Петя Димитрова, главен изпълнителен директор и председател на УС на Пощенска банка

FacebookTwitterLinkedInEmail

06.12.2019 г., FORBES България

 

- Въпреки ниските и дори отрицателни лихви депозитите продължават да се увеличават. Как си обяснявате това поведение на вложителите при наличие на алтернативни форми на инвестиране?
 
На първо място това е признание за доверието, което вложители имат в банките. Банките се възприемат като едно сигурно място, където хората са сложат своите спестявания. Лихвите са ниски, точно защото банковият депозит се счита за нискорискова инвестиция.
 
От друга страна, на пазара няма и кой знае колко много алтернативи за инвестиране. През последните няколко години депозитите в България нарастват с рекордни нива, което е вследствие на добрата макроикономическа рамка и растящите доходи на населението и фирмите. Подобни обеми трудно могат да бъдат “усвоени” под формата на кредити, което допринася за увеличаващата се ликвидност на банките.
 
Алтернативните форми на инвестиране могат да донесат по-висока доходност, но едновременно с това изискват и по-висока финансова култура, а и подобен род инвестиции са свързани и с определено ниво на риск, което много българи считат за неприемливо. Въпреки това виждаме, че и инвестициите в други финансови и нефинансови активи нарастват.
 
Пощенска банка например предлага успешно взаимни фондове, които в световен мащаб са сред най-разпознаваемите и достъпни алтернативи за дългосрочно спестяване. Характерно за тях е, че могат да отговорят, поради многообразието си, на индивидуалния инвеститорски профил. Те осигуряват достъп до акции, облигации и други ценни книжа от Европа, САЩ, Япония, глобалните развиващи се пазари и същевременно са напълно хармонизирани с европейското законодателство и са отговор на тенденциите на пазара. При това клиентите могат да участват на международните финансови пазари и с по-малки суми –равностойността на 50 лева в евро или долари. За най-високия сегмент клиенти възможностите, които предлагаме, са още по-големи, тъй като си партнираме успешно с Eurobank Private Bank Luxembourg. Така им осигуряваме достъп до водещия световен финансов център Люксембург, което означава за тях ексклузивни възможности, глобални продуктови предложения и 100% Wealth Management услуги. Така че алтернатива на депозитите има за всички, които се интересуват от тях.

 

- Възможно ли е продължителният период на ниски лихви и засилено кредитиране да доведат до риск, свързан със задлъжнялостта на гражданите и бизнеса?
 
Това зависи от темповете на кредитиране и ръста на икономиката. За тази година очакваният ръст на кредитите е около 8% на годишна база – това е сравнимо с номиналния ръст на брутния вътрешен продукт, което означава че относителната задлъжнялост на населението и фирмите остава почти без промяна. Ниските лихви сами по себе си не са единственият фактор, който стимулира фирмите и гражданите да търсят нови кредити – това зависи и от техните доходи и очаквания за бъдещето.
 
Ниските лихви в страната са до голяма степен следствие от огромната ликвидност на банките и силната конкуренция между тях. Очакванията са тази тенденция да продължи още известно време, но не може да се говори още за свръхзадлъжнялост.
 
Банките у нас в момента са значително по-консервативни в оценката на риска и правят много задълбочена оценка на платежоспособността на клиентите, които кандидатстват за кредити, защото по този начин защитават интересите на своите акционери и депозанти. За това допринасят и редица регулации на местно и европейско ниво.
 
За Пощенска банка конкретно мога да кажа, че устойчиво се стреми да създава и предлага на пазара уникални продукти на своите клиенти, които да са изцяло съобразени с индивидуалните им потребности и стриктно спазват строгата риск политика на международната група, от която сме част – Юробанк, която е под надзора на Европейската централна банка.

 

- В последната година банките повишиха повечето такси. Каква е причината за тази тенденция и какъв резултат очаквате от това?
 
Банките са търговски предприятия и върху цената на техните услуги влияят много различни фактори. Като пример ще дам огромните инвестиции, свързани с новите и по-тежки регулации в сектора, сред които МСФО 9 и PSD2, GDPR и директивата за пазарите на финансови инструменти (MiFID 2). Други сериозни предизвикателства са мащабната дигитализация на всички нива в отговор на изискванията на модерните потребители, стремежът за привличане и задържане на талантите на пазара на труда, разходите за поддържане на широка и модерна клонова мрежа и др.
 
Всички тези проекти са изключително важни за потребителите, които очакват от банките сигурност, надеждност, иновации, разнообразни канали за дистрибуция и професионална консултация.
 
От наша страна ние насърчаваме клиентите да извършват своите операции чрез електронните ни канали, които са най-евтиният, бърз и удобен начин за банкиране. Клиентите също осъзнават това и неслучайно делът на операциите извършвани през електронните канали нараства всяка година.

 

- Преработената Директива за платежните услуги дава възможност за появата на иновативни решения в тази сфера. Как банките ще отговорят на предизвикателството – ще търсят ли сътрудничество с Финтех компаниии или ще се опитат да се справят сами и да се конкурират с тях?
 
Оценявам PSD2 като една възможност да се конкурираме с най-добрите в иновациите.
 
Пощенска банка винаги е избирала да бъде не просто част от тенденциите, а компания, която ги задава – лидер на пазара с визия и амбиции. За нас сътрудничеството с финтех компаниите е възможност, а не заплаха. Смятаме, че можем да обменяме с тях опит и идеи, за да обслужваме клиентите си – нашите и на други компании, с които ще си партнираме, още по-добре, което е водещ наш приоритет.
 
Ние сме иноватор и имаме стратегия как да използваме възможностите на PSD2, за да разширим пазарната си позиция. Оценяваме като ключови възможностите в разплащанията и потребителското кредитиране, където Пощенска банка е традиционен лидер. Очакваме не просто да стабилизираме лидерските си позиции, но да разширим пазарния си дял сред ритейл клиентите, като разгърнем изцяло възможностите си на технологично ниво и повишим доверието и клиентската удовлетвореност.

 

Forbes 1
 
Forbes 2