Петя Димитрова, ПОЩЕНСКА БАНКА

FacebookTwitterLinkedInEmail

сп. Мениджър | 29.09.2015 | Стр. 124, 125

КОГАТО ПОЕХ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПОЩЕНСКА БАНКА, БЯХ ГОТОВА да инвестирам времето и опита си в осъществяването на една лична и професионална мечта.
Спомените от първите ми дни като главен изпълнителен директор Ave карат да се усмихна. През 2012 г. приех поканата за позицията като логично развитие за мен след близо 10-годишната ми кариера в банката, макар и да знаех, че мениджмънтът на голяма финансова институция те бъде предизвикателство. Вярвах във възможностите си, чувствах се спокойна и уверена най-вече защото сбъдвах една професионална мечта. А когато човек е доволен от постиженията си, той е продуктивен и във всеки друг аспект от живота си.

ОЧАКВАНИЯТА КЪМ МЕН бяха високи, но напрежението и натоварването са въпрос на лична подготовка и опит. Вярвам, че балансът между цели, стремежи и постигнати резултати е движеща сила, за да може управлението да не се приели! като трудност. Банковият сектор е изключително динамичен и затова човек трябва да бъде готов да приема новото и да реагира правилно в различните ситуации. Удовлетвореността от доверието, което спечелих на своя страна, ми доказа, че съм на правилния път и вървя с правилното темпо и правилните хора.

В ДВИЖЕНИЕ НАУЧИХ, че компромисите, търпението и разбирането са ежедневна необходимост. Професионализмът се дължи на волята да спазваш правила и на дисциплината, но не трябва да пренебрегваме и личните съдби на хората от екипа и хората, които ни се доверяват да бъдем техен финансов партньор.

УВЕРЕНОСТТА зависи от оценката, която получаваме. Aз винаги съм вярвала в себе си. като особена удовлетвореност ми донесе успешното преобразяване на Пощенска банка в иновативна и клиентски ориентирана финансова институция. През последните години успяхме да се превърнел* в една от най-предпочитаните от домакинствата и бизнеса банки, да модернизираме кленовата си мрежа, да имаме персонален подход към всеки клиент, да създадем модерни уеббазирани услуги. Неслучайно 1110311 -месец бяхме единствената финансова институция – финалист от България – в .международния конкурс за най-добри практики и високи постижения в европейския бизнес European Business Awards.

ДНЕС БАНКОВИЯТ БИЗНЕС ЗА МЕН Е Всекидневно предизвикателство, което ми носи огромно професионално удовлетворение. Устойчивият банков бизнес е кръвоносната система на всяка добре работеща икономика и проспериращо общество. Трябва да бъдем фокусирани върху това да създаваме устойчиви ползи за нашите клиенти и партньори, да взимаме правилните решения в полза на икономиката, да развиваме социалните си дейности и не на последно място – да подпомагаме най-доброто представяне на служителите си.

ПРОМЕНИТЕ МЕ МОТИВИРАТ да виждам света като възможност, която ми позволява да осъществя целите си. Икономическата среда неизменно влияе на начина ни на работа, но не бива да се превръща в заплаха за постигането на добри резултати.
Един наистина добър мениджър трябва да е уравновесен и последователен в действията си, за да предвиди евентуални рискове в дългосрочен план. Непредвидените събития са заплаха само за неподготвените. Най-важният урок, който научих, се съдържа именно в това винаги да бъда отлично осведомена и постоянно да се стремя към усъвършенстване. Или както е казал Сервантес – “Да бъдеш подготвен, е половината победа”. Ето това мога да определя като моята малка победа.

ХОРАТА, С КОИТО РАБОТЯ, са хората, за които работя. Трябва да инвестираме всекидневни ресурси от времето и енергията си, за да им покажем, че има смисъл. Тогава те сами ще ни изненадат със своите резултати и с идеи какво още можем да подобрим в работата си.

НАЙ-ВАЖНАТА РАБОТА НА ЛИДЕРА Е да умее да вдъхновява, да установява доверие с искреност, прозрачност и уважение. Изкуството на лидерството се състои в това не просто да правим нещата правилно, а да правим правилните неща. В случая перифразирам по памет една мисъл на Питър Дракър, която се опитвам да прилагам всекидневно в работата си.

ДАМИТЕ, ТРЪГНАЛИ КЪМ ВЪРХА, съветвам да не спират да вярват във възможностите си и никога да не чакат да дойде точният момент за действие – в бизнеса подходящият момент е сега. Нека да оценяват, напътстват и изграждат увереност в хората от екипа си, защото това са едни от най-важните елементи на доброто управление. Днес вече не е необходимо да убеждаваш акционерите на компанията в качествата си само защото си жена. Добрите професионалисти, независимо от пола, са добре приети. В женската природа е заложено лидерството, емоционалната интелигентност, способността да се балансира с много задачи едновременно. Но това трябва да се развива. Въпросът е да си последователен и да следваш неотклонно заложените цели.

КОГАТО ПОГЛЕДНА НАПРЕД, вярвай, че Пощенска банка ще запази ролята си на лидер по отношение на иновативните тенденции в банковия сектор. От 2014 г. досега успяхме да внесем свеж поглед в потребителското финансиране чрез новаторски продукт за жилищно кредитиране, както и чрез пакетните програми от типа на “Моето семейство” и мобилното приложение за кредитни карти MyCard. Дигитализацията на услугите ще бъде отправна точка в развитието ни през 2016 г., за да можем да отговорим на постоянно менящите се очаквания на съвременния потребител. Ще развиваме допълнително персоналното отношение към, всяка група клиенти – домакинства, които търсят потребителски или жилищен кредит, заможни клиенти или малки и средни фирми. Клиентът иска не той да се съобразява с банката, а банката да се съобрази с него.

АКО ИМАХ ПОВЕЧЕ ВРЕМЕ ЗА СПОРТ, ЩЯХ ОТНОВО да бъда по-често навън сред природата, независимо от сезона и възможностите за активност. Красотата на природата и движението ме зареждат. Всеки един от спортовете, които съм практикувала, ме е изградил като личност. Любимото ми “спортно занимание” сега обаче е балансирането между това да съм добра и всеотдайна майка и отличен професионалист в работата си.

***

ПЕТЯ ДИМИТРОВА е главен изпълнителен директор и председател на управителния съвет на Пощенска банка. Член е на управителните съвети на Международния банков институт. Асоциацията на банките в България, Американската търговска камара в България и на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Член е на настоятелството на Американския университет в България, както и на Индустриалния консултативен съвет по промишлеността на CITY College към Университета в Шефилд, Великобритания. Също така е член на Форума на младите световни лидери (Young Global Leaders Forum) към Световния икономически форум, на Gerson Lehrman Group Accounting Council, Лондон, на Chartered Management Institute, Великобритания, член на Клуба на финансовите директори в България и съосновател на Обществения съвет на жените в бизнеса. Носител е на редица български и международни отличия, последното от които – “Жена на годината 2014″ в категория “Бизнес”.

Стр. 124 – 125