Петя Димитрова: В Пощенска банка ESG принципите са част от ежедневието ни

FacebookTwitterLinkedInEmail

 

Екологичните проблеми несъмнено са сред най-тежките предизвикателства пред човечеството, но също така откриват нови възможности за целенасочени действия. Опазването и устойчивото управление на околната среда и съхраняване и обновяване на природните ресурси са предпоставки за по-висока конкурентоспособност на икономиката, за създаване на нови работни места, за навлизане на иновации, и за устойчиво и балансирано развитие на регионите.

 

Банковият сектор традиционно е ангажиран с финансирането на дейности, които пряко или косвено са свързани с развитието на другите области от икономиката. Банките можем да допринесем значително към усилията за опазване на околната среда чрез отпускане на”зелени“ ипотеки, кредити за малък бизнес и за енергийна ефективност, както и чрез управление на екологичния риск в нашите кредитни портфейли. В Пощенка банка например създадохме специален”Еко авто кредит“ за финансиране на изцяло електрически автомобили или плъгин хибриди с преференциални условия за нашите клиенти, зелен бизнес кредит, насочен към фирмени проекти с екологичен фокус или за подобряване на околната среда и други. Не на последно място, банките можем да бъдем добър пример за обществото, като показваме активна грижа за ефективното управление на въздействията, които оказваме върху околната среда с дейността си.

 

За Пощенска банка устойчивото бизнес развитие е много по-голяма ценност от краткосрочната доходност. Вярваме, че дългът ни към природата, от която сме част, е ключов елемент от грижата ни за благополучието на всички заинтересовани страни и на цялото ни общество. Затова се стремим да намалим негативното въздействие на нашата дейност върху околната среда и да използваме всяка възможност да допринесем за опазването на природата.

 

Като една от най-големите български банки и член на силна международна финансова група, ние осъзнаваме, че разполагаме с разнообразни възможности да изостряме общественото внимание към даден въпрос. Същевременно това засилва огромната ни отговорност към обществото и необходимостта да служим за пример за нашите колеги, партньори, клиенти и съграждани.

 

Нашата група Юробанк има значителни постижения в областта на опазването на околната среда и ние пренасяме и обогатяваме добрите й практики в България. В тази връзка се ангажираме да си поставяме съответстващи цели и задачи, непрекъснато да следим, оценяваме и подобряваме екологичното си представяне и да спазваме стриктно всички изисквания на местното, национално и международно законодателство в съответната област.

 

Като социално отговорна институция, сме решени да използваме влиянието си, за да работим за опазването на планетата. За целта не само се придържаме към политика на екологична отговорност в ежедневната си работа, посредством нашите отдадени служители, но и постепенно я разпростираме към своите доставчици, клиенти и цялото ни общество, за да спомагаме за налагането на природосъобразни бизнес практики и постигането на устойчив икономически растеж.

 

Следването на принципите за добро екологично, социално и корпоративно управление стават все по-важна част от бизнес модела на всяка голяма организация и Пощенска банка е с богато портфолио от напълно адаптирани процеси в съответствие с посочените принципи. Ние проявяваме висока отговорност към въпросите, свързани с опазването на околната среда, като в продължение на много години последователно прилага принципите на възприетата от нея екологична политика. В рамките на организационната структура на банката са формирани специални структури, които отговарят пряко за провеждането на тази политика – Екологичният и социален комитет и Зеленият борд.

 

В Пощенска банка анализираме същността на своите преки въздействия върху изменението на климата и околната среда и идентифицираме три области, в които  концентрираме систематични усилия за управление на въздействията – въглеродни емисиите от консумацията на електроенергия и използването на хартия и вода.

 

По този повод бих желала да изтъкна, че в момента започваме мащабен фотоволтаичен проект в Централното управление на Пощенска банка. Реализацията му ще ни даде редица технически, маркетингови и финансови предимства, като ще ни позволи да намалим въглеродния си отпечатък, и същевременно ще повиши самочувствието на служителите, които ще знаят, че компанията имплементира най-новите технологии за устойчивост и избягване на изменението на климата.

 

Тенденция в Европа е да навлизат на пазара и електрическите превозни средства, и техните разновидности. Това вече не е бъдещето, а на практика все повече става и настояще. Затова съвсем наскоро стартирахме и пълномащабен проект по обновяване на служебния автопарк на банката, като закупихме над 50 автомобила с хибридно захранване, които комбинират мощността на батерията с двигателите с вътрешно горене.

 

Като модерна банка, работеща с отношение към опазването на околната среда, ние бяхме сред първите, които въведохме иновативен начин за потвърждение на платежни документи с дигитален подпис. Благодарение на това намалихме разходите за хартия с 43%.

Дигиталното е все по-разпространено и то не само за по-младите ни клиентите, и това е видно от ръстовете от над 150% на обслужването в иновативните ни дигитални зони, например. Издаваме електронна бележка при извършване на банкова операция или трансакция в дигиталните ни зони и така не само улесняваме клиентите, но и пестим хартия и помагаме на природата.

 

Преди повече от година станахме и една от институциите, които са подписали Принципите за отговорно банкиране (Principles for Responsible Banking) в рамките на Финансовата инициатива към Програмата за опазване на околната среда на ООН (UNEP FI). Тази значима стъпка направи нашата банка единствената финансова институция в България, която е избрала да се ръководи във всички аспекти на своята дейност от единната рамка за устойчиво развитие в банковия сектор. Тя е разработена посредством иновативното партньорство между водещи банкови институции в световен мащаб и Финансовата инициатива към Програмата, затова се гордеем, че Групата, към която принадлежим, също е неин член.

 

Освен работата в областта на преките аспекти и въздействието им върху обществото, Пощенска банка последователно изследва и последиците от непреките аспекти на своята дейност, най-вече в областта на фирменото и корпоративното кредитиране. В тази сфера се прилага подробно разработена Процедура за управлението на екологичния и социалния риск в кредитирането и така ние поощряваме зелените компании индиректно.

 

Днешният свят е изправен пред редица проблеми, свързани със замърсяването на околната среда, глобалното затопляне и изменението на климата, за преодоляването на които времето изтича. Едва ли има човек или организация, които да се съмняват в значението на управлението на последиците от тези тревожни явления и в необходимостта да се предприемат спешни и конкретни мерки за справянето с тях.

 

Всички трябва да проявяваме отговорност в действията си – във всяко отношение, както персонално, така и корпоративно. Затова винаги, когато става дума за тази така важна тематика, се сещам за мисъл на Алберт Айнщайн:”Вгледайте се дълбоко в природата и ще разберете всичко за живота по-добре“.