Петя Димитрова, главен изпълнителен директор и председател на УС на Пощенска банка: Ивестиционният интерес към нашата банка се дължи на възвръщаемостта, която осигурявахме през годините на акционерите си

FacebookTwitterLinkedInEmail

сп. Мениджър | Мила ДОБРИНОВА | 26.07.2015 | Стр. 78, 79, 166

Госпожо Димитрова, каква беше стратегията на Пощенска банка в годините на криза, за да излезе от нея без съществени сътресения?

По време на криза най-добре може да се разбере коя финансова институция е ефективна, сигурна и стабилна. Нашата стратегия се основаваше на няколко прости, но Важни принципа – да запазим банката стабилна и печеливша, да бъдем лоялни и честни към клиентите и да се фокусираме към предоставянето на най-доброто обслужване. В резултат на това банката Винаги е била на печалба, дори и в най-трудните години от кризата.

Бизнес стратегията ни не просто утвърди Пощенска банка като надеждна и сигурна финансова институция с голям потенциал за развитие, но и бе високо оценена от ключови инвеститори. През май 2014 г. канадските и американските инвестиционни фондове Fairfax Financial Holdings Limited, Mackenzie Financial Corporation, Capital Group Companies, Inc. и други индивидуални инвеститори придобиха 64,6% от акциите на европейската банкова група, част от която е и Пощенска банка. Смелото решение за инвестиция в региона се дължи на възвръщаемостта, която осигурявахме през годините на акционерите си, и отличното ни представяне.

Любими са ми думите на Уорън Бъфет, който казва: “Не е нужно да прогнозирате дъжд, за да си вземете чадър”. Кризите идват и си отиват, но във всеки един момент трябва да сме готови да реагираме адекватно, защото добрите мениджърски решения са ключови за постигането на дългосрочна устойчивост и просперитет на един бизнес.

С какви иновативни продукти и услуги се задържахте сред лидерите на банковия пазар?

Иновациите са едно от основните предимства, което ни постави през годините на челни позиции пред нашите конкуренти. Банковите продукти и услуги са една от най-сложните ниши за нововъведения поради консервативността на пазара. Въпреки това смело мога да кажа, че сме трендсетър и налагаме индивидуални клиентски решения – през годините получихме много награди за иновативни картови и спестовни продукти, програми за лоялност, жилищни кредити и др. Само за първите шест месеца на 2015 г. спечелихме 13 признания спрямо 14 за цялата 2014 г. – доказателство от бизнеса и професионалната общност за работата ни. Към днешна дата Пощенска банка предлага модерно обслужване чрез иновативна клонова мрежа, онлайн консултации и уеббазирани услуги.

Как развивате политиката си “близко до клиентите”? Освен ръста на депозитите на гражданите и фирмите в банката, който отбелязвате през последните години, какви са другите резултати от нея?

Да, наистина резултатите са факт и те са по-вече от показателни за успеха – за 2014 г. имаме 12% ръст на депозитите, нарастване с 6% на активите на банката и увеличение на кредитите с 1% до 4,3 млрд. лева, което на фона на свиващ се пазар е изключително постижение. В края на миналата година стартирахме изграждането на модерна клонова мрежа, която е продължение на глобалната ритейл политика на новите ни собственици. Ако през 2008 г. някой ме беше питал как си представям банковите офиси след 7 години, щях да кажа, че ми се ще да са по-гъвкави, отворени към клиентите и с експертна насоченост. Днес специализираната мрежа от центрове за обслужване на клиенти на Пощенска банка е факт. В тях всеки може да намери това, което търси. До края на 2015 г. ще отворят врати общо 20 такива центъра за малък бизнес, жилищно кредитиране и персонално банкиране, които ще помогнат за усъвършенстването на един добре работещ клиентски модел.

Какви са политиките и прогнозите ви по отношение на развитието на бизнеса и на стимулите за фирмите?

Политиката на Пощенска банка за развитието и финансирането на бизнеса е част от успешната ни стратегия за удовлетворяване на нуждите на всеки клиент. Стимулираме развитието на фирмите в страната, като обръщаме внимание на всеки един сектор и компания – разработваме програми за финансиране както на големи корпоративни клиенти, така и на малки и средни предприятия.

Перспективите пред бизнеса са добри и статистиката вече отчита по-бързо нарастване на икономиката от очакваното. Макроикономическите показатели се подобряват, като БВП нараства с 2% през първото тримесечие на 2015 г., а износът отбелязва значителен ръст от 12% за същия период на годишна база. През последния месец анализаторите повишиха прогнозите си за ръста на БВП на страната за тази година, което показва, че и чуждите наблюдатели виждат положителното развитие. Отварянето на новите европейски програми също ще даде тласък на инвестициите, което ще подобри икономическата среда.

Налице са и първите ни успехи по отношение на корпоративното кредитиране. За последните в месеца отпуснахме 120 млн. евро нови фирмени кредити, което свидетелства за нарастващото търсене на клиентите. Получихме и признанието на ЕБВР, която ни определи като най-активна банка в България в търговското финансиране, а две престижни световни медии – Global Custodian и Global Investor -ни удостоиха независимо една от друга с титлата “Най-добра банка попечител”.

***

ФАКТИ

Петя Димитрова заема поста главен изпълнителен директор и председател на УС в Пощенска банка от 2012 г. Професионалният й път в банката започва през 2003 г., когато става главен финансов директор. След това е и прокурист, изпълнителен директор и член на УС, както и заместник-председател на УС. Има две магистърски степени – “финанси и банково дело” и “Туризъм” от УНСС и Софийския университет. Освен Executive MBA от Университета в Шефилд, Великобритания, има следните допълнителни специализации: дипломиран експерт-счетоводител от Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители (АССА) в Лондон; дипломи по програма за развитие на мениджърските умения от ALBA, Бизнес училище за следдипломна квалификация, Харвард; сертификат за мениджърски умения от университета “Джорджтаун”, Вашингтон; диплома по “Управление и социално развитие на НПО” от Аристотеловия университет в Солун и Македонския университет, Гърция. Пощенска банка е петата по активи банка на българския пазар, с 24-годишно успешно присъствие у нас.

Стр. 78, 79, 166