Петя Димитрова: Дигиталното бъдеще е сега

FacebookTwitterLinkedInEmail

10 Юли 2021 г.

 

Интервю с Петя Димитрова, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Пощенска банка. Вестник “24 часа”.

 

Г-жо Димитрова, дигитализацията и технологиите промениха банковия сектор като особено отчетливo това се видя в последната година и половина. Какво предложихте Вие и как Пощенска банка посрещна предизвикателствата?
 

Действително 2020 година създаде много предизвикателства пред всички нас, тя беше тест за нашето умение да отговорим адекватно на промяна, чиито мащаби не могат лесно да бъдат предвидени и контролирани. Бъдещето на банкирането безспорно е дигитално, с повече предимства, удобства за нашите клиенти, осигуряващо най-важното – бързина на обслужване, която спестява време на потребителите. Новата реалност в банковия сектор е свързана с неговата дигитализация и това са процеси, които ще продължат да се развиват все по-задълбочено. През 2020 г. бяхме подготвени и затова много бързо реагирахме и откликнахме на очакванията на клиентите си. Доказателството за навременните решения, които взехме е в данните – в Пощенска банка за поредна година отбелязахме чувствително повишение на клиентите, които избират да банкират в онлайн среда, като вече над 70% от операциите се извършват по този начин.
 

Преди броени дни предложихме на нашите клиенти уникалния ни мобилен портфейл от ново поколение ONE Wallet, с който потребителите ще могат да получат още повече банкови услуги през телефона си. С него на практика те ще получат незабавен безконтактен достъп до основни банкови услуги, защото ще пренесат физическия портфейл в мобилния си телефон. В новия си портфейл ще могат да добавят всички свои банкови карти и да ги управляват свободно и ефективно благодарение на богатия набор от функционалности, които са заложени в приложението. Сред тях са и безконтактно плащане с телефона на ПОС терминал, управление на картите в мобилния портфейл като залагане на лимити за различните канали (ПОС, АТМ, плащане през интернет), възможности за добавяне на карти за лоялност от различни търговци, ваучери за отстъпки при наши партньори и много други.
 

Клиентите ни ще имат активен и гъвкав контрол върху средствата си 24/7, което е незаменимо удобство в днешно време. Затова съм убедена, че ONE Wallet ще се превърне в незаменим спътник в ежедневните разплащания на всеки от нас.
 

Друга голяма иновация, която осъществихме в Пощенска банка, бяха нашите дигитални зони за експресно банкиране, които веднага бяха разпознати като предпочитана алтернатива на банкирането на гише. Благодарение на интуитивните устройства в тези зони клиентите ни могат да извършват сами по-лесно и бързо голяма част от основните банкови операции, след като се идентифицират само с дебитната или кредитната си карта, без да е необходимо да са регистрирани за интернет банкирането на банката. Дигиталните зони функционират вече в 64 клона в 32 града в страната и предстои откриването на още локации и надграждане на услугата.
 

В Пощенска банка разработихме и стартирахме предлагането на още един свой иновативен депозитен продукт – “Структуриран Депозит Index Climate Change в ЕUR”, насочен към клиенти, които търсят допълнителни решения за своите спестявания. Най-новото ни депозитно решение се предлага в евро за 72 месеца, с гарантирана главница и възможност за доходност, която е обвързана с представянето на индекс – Solactive Climate Change Europe BTI PR Index. В сравнение с актуалните стандартни срочни депозити “Index Climate Change в евро” е алтернатива за инвестиция с възможност за получаване на доходност.
 

Нуждите на нашите клиенти са от първостепенно значение за нас и затова ще продължим да им предлагаме нови решения за управление на финансите им. Една от основните ни цели в този процес е да създаваме качествени продукти, които да предоставят необходимата за тях сигурност на инвестицията.
 

Как се представи банковият сектор в този период?
 

