Петя Димитрова, главен изпълнителен директор и председател на УС на Пощенска банка и Иван Ненков, СЕО на “СофтУни”: Променяме пазара с нов стратегически проект, който свързва бизнеса и образованието

FacebookTwitterLinkedInEmail

сп. “Banker Special”

Пощенска банка стартира съвместен проект със СофтУни (SoftUni) в подкрепа на българското образование. Той включва различни активности за подготовка на младите хора за професиите на бъдещето и успешна реализация в България. Със стратегическото си партньорство два от най-силните бранда у нас имат за цел да насърчат студентите да разгърнат потенциала си като IT и дигитални лидери, подготвени за динамично променящата се среда и за новите тенденции в банкирането.

PoshtenskaBanka-Banker-Special-1

Какви са целите на сътрудничеството между Пощенска банка и “СофтУни”?

ПЕТЯ ДИМИТРОВА: Партньорството е логично продължение на всичко, което Пощенска банка прави през годините, за да подкрепя младите хора в тяхното развитие. Постоянно инвестираме в собствени образователни проекти и се включваме в утвърдени инициативи. Като естествено продължение на действията ни в тази област се роди идеята за стратегическо сътрудничество между нас и “СофтУни” -два утвърдени и стойностни бранда, които обединяват своя опит и експертиза, за да подготвят студентите за професиите на бъдещето. За нас е важно младите да имат високи дигитални компетентности и да са готови да се включат в реалния бизнес веднага след завършване на университета. Проектът създава отлични условия за израстване на ново поколение от подготвени специалисти, като в същото време е насочен и към нашите служителите ще могат да надградят своите знания в модерна образователна институция като “СофтУни”.

ИВАН HEHKOB: Съвместно с Пощенска банка реализираме различни инициативи в сферата на образованието и информационните технологии, в които активни участници са както студентите на “СофтУни” така и служители на банката. Това партньорство е пример, че бизнесът и образованието могат да работят ръка за ръка, създавайки стойност за младите хора, за компанията и за обществото като цяло. Съвместните действия са единственият път за качествена подготовка на кадрите на пазара – необходими са не само идеи, а действия, които да дават реални резултати. В Пощенска банка са осъзнали това и съвместният ни проект го доказва.

Къде е пресечната точка на добрата връзка между бизнеса и образованието?

ПЕТЯ ДИМИТРОВА: Пресечната точка е в съвместната работа и добрата комуникация. Ние искаме да насърчим младите да се развиват, да останат да работят и да градят успешна кариера в България. Това може да стане, когато бизнесът е част от образователния процес и работи директно със студентите по интересни и иновативни проекти – както е заложено в проекта ни.

ИВАН HEHKOB: В баланса. Целта на всяко едно партньорство е да бъде полезно и за двете страни, за да е дългосрочно и устойчиво във времето. Проектът ни с Пощенска банка е мост между образованието и реалния сектор, което е гаранцията за успех.

Какви са Вашите съвети към младите хора, които тепърва ще изграждат своята кариера?

ПЕТЯ ДИМИТРОВА: Трябва да бъдат дейни и любознателни, да искат да учат и да не спират да търсят вдъхновение за успех. Важно е да стартират кариерата си в компания, която да споделя с тях своето know how и да ги насърчава. Ако искат да се развиват и да станат част от силен и можещ екип, в Пощенска банка им даваме този шанс със стажантската си програма. Ще се радваме да се включат в нея!

ИВАН HEHKOB: Бих ги посъветвал да опитват да усвояват нови знания и винаги да се стремят да ги прилагат на практика, за да ги превърнат в реални умения. И да дойдат при нас в “СофтУни”, за да изградят проактивно своето бъдеще на дигитални лидери.

PoshtenskaBanka-Banker-Special-2