Петя Димитрова: Няма такова понятие като връх, защото винаги може да вървим още по-нагоре

FacebookTwitterLinkedInEmail

Март 2015| www.b2bmagazine.bg |

Началото или какво Ви провокира да се занимавате с бизнес?

Винаги съм знаела, че ще се занимавам с бизнес. Смятам, че възможностите, които бизнесът ни предоставя, са необятни и трябва да се възползваме от тях в пълния им потенциал. Когато ръководим бизнеса си умело и отговорно, допринасяме за развитието на страната иблагосъстоянието на хората. Вярвам, че положителните промени, които постигаме, могат да имат отражение не само на местно ниво, но и в глобален план. Това ме мотивира ежедневно да полагам усилия, за да постигаме заедно с екипа ми повече. Като главен изпълнителен директор на Пощенска банка за мен е важно да подкрепяме гражданите и фирмите, техните планове за развитие и тяхното бъдеще. Активно работим и в посока налагането на социално отговорно поведение на бизнеса в страната. Приоритет в политиката на Пощенска банка е да подкрепя проекти в основните сфери на обществения живот като образованието, културата и грижата за околната среда. От години инвестираме в развитието на младите хора, защото те са основната движеща сила на икономиката ни. Смятам, че всички тези положителни промени, които реализираме в обществото, са възможни именно благодарение на дългогодишните ни усилия, за да изградим стабилна и ефективна структура на бизнеса си.

Пътят към върха и как да се задържим на него?

Позволете ми да цитирам думите на знаменития изобретател Томас Едисон: “Геният е 1% вдъхновение и 99% труд”. Важното е да си постоянен и да знаеш какво искаш. Когато знаем какво искаме да постигнем, трябва да сме готови да работим за него, трябва да вложим цялата си енергия и да бъдем последователни в действията си. Важно е също така човек постоянно да трупа нови и нови знания, да се развива. Този процес не трябва никога да спира. За себе си мога да кажа, че и до днес продължавам да развивам своите умения и това ми помага да вървя напред. Няма такова понятие като връх, защото винаги може да вървим още по-нагоре, да даваме повече от себе си, да постигаме още повече.

Каузата, за която си струва ежедневната борба?

Каузата не е една, каузите са много. Просто трябва да си изберем коя да подкрепим приоритетно и на коя да се отдадем. Ние, в Пощенска банка, приемаме сериозно своя ангажимент да сме социално отговорни като компания. Развитието не спира до нас, до нашето поколение, трябва да има бъдеще за децата в България, образование за младите и талантливи българи, грижа за околната среда. Ако всеки човек и всяка компания изберат поне една кауза, която да подкрепят, значително ще подобрим благосъстоянието на обществото си.

Цената на успеха – каква е тя за Вас?

Цената на успеха за мен не е по-различна от цената, която всеки един от нас заплаща, когато избере да се посвети на кариерата си. Това, което в случая е по-важно е – какви са резултатите. За себе си мога да кажа, че удовлетворението, което добре свършената работи ми носи, няма цена. Изключително доволна съм от резултатите, които постигаме в Пощенска банка – през изминалата година успяхме да отбележим 15% ръст на привлечените от нас депозити в сравнение с предходната, което за мен свидетелства за доверието на нашите клиенти. Отбелязахме ръст при кредитирането и значително подобрихме цялостните си финансови резултати. През 2014 г. спечелихме 14 международни и местни награди за банкови продукти и проекти за корпоративна социална отговорност, което определям като признание за усилията на целия ни екип.

Очакванията Ви в професионален план за 2015 г.?

Основната ми цел през 2015 г. е да осигуря приемственост, за да продължим да бъдем сред първите банки на пазара, както и да се утвърдим като модерна финансова институция, като надграждаме с нови постижения и признания. Клиентите ни са във фокуса на нашите усилия. Взаимоотношенията ни с тях остават наш приоритет, доверието им в институцията е най-добрата оценка за нашия успех. Сега сме в много изгодна позиция и пред нас се откриват отлични перспективи и значителни предимства – като профилираните ни центрове за обслужване, които откриваме в цялата страна, следвайки модела за банкиране на новите ни собственици – световните американски и канадски фондове, които през миналата година закупиха мажоритарния пакет акции на нашата банка. В допълнение, добрите финансови резултати, иновативните канали и технологии, и не на последното място – екипът от чудесни професионалисти, който успяхме да изградим, ни позволяват да предлагаме най-високия възможен клас клиентско обслужване.

Почивката – каква е пълноценната почивка за Вас?

Пълноценната почивка за мен се изразява в откриването на нови неща – от това да прочета хубава книга, да пътувам до непозната страна, до това да привлека нов бизнес партньор (да, дори и по време на почивката си се стремя да го правя). Новите и различни преживявания ме вдъхновяват и зареждат, което впоследствие ми помага да бъда по-ефективна в работата си. А и не само – иновациите се раждат, когато човек е отворен към нови идеи, затова винаги се стремя да бъда. Вярвам, че любознателността и креативността ни водят напред, и това е философията, която следвам както в живота си, така и в своето бизнес ежедневие.

Петя Димитрова е главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Пощенска банка. Г-жа Димитрова е член на управителните съвети на Международния банков институт, на Асоциацията на банките в България, на Американската търговска камара в България и на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, член е на Настоятелството на Американския университет в България, както и на Индустриалния консултативен съвет по промишлеността на CITY College към университета в Шефийлд, Великобритания. Също така е член на Форума на младите световни лидери (Young Global Leaders Forum) към Световния икономически форум, член на Gerson Lehrman Group Accounting Council, Лондон, член на Chartered Management Institute, Великобритания, член на Клуба на финансовите директори в България и съосновател на Обществения съвет на жените в бизнеса.