Категорично можем да кажем, че българските банки се справиха много добре с тази ситуация и демонстрираха още веднъж, че са устойчиви и стабилни институции. Резултатите показват, че банковата система е преминала с минимален стрес през този критичен период. И въпреки че пандемията оказа своето влияние и всички работим в една необичайна среда, съпроводена от множество ограничения, българският банков сектор продължава да бъде стабилен, рентабилен, с високи нива на капиталова адекватност и ликвидност.
 

Неслучаен е и фактът, че преди седмица Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР) повиши Дългосрочния рейтинг на Пощенска банка от BBB- на ВВВ, при запазен краткосрочен рейтинг A-3, като по този начин той се изравни с този на страната, и в същото време промени перспективата от “положителна” на “стабилна”.
 

Тази поредна висока оценка за дейността ни се основава на силните оперативни резултати и на устойчивата лидерска позиция на Пощенска банка в банковия сектор, аргументирана с редица качествени и количествени критерии и показатели.
 

Животът не спира и клиентите имат нужда от помощ на момента, а не след месеци. Затова е много важно да си подготвен и да имаш готови решения, които да можеш бързо да им предложиш, за да почувстват потребителите индивидуалния подход и специално отношение. Данните потвърждават това – кредитирането и депозитите нараснаха, всички системни банки са на печалба, а нивата на необслужвани експозиции дори намаляваха през миналата година.
 

Приходите на банките нараснаха с близо 16% през първото тримесечие на 2021 година, но това се дължи основно на приходите от ценни книжа, което е свързано с възстановяването на финансовите пазари. Въпреки че кредитирането се възстановява и кредитните портфейли на банките растат, силната ценова конкуренция е в полза на клиентите – приходите от лихви по кредити и аванси на банките намаляват с 3% през първото тримесечие на 2021 година до 744 млн. лв. Печалбата на системата се увеличава до близо 350 млн. лв. за първото тримесечие, което създава допълнителен буфер в случай на потенциално влошаване на макроикономическата рамка.
 

За нас няма съмнение, че сега, година и половина по-късно, доверието в българската банкова система е още по-голямо. Налице са всички индикации, че независимо от трудностите, които споделяме заедно, именно банковата система е и ще бъде главен фактор в периода на възстановяване.
 

Наблюдава се ръст на компаниите от финтех сектора. Как банките ще демонстрират своята конкурентоспособност срещу тези компании?
 

Конкуренцията от страна на финтех компаниите ни помогна да изградим успешна стратегия, в която залагаме на силните си страни, защото клиентите не очакват от нас да бъдем финтех компания, а да бъдем още по-добра банка.
 

Една от основните области, в която се конкурираме, са разплащанията. Финтех компаниите навлязоха много бурно на този пазар, опитвайки се да завладеят пазарен дял чрез ценова война. За банките това обаче е основна дейност и техният отговор беше да ускорят своите дигитални стратегии и решения от гледна точка на подобряване и ускоряване на процеса по извършване на плащания, както и въвеждането на нови услуги, с които ефективно да се конкурират.
 

В момента във фокуса на нашето внимание са незабавни плащания, които позволяват в рамките на секунди да се преведат пари на контрагент.  Пощенска банка, заедно с БОРИКА и други местни банки, работи много усилено по въвеждането на този продукт и до края на годината очакваме той да бъде достъпен за нашите клиенти.
 

Докато обичайно финтех компаниите се фокусират върху един продукт или услуга, то банките предлагат комплексно обслужване, комбинирайки най-различни услуги за пълния спектър от клиенти, при това, използвайки възможностите и предимствата на всички канали – както онлайн, така и офлайн. В този смисъл бързината и гъвкавостта, която предлагат финтех компаниите, не е отговор на всички очаквания и желания на клиентите, защото за голяма част от тях е важно да намерят комплексно решение, а не да търсят доставчик за всяка отделна услуга. Уверена съм, че потребителите ще продължат да припознават банките като свой надежден партньор, който има потенциала да отговори на основните им изисквания и непрекъснато надгражда клиентското преживяване, добавяйки стойност към продуктите и услугите. Да не забравяме, че едно безценно предимство, което винаги ще е на страната на банките, е наличието на физически локации. Това е много важно за клиентите, които предпочитат истинския, реален, човешки контакт, който гарантира това специално персонално отношение, от което имат нужда и на което разчитат, когато става въпрос за управлението на техните лични финанси.
 

