновативни пътища за подобряване на клиентското преживяване и адаптиране към пазарните промени, т.е. ще се отличават както с мащаб, така и с гъвкавост. Основните предимства, които могат да се постигнат в резултат на инвестиране в дигитализация на банковия бизнес, са оптимизиране на цените и редуцирането на разходите по обслужването. Това от своя страна ще позволи да имаме още по-доволни клиенти и да ги познаваме по-добре.

Какви са очакванията ви за икономиката на страната и кои ще са двигателите на растежа?

Перспективите пред българската икономика в момента са добри – през изминалата година растежът на БВП беше 3.4%, а за тази година очакваме отново да надхвърли 3%. Раздвижването на пазара вече се усеща, въпреки че за миналата година имахме по-слабо усвояване на еврофондовете и недостатъчен обем на инвестициите. Износът и потреблението остават основните двигатели на растеж и през тази година. Бизнес активността расте, не само в големите градове, респективно увеличава се и заетостта. Безработицата се очаква да намалее от 8% към края на 2016 до 7% до края на 2017 г., а това се отразява на платежоспособността на домакинствата, доходите им се увеличават и те започват да търсят повече кредити.

Очакванията ни са за ръст на кредитите от около 3%, сравним с очаквания ръст на икономиката на страната. В момента има и голям интерес от страна на клиентите към закупуването на жилища, и то основно на зелено. Данните на БНБ към края на февруари също са положителни и показват, че обемите на кредитирането за бизнеса в България на годишна база се повишават за трети пореден месец. В Пощенска банка също отчетохме над 50% ръст на новоотпуснатите кредити през 2016 г. спрямо година по-рано. Нашите прогнози и анализи сочат, че предстои ново нарастване и тази година ще имаме още по-високи обеми и на потребителските, и на корпоративните кредити.

Какъв е фокусът в дейността на вашата банка за тази година?

Фокусът ни не се е променил и намеренията ни са да продължим да се развиваме по същия начин, както досега – да растем и да бъдем сред първите банки в страната в ключови сегменти, предлагайки съвременни продукти, съчетани с модерен начин на обслужване. Работим и върху устойчив план за дигитализация на банката и планираме сериозни инвестиции в тази посока. Ще продължим да предлагаме иновативни услуги и персонализирани продукти на нашите клиенти. Ще целим да постигнем растеж не само в кредитирането, но и във всички банкови операции, които ежедневно клиентите ни ползват. Условията са благоприятни и за предприемачите във всички райони в страната и ще продължим да бъдем техен доверен партньор. Залагаме на комбинация от най-доброто персонално отношение към клиентите и новите технологии. Постигнахме всички наши успехи благодарение на силния и мотивиран екип от отлични професионалисти, с които вече 26 години създаваме на практика бъдещето на банкирането.