Петя Димитрова, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Пощенска банка: Модерните решения са едно от основните предимства на Пощенска банка

FacebookTwitterLinkedInEmail

Май 2015| в. 24 часа

Г-жо Димитрова, как според вас се променят традициите към новаторство в бизнеса?

Пощенска банка съсредоточава инвестициите си към иновации и качество на обслужването. В този смисъл наградата за иновации е изключително признание, тъй като тя е доказателство за успеха на нашата работа и проектите, които развиваме. На годишните награди на Конфедерацията на индустриалците и работодателите в България се състезавахме в условия на сериозна конкуренция наравно с водещи български и международни компании от всички сектори – информационни технологии, производство на бързооборотни стоки, минна индустрия и др. Успяхме да се отличим сред тях, защото нововъведенията ни са насочени изцяло към клиента.

Новаторският подход, който следваме, е продължение на глобалната бизнес стратегия на новите ни собственици. През пролетта на 2014 г. мажоритарният дял собственост (65%) на нашата група премина в ръцете на утвърдени международни акционери - фондове с дългосрочни инвестиционни намерения като Fairfax, Willbur Ross и Capital Research и международни институционални инвеститори от САЩ, Канада, Европа и Азия. Това затвърди позициите на банковата група като участник във формирането на борсовите индекси и увеличи ликвидността на акциите. Като огромен успех отчитам именно факта, че продължихме да реализираме ключовата си стратегия с новите акционери, едновременно с това отговаряйки на техните високи очаквания и амбициозни цели. Доказателство, че вървим в правилната посока, е и наградата ни в категория “Иновации” на КРИБ. И аз съм горда, че заедно с екипа ми получаваме признанието на бизнеса, защото доверието на клиентите е много по-важно от всяка награда.

Какво са за вас иновациите? Кои иновационни решения на Пощенска банка ви спечелиха тази награда?

Като главен изпълнителен директор на Пощенска банка за мен иновациите са на всяка стъпка от развитието ни. Основен принос за успеха ни имат модерните решения в различните сфери на дейността ни – банкови продукти и услуги, клонова мрежа и развиване на алтернативни канали за обслужване, както и в областта на устойчивото развитие и корпоративната социална отговорност.

Въвеждаме нови продукти и услуги, като първия по рода си у нас “Спестовен жилищен кредит”, предлагаме модерно обслужване чрез развитие на иновативна клонова мрежа чрез съвременни онлайн консултации и уеб базирани услуги, а наскоро стартирахме и първата у нас мобилна апликация за кредитни карти MyCard. Нашата банка стратегически промени своя фокус и предложи обслужване от нов тип – от продуктово към клиентски ориентирано. Всички положителни промени, които реализираме чрез дейността си, са възможни благодарение на ежедневните ни усилия да изградим стабилна, ефективна и иновативна структура на бизнеса си.

Какво е да бъдеш новатор в банковия сектор?

Както казва Стив Джобс – “Иновацията различава лидера от последователя”. Модерните решения са едно от основните предимства на Пощенска банка, които ни отличават от конкурентите в банковия сектор. Предизвикателство е да се откроиш като лидер на пазара на финансови продукти, затова постоянно надграждаме собствените си постижения и предлагаме смели и гъвкави решения на нашите клиенти. Стремежът към новаторство и качествено обслужване стои в основата на корпоративната ни философия.

Къде обаче е пресечната точка между иновациите и банкирането?

Пресечната точка е клиентът. Иновацията не се изчерпва със създаването на нов, различен продукт, който само да разработиш и наложиш на пазара. Тя се изразява и в качественото обслужване и умението да разбираш нуждите на клиентите, да съумяваш да бъдеш близо до тях. От края на миналата година развиваме модерна клонова мрежа и нов модел за банкиране на дребно съгласно стратегията на новите ни собственици, сред които световни американски и канадски фондове. Новата ни стратегия включва модернизация на каналите за обслужване, както и предоставяне на продукти спрямо конкретните нужди на клиента

До края на 2015 г. в страната ще отворят врати общо 20 нови специализирани центъра за обслужване на клиенти – “Банкиране малък бизнес”, “Жилищно кредитиране” и “Персонално банкиране”. Те ще предлагат нов модел на банково обслужване чрез предоставяне на профилирани услуги на всяка група клиенти.

Кой тип банкиране ще има предимство в бъдеще?

Предимство ще имат тези, които ще превърнат типичните модели на обслужване в нещо повече, които следят тенденциите и знаят какво искат клиентите. Прогресивните банки вече правят сериозни инвестиции в значителното повишаване на уеб и мобилните възможности за предоставяне на услуги и създаване на модерни офиси. Работейки в тази насока, от тази година в нашата банка функционира звено “Иновации”, което служи като инкубатор за идеи и решения, които да подобряват обслужването на клиентите и да предлагат индивидуално разработени продукти.

От друга страна, предимство ще имат банките, които успяват да се конкурират успешно с растящия брой небанковите финансови институции. Те навлизат все по-агресивно в сектора, предлагайки кредитни продукти и услуги на граждани, и променяйки пазара. Силата на банките е, че те могат да предоставят “всичко в едно” на клиента, комплексно и цялостно обслужване и познаване на цялостния му профил и нужди през различните етапи от живота му. Клиентът иска индивидуален подход – не той да се съобразява с банката, а банката да се съобрази с него, да има достъп до парите си по всяко време и навсякъде, да получава индивидуално разработена оферта за него.

Според вас ще се раздвижи ли кредитирането? Очаквате ли по-голямо търсене на финансиране от страна на бизнеса?

Вече забелязваме признаци на засилване на кредитирането. По данни на БНБ за първото тримесечие процентът на новоотпуснатите кредити нараства, спрямо същия период година по-рано. Брутният вътрешен продукт отбелязва ръст от 2 % – един от най-високите през последните тримесечия и дължащ се на възстановяването на износа и инвестициите. Това показва, че фирмите виждат перспективи и се развиват добре. Банките разполагат с висока ликвидност и ресурс, който е на достатъчно ниска цена, а това ще повиши търсенето на кредити. Важно е макроикономическата среда да насърчава местните и чуждестранните инвестиции с благоприятни условия за правене на бизнес.

Какви са плановете за развитие на Пощенска банка?

Пощенска банка е сред лидерите на пазара, с успешно 24-годишно присъствие, следваща своята стратегия през всичките тези години. Банката е водеща по отношение на картовия бизнес, жилищното и потребителското кредитиране, спестовните продукти, както и факторинг услугите, инвестиционното банкиране и попечителските услуги. Всички знаем, че човек не си избира лесно банка. Независимо дали клиентът търси възможности за кредитиране, или депозиране, от ключово значение е доверието в банката и в хората, които го обслужват. Затова държим и ще продължим да инвестираме в това да сме партньори на нашите клиенти – за персонално банкиране, жилищни и потребителски кредити, бизнес кредитиране.