Петя Димитрова, главен изпълнителен директор и председател на УС на Пощенска банка: Предлагаме иновативно банкиране от нов тип

FacebookTwitterLinkedInEmail

Юни 2015| сп. Икономика

Всяка награда е ценна за нашия екип, тъй като изразява признание за успеха на проектите, в които влагаме професионализма и сърцата си. Пощенска банка фокусира инвестициите си към иновации и качество в обслужването. Наградата на КРИБ е изключително важна за нас, защото доказва, че вървим в правилната посока. Състезавахме се с много български и международни компании, водещи в своите сектори - информационни технологии, бързообротни стоки, минна индустрия и др. В условията на голяма конкуренция успяхме да се откроим като лидер в областта на иновациите на българския пазар. Основен принос за успеха ни имат модерните решения в различните сфери на дейността ни – банкови продукти и услуги, клонова мрежа и развиване на алтернативни канали за обслужване, както и в областта на устойчивото развитие и корпоративната социална отговорност.

В края на миналата година започнахме да изграждаме мрежа от специализирани центрове и да модернизираме клоновете си по одобрена от новите ни собственици стратегия за развитие. До края на 2015 г. в страната ще отворят врати общо 20 нови специализирани центъра за обслужване на клиенти от различни сегменти. За пръв път в България нашата банка стратегически промени своя фокус и предложи обслужване от нов тип - от продуктово към клиентски ориентирано. Банката ни приема предизвикателството да излиза извън консервативния пазар на банкови продукти и налага успешно нови тенденции. Желанието да бъдем по-близо до своите клиенти и да им предложим максимално гъвкави и изгодни финансови продукти и услуги е подкрепено от работата на стратегическото ни звено “Иновации”. То е нашата собствена лаборатория за нови продукти.

Преди месец предложихме на своите клиенти първото интерактивно мобилно приложение за ползватели на кредитни карти в страната. То е създадено на принципа на шопинг гайд и предоставя модерен начин за достъп до пълната гама предложения и отстъпки във всички търговски обекти на партньорите на банката. С него клиентите ни откриват лесно къде да пазаруват с отстъпка, да плащат разсрочено на вноски и как да изчисляват паричните си награди по програмата за лоялност на банката. Чрез Google базирана карта намират най-близкия клон или банкомат на Пощенска банка.

Иновациите са едно от основните предимства, които отличават една финансова институция от конкурентите й. Офисите на банките все повече се превръщат в място за консултации, клиентите все по-често използват онлайн банкиране и уеб базирани решения за ежедневните си транзакции. В плановете си за развитие залагаме именно на интегрирането на все повече съвременни решения и развиване на алтернативни канали за обслужване и продажби. Клиентите търсят и очакват по-добро обслужване, добавена стойност, и затова банката им ги осигурява. Фокусираме се върху специализация на услугите и осигуряването на лесен достъп до тях 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата. Клиентите очакват комбинирани и иновативни продукти и канали за банкиране. Стремим се да формираме модел, който да служи за пример на останалите.