Петя Димитрова: Предизвикателната среда ни провокира да бъдем още по-големи победители

FacebookTwitterLinkedInEmail

 
В предишните години Пощенска банка увеличи пазарния си дял с успешното придобиване на клона на “Алфа Банк” и “Банка Пиреос България”. Дойде ли сега времето за органичен растеж и какво показват данните ви за 2022 г. до момента?
По време на двадесет и деветата церемония по връчване на наградите “Банкер на годината” получих отличие в категорията за постигнат висок органичен растеж. Данните са красноречиви и показват, че ние изпращаме година, която е много успешна за нас. Кредитният ни портфейл надхвърли 10 млрд. лв., което е ръст от 14.5% на годишна база и пазарен дял от 11.9%. Растем с темпа на пазара, което е наша цел, защото не искаме да печелим пазарен дял на всяка цена, а да спазваме стриктно кредитните си критерии и да запазим отличните си показатели си за доходност.
По отношение на първата част от въпроса ви, Пощенска банка ще продължи да се разраства и това вече е факт. Сделката за придобиването на клона на БНП Париба Пърсънъл Файненс в България, чието финализиране очакваме през 2023 г., ще е поредна стъпка към разширяване на пазарния ни дял и заемането на още по-силна и стабилна позиция в „голямата четворка“ на банковия бизнес. Това сливане се реализира в една предизвикателна и променяща се среда, която само ни провокира да бъдем още по-големи победители. Затова и нашето желание е да запазим и развием бизнес модела на БНП Париба Пърсънъл Файненс, заедно с екипа, който е постигнал тези успехи през последните 15 години.
 
Близо десетилетие търговските банки бяха принудени да оперират в среда на незапомнено ниски лихви. Това ги накара да търсят нови източници на приходи, да увеличат таксите. Сегашното покачване на лихвите ще се отрази ли на таксите?
Таксите и комисионите отразяват и разходите, които трябва да правим, за да можем да предоставяме тези услуги, както и инвестициите в информационни технологии и контролни функции, с които отговаряме на нарастващите законови регулации и нормативни изисквания.
Успоредно с това, обаче предоставяме на клиентите възможността да плащат по-ниски банкови такси като ползват нашите услуги онлайн. Ние инвестирахме много усилия и средства, за да гарантираме тяхната максимална сигурност и надеждност. Клиентите ни оценяват това, което правим и делът на трансакциите през дигиталните канали непрекъснато нараства.
 
Печалбата на банковата система продължава да расте. Какво очаквате да се случи с кредитирането и с депозитите през 2023 г.?
Повишаването на лихвените проценти от страна на Федералния резерв на САЩ и ЕЦБ ще бъде пренесено към лихвените проценти в България, което ще предизвика повишаване на лихвите по кредитите и по депозитите в страната. Повишаването на лихвите по кредитите у нас е очаквано, но ще се случва плавно.
Първите, които вече усетиха покачване на лихвите, са тези клиенти, основно големи фирми, чиито кредити са обвързани с EURIBOR. Доскоро неговата стойност беше отрицателна, но поради покачването на лихвите от страна на ЕЦБ, стойността на тримесечния индекс вече е над 2%. Можем да очакваме известно покачване на лихвите по стандартните срочни депозити, но ще бъдат далече от нивата, които наблюдавахме преди няколко години.
Банковата система продължава да е свръхликвидна и да поддържа много високи ликвидни буфери. В системата се поддържа здравословното съотношение брутни кредити към депозити в размер на около 70%, което означава, че банките запазват ликвидните си буфери, въпреки рекордното увеличение на кредитите през тази година.
 

Закъсня ли ЕЦБ с мерките за овладяване на инфлацията? Когато в САЩ вече категорично говореха за повишаване на лихвите, в Европа все още продължаваха количествените изкупувания…
Действително, станахме свидетели на това как американската централна банка демонстрира най-агресивната си кампания за затягане на паричните условия от началото на 80-те години на миналия век. Макар и с известно забавяне, ЕЦБ също реагира на високата инфлация и започна да повишава лихвите с рекордни темпове.
Задачата на ЕЦБ е трудна, защото тя трябва да намери точния баланс между овладяването на инфлационните процеси в ЕС и недопускането на прекомерното нарастване на цената на финансиране на държавните дългове в страните-членки. След бързото покачване на лихвите, през следващите месеци можем да очакваме да се забави инфлацията при хранителните и нехранителните стоки. Но ще има и вторични вълни, които са свързани с исканията за повишаване на заплатите в страните от Западна Европа. Поради това очакванията са ЕЦБ да не предприема резки промени в паричната си политика и да забави процеса на количествено затягане.

 
Какви са прогнозите на Пощенска банка за икономиката през 2023? Тегленето на ипотечен заем днес крие ли по-големи рискове за клиентите, отколкото през 2019 г., например?
Търсенето на кредити е високо в момента, защото това е начинът на домакинствата и фирмите да противодействат на високата инфлация. Домакинствата разглеждат покупката на недвижим имот като начин да защитят спестяванията си и бъдещите си доходи от инфлацията.
Очакванията за следващата година са българската икономика да забави растежа си, но да избегнем рецесията. Прогнозите за ръста на БВП са различни и варират от консервативните 0.1% до далеч по-оптимистичните 1.6%. Гледайки макроикономическите показатели към момента, ние сме по-скоро оптимисти, че забавянето на икономиката ще бъде краткотрайно и бързо ще се върнем обратно към растеж.
В Пощенска банка сме сред лидерите по отпускане на ипотечни кредити и работим много активно за това да имаме иновативни продукти, които носят добавена стойност за клиентите ни. Затова активно развиваме нашите специализирани центрове за жилищно кредитиране, като те са вече над тридесет в цялата страна. В тях работят служители, които са експерти в областта на жилищното кредитиране, така че клиентите ни да получат максимална ясни и обширни отговори на своите въпроси, свързани с кредитирането.