Разбира се, не може да не отчетем динамиката и трансформациите, които са видими в сектора още от преди началото на пандемията. Може би една от най-важните тенденции, които наблюдаваме е, че финтех компаниите започват все повече да се приближават към банките, а банките към финтех компаниите. С разрастването на дейността си финтех компаниите стигат до етап на развитие, в който установяват, че имат нужда от банков лиценз (вече сме свидетели на много такива примери) или започват да търсят все по-активно партньорство с банките. От друга страна банките започват да обръщат все повече внимание на клиентското преживяване в онлайн среда и пускат изцяло дигитални процеси. Вярвам, че това са процеси, които като краен ефект ще облагодетелстват клиентите, защото в условията на една „здравословна конкуренция“ успяваме да надграждаме и добавяме стойност към продуктите и услугите си.
 

Пандемията се оказа катализатор не само за дигитализацията на банките, но и стимул за финансовата грамотност на клиентите, след като успешно трансформира нагласи, за чиято промяна при обичайните обстоятелства бихме чакали години. Месеците, прекарани в изолация , помогнаха на много българи да открият предимствата на дигиталните канали за банкиране, бързината и сигурността, с която могат онлайн да управляват средствата си. Разбира се, това е процес и очакваме той да продължи, а ние ще сме до клиентите си през това време, отговаряйки на конкретните им очаквания и нужди.
 

Тъй като сме на темата за осветени на технологичните иновации,  новите дигитални валути набират популярност. Как това ще се отрази на банките?
 

За търговските банки криптовалутите са област, към която се отнасяме внимателно, защото ние сме силно регулиран бизнес и има много процедури, които трябва да спазваме .
 

Дигиталните валути представляват огромен пазар, но за нас позитивът би бил в самата технология на блокчейн, която може да има много обширно поле за приложимост в банковия бизнес в най-различни процеси като оптимизация, свиване на разходи и виждаме бъдещето повече в технологията, отколкото в самите криптовалути.
 

Нека не забравяме, че все повече се говори и за официална дигитална валута. Европейската централна банка излезе с редица изявления по темата, публични обсъждания текат в момента. Нека първо видим какво ще предложат, защото в момента това, което имаме като анонс е, че тази валута би допълвала стандартните банкноти, монети и парична политика.
 

Виждате ли възможност за възстановяване до края на 2021 г. и  в каква посока може да се търси тя?
 

Като цяло можем да говорим за позитивна тенденция – при кредитите, освен при депозитите, и данните го доказват. Брутните кредити са се увеличили с 5.3% на годишна база към края на март 2021 година, достигайки 70,5 милиарда лева. В номинално изражение само за първите три месеца на годината нетното увеличение на отпуснатите кредити е близо 1 милиард лева. Търсенето на кредити от страна на физическите лица остава високо – над 60% от отпуснатия обем е под формата на нови потребителски и ипотечни кредити. А това е много силна индикация за положителните очакванията на гражданите и домакинствата за бъдещето.
 

В същото време размерът на депозитите достига до нови рекордни нива. В края на март депозитите на граждани и фирми надхвърлиха 103.5 млрд. лв., като само за първото тримесечие ръстът е с близо 2.9 млрд. лв., което е една трета от общото нарастване за цялата, също рекордна, 2020-а. Натрупването на тези средства е в резултат на факта, че много фирми и домакинства запазиха доходите си по време на кризата, а в същия момент възможностите за инвестиции и потребление бяха ограничени.
 

Отложеното потребление може да бъде разглеждано като бъдещ стимул за възстановяването на икономиката, което неминуемо ще се случи, когато пандемията бъде овладяна и хората се завърнат към нормалния си ритъм на живот. Всички анализатори предвиждат силно възстановяване на икономиката през 2021, което ще увеличи потреблението, а също и търсенето на кредити, ще стимулира фирмите да инвестират и да рестартират инвестиционните си планове.
 

