Петя Димитрова: Отдадеността на екипа е ключовият фактор за успеха на всеки проект

FacebookTwitterLinkedInEmail

 
Колко смели бяха желанията ви като дете?
Едно от най-прекрасните качества на децата е, че въображението им е безгранично. Любознателни са и мечтаят смело, като се стремят с всички сили към това, което желаят. Удовлетворението от постигнатото не ги отказва постоянно да откриват нови хоризонти. Оценявам, че запазих тази целеустременост на характера и стремежа към непрекъснато развитие както в личен, така и в професионален план.
 

Коя е най-хубавата възраст до този момент и защо?
Сегашната – казвам го без колебание. Определено вярвам, че тази, в която сме в момента, е най-хубавата. Всеки един от нас пази в своето минало много хубави моменти, прекрасни спомени… И все пак всички, които срещаме по пътя си, приятелствата, които създаваме, предизвикателствата, с които израстваме, като ги преодоляваме, ни правят по-осъзнати, по-успешни, по-добри. За да сме изградените личности, които сме днес.

 
Има ли “мъжки” и “женски” бизнес?
Има бизнес за кадърни и можещи. В решенията си дали да назнача някого на определена позиция никога не съм се ръководила от това какъв пол е. Но професионалните способности винаги са били меродавни в моя избор. Впрочем, аз ви благодаря за въпроса, защото съвсем наскоро Пощенска банка бе удостоена с Отличителния знак за значими постижения в сферата на равнопоставеността на жените и мъжете. Ние бяхме единствената банка, отличена с високия приз в тазгодишното издание на конкурса, който традиционно се организира от Министерството на труда и социалната политика. С тази награда признаваме значението и въздействието на своите дейности върху нашите клиенти, служители и цялото общество.
Това отличие е призвание да бъдем все така ангажирани и да надграждаме постигнатото, както и да насърчаваме културата на приемственост и многообразие чрез предоставяне на равни работни условия и уважение един към друг.
 

По какво разбирате, че една идея или проект ще донесат успех?
По отдадеността на екипа, който имам честта и удоволствието да ръководя в Пощенска банка. С тези безкомпромисни професионалисти за последните няколко години осъществихме три знакови банкови придобивания: Алфа Банк-клон България през 2016 г., Банка Пиреос България през 2019 г., а преди седмици финализирахме сделката по придобиването на „БНП Париба Лични финанси“. Освен тях реализираме много успешни кампании в полза на обществото.
Всички тези проекти са замислени, планирани и осъществени от професионалистите в Пощенска банка, и за мен това е най-валидната гаранция за успех.
 

Какво отличава вашата компания, вашия бизнес през 2023 г.?
В Пощенска банка вече повече от 30 години работим с ясна стратегическа визия за бъдещето и за устойчивия растеж на своя бизнес.
Потвърждаваме амбициите си да бъдем ключов лидер на пазара на финансови услуги и желанието си да бъдем банката, която предоставя на своите клиенти иновативни концепции и решения, съчетани с гъвкавост и ефективност.
Ще продължим да предлагаме перфектно изживяване и персонални финансови продукти и услуги на своите настоящи и бъдещи клиенти, съчетавайки най-модерните технологии с традиционните похвати, индивидуалния подход и професионалната консултация.
Креативният подход и иновативните идеи са интегрирани в ДНК на Пощенска банка и това е ключът към ново разбиране за банкирането, което споделяме и ще интегрираме в нова Beyond banking концепция, предоставяща повече стойност и ползи за клиентите.

 
Иновациите, които правите в бизнеса, за да сте крачка напред?
С нарастването на потребителските очаквания, се развива и секторът на банковите услуги и продукти. Към днешна дата в банковата индустрия има десетки различни сегменти. Нашата стратегия включва дигитализирането на всеки един елемент от бизнеса – продукти, услуги, различни канали, управление на риска.
Ние предложихме на клиентите ни дигиталния асистент EVA – чатбот, базиран на технологията на изкуствения интелект и, който владее както български, така и английски език. Услугата от ново поколение е фокусирана върху комуникацията и предоставя на клиентите възможност за консултация в реално време.
Нашите уникални дигитални зони за експресно банкиране са отличен пример за услуга с добавена стойност, която също е в унисон с политиката ни да търсим устойчиви решения.
В Пощенска банка даваме възможност клиентите да подписват дигитално на таблет документите за всички видове оперативни транзакции, както и документи, свързани с ползване на основни банкови продукти. Благодарение на това намалихме разходите за хартия с 43% а със следващите етапи на процеса ще постигнем и още по-голямо намаление.

 
Кои са трендовете във вашия бранш и какви възможности дава дигитализацията?
Последните години, изпълнение с различни предизвикателства несъмнено имаха ефекта на катализатор и форсираха процесите на дигитализация във всички области, като банковият сектор не е изключение. Динамичното развитие на финансовите и технологични иновации е с фокус изцяло върху клиентското удовлетворение и бързия, лесен и удобен достъп до банкиране.
С богатото портфолио от иновативни продукти и услуги, които предлагаме на нашите клиенти, осигуряваме персонализирано клиентско преживяване, защото основното в банкирането са взаимоотношенията между потребителя и финансовата институция.
Ние имахме щастието иновациите и дигитализацията да бъдат неизменна част от нашата стратегия и важна част от успехите ни през това време, дълго преди останалите да заговорят активно по темата.
 

Днес всички говорят и се опитват да надграждат “зелената идея” – как изглежда тя през очите ви?
Както допринесе за успешното преодоляване на кризата, свързана с пандемията, така и сега банковият сектор може да спомогне за това икономиката ни да се подготви за по-зелено и по-цифрово бъдеще.
Банките имаме ключова роля като катализатор на бизнес трансформацията към устойчива икономика. Приемаме тежестта на тази роля с пълното съзнание каква отговорност носим пред обществото ни. В банковия сектор имаме капацитета да направим устойчивото финансиране по-достъпно и така да ускорим Зеления преход, чрез съответните финансови лостове, които да позволят на бизнеса да инвестира във възобновяема енергия, енергийна ефективност и други екологични проекти.
Пощенска банка отдавна е оценила своята ключова роля на катализатор на зеления преход. Още преди 10 години ние бяхме приети за член на Финансовата инициатива на ООН за околната среда, а непосредствено след приемането на Принципите за отговорно банкиране на ООН, нашата банка официално подписа ангажимент да спазва тези принципи.
Това включване ни осигурява достъп до най-добрите практики и международния експертен опит в областта на ESG, като по този начин повишаваме вътрешните си компетентности и генерираме иновативни идеи и решения, за да посрещаме ESG предизвикателствата.
 

Какви трябва да се лидерите през 2023 г. и какви ще бъдат през 2043 г. в политиката и в бизнеса?
Както, отбелязах, всичко което ни се случи само в последните 2-3 години недвусмислено ни показа, че опитите за прогнозиране на бъдещето биха били неточни.
Някои ключови черти и характеристики, обаче, няма да се променят и лидерите винаги ще бъдат призвани със своя личен пример да задават тенденциите.