 
Пощенска банка от години е сред пионерите в дигитализацията – първата, която въведе Smart POS, първата, която предложи незабавни плащания. Какви са следващите стъпи в тази посока?
Процесът на дигитализация ще продължи, защото безспорно това е начинът за преминаване към по-голяма ефективност, с повече ползи за клиентите. Ние имаме много солиден опит в имплементирането на иновации, за да осигурим отлично преживяване на своите клиенти.
Наскоро предприехме ход по разширяване на кръга на ползвателите на нашия мобилен портфейл ONE wallet. Допълнихме с нови функционалности мобилната апликация, но създадохме възможност тя да бъде достъпна както за наши клиенти, така и за потребители, които имат карта, издадена от друга банка в страната и текущо не ползват наши продукти и услуги, но предпочитат дигиталните методи на разплащане и силно оценяват предимствата, които получават с тях.
Другата иновация от последните дни е дигиталният асистент EVA – чатбот, базиран на технологията на изкуствения интелект и предоставя консултации в реално време. EVA е пътеводителят на клиента в дигитална среда, който е винаги активен и насреща за съдействие. Функционалностите на дигиталния асистент се базират изцяло на технологията на изкуствения интелект, която се развива с динамични темпове и постоянно се усъвършенства, като към момента отговаря на над 12 000 въпроса. Благодарение на EVA потребителите получават уникалната възможност да изберат най-подходящите за тях решения според финансовите си потребности – бързо, лесно и удобно.
Нашата цел е да продължаваме да осигуряваме персонализирани решения според очакванията и нуждите на потребителите.

 
Българските банки с чуждестранни собственици от години са твърди привърженици на въвеждането на еврото. Какви предимства ще донесе то в днешните условия, когато задлъжнялостта в еврозоната е на рекордни равнища?
Банковият сектор у нас е сред най-подготвените за пълноправно членство в еврозоната и това се обуславя от факта, че страната ни вече е част от банковия съюз. Банковата система е много добре капитализирана, свръхрегулирана и ликвидна, а всички показатели в нея са над средните за Европа.
Банките сме готови, имаме изградена вътрешна комуникация и експерти, които следват план за влизането в зоната и сме убедени, че присъединяването на България към единната европейска валута ще донесе много ползи за клиентите. То ще повлияе положително на икономиката ни и ще бъде двигател за ускоряване на реформите за достигане на европейските стандарти на живот и за по-благоприятна бизнес среда.
Най-голямото предимство от въвеждането на еврото ще бъде минимизирането на валутния риск за икономиката, тъй като тя ще бъде по-конкурентоспособна с достъп до финансовите пазари и глобалната финансова инфраструктура.
 

В Гърция еврото отвори местния кредитен пазар за много нови играчи, например по-малки германски банки. Възможна ли е появата на подобна конкуренция и у нас, ако България влезе в еврозоната?
Конкуренцията, в своя пазарен принцип, не само между банките, винаги е значим фактор за развитието на даден сектор. Всеки играч желае да се задържи на пазара и да заеме все по-голям дял от него. И това е нормално, защото така си определя посоката на развитие, задава своята стратегия и нейното реализиране.
Конкретно, присъединяването ни към еврозоната и към втората най-използвана валута в света вероятно би засилил подобен интерес, но нека имаме предвид, че това определено ще облагодетелства и нас, защото българските банки ще имат достъп до финансиране от ЕЦБ като кредитор от последна инстанция и по-лесен достъп до финансовите пазари.
В Пощенска банка не се боим от конкуренцията, а я приветстваме. Ние така или иначе сме сред финансовите институции у нас, които предлагат най-съвременни и иновативни продукти и услуги, затова сме готови да излезем в пряко пазарно съревнование при поява на нови банки.

 
Преди време на една конференция, организирана от телевизия Bulgaria ON AIR, казахте, че виждате сериозна роля в бъдеще за блокчейн технологията в банковия сектор. Последните месеци разтърсиха доста дигиталните валути. Идва ли времето за нови, не толкова спекулативни приложения на блокчейн?
Ние видяхме как крипто инвеститорите претърпяха поредица от удари тази година – от срива на борсата FTX до срива на “стабилната валута” TerraUSD и рязкото поевтиняване на биткойна.
Блокчейн технологията е една от водещите иновации във финансовата индустрия, която обещава да осигури бързи и сигурни трансакции и сделки и да помогне за управлението на риска във взаимосвързаната глобална финансова система. Още повече, че блокчейн технологията позволява децентрализация, прозрачност, бързина и неограничен достъп до данни и информация, които са записани и съхранявани по начин, който гарантира тяхната сигурност и невъзможност за манипулиране и променяне.
Тъй като едно от големите предимства на блокчейн технологиите е, че те предлагат ефективна проследяемост на продуктите във всички вериги, сред потенциалните им приложения в други области, са публичната администрация, здравния и енергийния сектор.
България също вече работи по внедряването на Европейската блокчейн инфраструктура за услуги, чиято цел е да се въведе използването на блокчейн за ускоряване на създаването на трансгранични услуги за публичните администрации и техните екосистеми, сигурна проверка на информацията и по-надеждни комуникации.