През 2020 г. България беше приета във валутния механизъм ERM II и има за цел приемането на еврото през 2024 г. Смятате ли, че това е реалистично и какви ще бъдат краткосрочните и средносрочните последици от ERMII и приемането на еврото за страната?
 

Πpoцecът пo пpиcъeдинявaнeтo нa cтpaнaтa ни ĸъм eвpoзoнaтa e нaй-вaжният и основополагащ зa Бългapия в cлeдвaщитe гoдини. Toвa e иcтopичecĸи мoмeнт, тъй ĸaтo зa пъpви път oт дeceтилeтиe имaмe шaнc дa влeзeм в елитния икономически отбор на Европа. Когато говорим за присъединяването ни към еврозоната и приемането на еврото като национална валута, смятам, че всички гледаме в една посока и действаме с общи усилия. Имаме разписана пътна карта и всички, ангажирани с този процес страни са изключително активни и отдадени в преследването на крайната цел.
 

Не смятам, че за българското общество ще има голяма промяна или дълъг период на адаптация, тъй като вече сме свикнали по един или друг начин с еврото като валута.
 

Зa Бългapия e вaжнa нe caмo cкopocттa нa пpиcъeдинявaнe, a и пътят, пo кoйтo ce въpви – тoй e cвъpзaн c пoлoжитeлни пpoмeни, yнифициpaнe нa пpaвилaтa и дoпълнитeлнa пpoзpaчнocт. Oчaквaниятa ca тoзи път дa дoвeдe дo ycкopявaнe нa peaлнaтa кoнвepгeнция нa нaциoнaлнaтa икoнoмикa към eвpoзoнaтa, пo-виcoкo дoвepиe нa чyждecтpaннитe инвecтитopи и кaтo цялo – пo-виcoкa икoнoмичecкa aктивнocт. A тoвa e плюc зa цялoтo oбщecтвo. Пpиcъeдинявaнeтo e cъщo и cтимyл зa пpoвeждaнe нa някoи cтpyктypни peфopми, кoитo щe дoвeдaт дo пo-виcoкa кoнкypeнтocпocoбнocт нa икoнoмикaтa. Toвa e вaжнa пpeдпocтaвкa зa пoвишaвaнe нa дoxoдитe и пoвeчe oптимизъм cpeд бизнeca и пoтpeбитeлитe.
 

Тази година Пощенска банка навърши 30 години. Споделете вашия поглед върху пътя, който заедно изминахте до момента? 
 

Радвам се, че съм била свидетел и съм спомогнала да се напише по-голямата част от тази история, и то в години, белязани от сложни вътрешни и международни ситуации, но и изпъстрени със знакови успехи. За 30 години Пощенска банка се доказа като една от най-успешните банки в България, добър партньор, работодател и социално отговорна компания. Нещо повече, утвърдихме се като институция, на която клиентите имат доверие и която им предлага решения за тяхното утре. Резултатът от това споделено доверие е, че заемаме 3-то място по размер на кредитния портфейл и сме 4-та по големина банка в България по активи и размер на депозитите, с пазарен дял от над 10%, имаме над 200 клона в цялата страна и повече от 100 спечелени награди за нашите дигитални иновации и продукти, услуги и политика за социална отговорност.
 

Това не би било възможно без усилията на целия ни екип. Бих искала тук да благодаря на всичките ми колеги, клиентите, акционерите и на силната международна група, към която принадлежим.
 

Отново целият екип на банката стои зад дигиталните ни постижения, за които говорих. Затова с пълно основание се гордеем, че именно те бяха оценени високо от престижния конкурс World Finance Digital Banking Awards 2020 на авторитетното издание World Finance Magazine. Отличията са в категориите “Най-добра дигитална банка” (Best Consumer Digital Banks, Bulgaria) и “Най-добро приложение за мобилно банкиране” (Best Mobile Banking Apps, Bulgaria). Отново в същия елитен конкурс, Пощенска банка за четвърта поредна година бе определена за победител в категорията “Най-добра банка в банкирането на дребно” (Best Retail Bank, Bulgaria).

 

Download (PDF, Unknown)