Петя Димитрова главен изпълнителен директор и председател на УС на Пощенска банка

FacebookTwitterLinkedInEmail

сп. Жената е | 25.11.2016 | 00:01

Петя Димитрова е главен изпълнителен директор и председател на управителния съвет на Пощенска банка. Тя е член на управителните съвети на Асоциацията на банките в България, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, “Борика – Банксервиз”, настоятелството на Американския университет в България, фондация “Атанас Буров”, Международния банков институт, както и на форума на младите световни лидери към Световния икономически форум. Носител е на над 20 престижни български и международни отличия, последните от които “Банкер на годината 2015″ и “Мисис Икономика 2015″.

Госпожо Димитрова, ако функцията на лидерството е да произвежда повече лидери, а не повече последователи (Ралф Нейдър), каква е вашата мисия в това отношение?

Функцията на добрия лидер е да мотивира, да може да заразява околните със своя ентусиазъм, упоритост и креативност. За мен един мениджър е лидер само ако умее да прави бизнес със сърцето си, да влага максимума от възможностите си, да не се предава пред предизвикателствата и да се грижи за служителите и клиентите си. Всеки ден ми се налага да взимам много решения, но най-голямо удоволствие ми носи възможността да мотивирам хората да дадат най-доброто от себе си, да имат самочувствие, но и правилна преценка за собствените си сили и възможности, непрекъснато да се развиват. Това смятам за моя мисия. В денонощието има 24 часа и от нас зависи как ще ги използваме, колко професионализъм ще вложим, за да постигнем и най-амбициозните си цели. Важното е в края на деня да се чувстваме удовлетворени от това, което правим, и да нямаме търпение да дойде следващият ден, за да бъдем полезни и да реализираме нови, още по-смели идеи.

Ако трябва да отличите знаковите моменти в професионалния си път в Пощенска банка, кои ще са те?

Предизвикателствата в банковия сектор са ежедневие, но това винаги ме е мотивирало да бъда упорита и да си поставям по-високи цели. В голяма степен именно преодоляването на тези предизвикателства ме е развило като лидер. Професионалният ми успех през годините е базиран на постоянство и огромно количество работа, но това никога не ми е тежало, защото обичам това, с което се занимавам. През 2012 г. приех предложението да стана главен изпълнителен директор като логично развитие за мен след близо 10-годишната ми кариера в банката. Знаех, че мениджмънтът на голяма финансова институция ще изисква цялото ми време и пълно посвещаване. Вярвах във възможностите си, чувствах се спокойна и уверена, най-вече защото сбъдвах една професионална мечта. За над 10-те ми години в банката знаковите моменти са не един или два. Днес за много от тях ми напомнят десетките награди в нашата заседателна зала.

Кои са темите, които най-много ви вълнуват по отношение на равенството на половете?

През годините съм се научила да не разделям бизнеса на дамски и мъжки. Когато човек има цел и мотивация да я постигне, полът не е от значение. Почти навсякъде вече има смесени ръководни екипи, точно както е при нас в Пощенска банка. От опита си мога да кажа, че дамите са устойчиви, когато има трудности, склонни са да влизат в детайлите, комбинативни са в намирането на изход в сложни ситуации и най-вече адаптивни. Мъжете са изобретателни, обичат да рискуват и вземат бързи решения, а в бизнеса понякога това е от съществено значение. Затова винаги търся баланса в екипа си и приемам с толерантност различията на хората.

Какво от личния си професионален опит смятате, че е най-важно да предавате на следващото поколение мениджъри?

Моето най-силно “оръжие” е добрата подготовка и затова вярвам в сентенцията “Шансът е на страната на подготвения ум”. Бих добавила и отличното познаване на детайлите, които могат да променят цялата картина. Работата в банка изисква да можем своевременно да пресмятаме рисковете и да осъществяваме новите си идеи по-бързо от конкурентите. Неща, които често са дефинирани като проблем, за нас са възможност. Важно е да имаш цел, да вървиш към нея, но и да си оставяш възможност за гъвкавост. Най-голямото предизвикателство за мен, за екипа ми, а може би и за всички компании остава динамиката на ежедневието и умението ни да предвиждаме какво ще бъде то в бъдеще, за да намираме иновативни решения за потребителите на услугите ни.

Как празнувате победи? Притеснява ли ви прекомерната наслада от успеха?

Наградите и победите са хубаво нещо, защото са доказателство за добре свършена работа, и затова ние като една от най-награждаваните компании на пазара особено много държим на нашите. С екипа ми всеки ден посрещаме заедно предизвикателствата и заедно празнуваме победите си. Насладата от успеха не ни притеснява, а ни мотивира да бъдем още по-добри, пък и динамиката на бизнеса ни не ни позволява дълго да празнуваме. Ценно е личностното удовлетворение от това, което си направил или създал. За нас в Пощенска банка успехът не е крайна цел, а стъпало, след което следва ново стъпало.

Стр. 168, 169