Петя Димитрова: Насърчаваме предприемачите, защото днес бизнесът е скорост

FacebookTwitterLinkedInEmail

сп. Икономист | 28.07.2017 | 00:01

Последните данни на БНБ показват ръст на фирменото кредитиране с над 2%. Каква е ситуацията в Пощенска банка и качествени ли са проектите, за които търси финансиране от вас бизнеса?

В Пощенска банка също отчитаме ръст както при фирменото кредитиране, така и при кредитите за домакинствата. Това е съвсем закономерен процес предвид подобрената икономическа среда, която наблюдаваме от началото на годината – бизнес активността расте, увеличават се заетостта и платежоспособността. Брутните кредити надхвърлиха 55 млрд. лв., като фирменото, потребителското и ипотечното кредитиране нарастват с един и същи темп от около 3%. В момента има голям интерес от страна на клиентите към купуването на жилища. Отчетохме 60% ръст към месец май на новоотпуснатите кредити спрямо година по-рано. Качествените проекти се увеличават и това може само да ни радва, защото за нас клиентите не са просто клиенти, а партньори, с които се развиваме заедно. Насърчаваме предприемачите от всички райони да развиват своите конкурентни предимства, защото днес бизнесът е скорост – ако не стигнеш пръв до целта, друг ще го направи.

Как изглежда икономиката през призмата на корпоративното портфолио на банката? Кои са активните сектори в момента?

Като универсална банка се стремим да подкрепяме проекти на предприемачите от цялата страна и от всички отрасли. Най-често финансираме компании в сегмента на търговията на дребно и едро, производството, хотелиерството, транспорта, ресторантьорството, както и експортно ориентираните сектори. Предлагаме пълен набор от продукти за бизнес клиенти – от стандартните, като кредитиране и трансакционни услуги, до по-специализирани, като факторинг, попечителски услуги и инвестиционно банкиране. Банковата и икономическата ситуация в момента предлага много добри възможности за финансиране на качествени проекти -ниски лихви, гъвкави условия и срокове за одобрение. В тази връзка, икономиката изглежда добре, както и нашето портфолио от успешни клиенти.

Промениха ли се изискванията към корпоративните клиенти след проведените стрес тестове на системата (по отношение на обезпечения, лимити, срокове)?

Стрес тестовете показаха нещо, което всички в сектора добре знаехме – че системата е стабилна и устойчива. Не бих казала, че те оказаха влияние върху изискванията към корпоративни клиенти, но добрата подготовка за тях имаше дисциплиниращ ефект и направи банките по-внимателни към лошите кредити. В момента можем да се похвалим с изключително високи коефициенти на ликвидност и капиталова адекватност, по-високи дори от средните в Европа.

Какви са последните иновативни продукти, които се предлагат за бизнеса, в резултат на конкуренцията на пазара? Какви са тенденциите в тази посока?

Конкуренция на пазар като банковия винаги е имало, но това, което се промени, са очакванията на клиентите -за тях вече е важна мигновената комуникация. Налагат се все повече модерни продукти и услуги с добавена стойност, които пестят ценно време на клиентите. Вече говорим за омниканално банкиране – връзката с клиентите е както лична – в офисите, така и онлайн през всички социални канали, като най-важно е преживяването на потребителите.

Успяхте ли напълно да интегрирате в системата на “Пощенска банка” бизнеса на клона на “Алфа Банк” в България и виждат ли се вече ползите от това придобиване?

Радвам се, че работя с екип от истински професионалисти, с които успешно и в рекордно кратки срокове успяхме да интегрираме бизнеса на клона на Алфа Банк в България. С тази знакова сделка още миналата година поставихме една тенденция на пазара. Ползите сега са изцяло за клиентите, които веднага усетиха предимствата на по-голямата банка с повече локации, модерни продукти и качествено обслужване. Станахме една по-силна универсална банка, готова да финансира качествените проекти и амбициозните бизнес планове на своите клиенти.

***

Петя Димитрова е главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Пощенска банка. Тя е член на Управителните съвети на Асоциацията на банките в България, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, “Борина – Банксервиз”, фондация “Атанас Буров”, Международния банков институт, Университетския съвет на Американския университет в България, както и на Форума на младите световни лидери към Световния икономически форум. Носител е на над 20 престижни български и международни отличия, последните от които “Банкер на годината” и “Мисис Икономика”.

Стр. 51