Петя Димитрова: В Пощенска банка вярваме в зелените идеи и ги развиваме в своите продукти

FacebookTwitterLinkedInEmail

 

Г-жо Димитрова, каква година изпраща Пощенска банка и какви са очакванията ви за настоящата 2023-а?

 
В началото на всяка година традиционно искаме да вярваме, че тя ще бъде по-добра от предишната, но е важно да не я разглеждаме като 365 отделни дни, а в контекста на една по-широка картина. Затова и вашият въпрос резонно свързва двете последни години.
Ние изпращаме година, която бе много успешна за нас. Кредитният ни портфейл надхвърли 10 млрд. лв., което е ръст от 14.5% на годишна база и пазарен дял от 11.9%. Растем с темпа на пазара, което е наша цел, защото не искаме да печелим пазарен дял на всяка цена, а да спазваме стриктно кредитните си критерии и да запазим отличните си показатели си за доходност.
Сделката за придобиването на клона на БНП Париба Пърсънъл Файненс в България, чието финализиране очакваме през 2023 г., ще е поредна стъпка към разширяване на пазарния ни дял и заемането на още по-силна и стабилна позиция в “голямата четворка” на банковия бизнес. Това сливане се реализира в една предизвикателна и променяща се среда, която само ни провокира да бъдем още по-големи победители. Нашето виждане е пряко свързано с желание да запазим и развием бизнес модела на БНП Париба Пърсънъл Файненс, заедно с екипа, който е постигнал тези успехи през последните 15 години.
За настоящата година, обаче, предизвикателствата и сложните решения, които ще трябва да вземаме, ще бъдат чести явления. Повечето експерти очакват рецесията в еврозоната да е по-скоро кратка и плитка, но това може да се промени в зависимост от развитието на геополитически фактори, като войната в Украйна, темпът на нарастване на инфлацията и лихвената политика на централните банки. Очакванията са българската икономика да забави растежа си. Прогнозите за ръста на БВП са различни и варират от консервативните 0.1% до далеч по-оптимистичните 1.6%. Гледайки макроикономическите показатели към момента, ние сме по-скоро оптимисти, че забавянето на икономиката ще бъде краткотрайно и бързо ще се върнем обратно към растеж.

 

 

Каква е политиката на банката по отношение на “зеления” преход?

 
Зеленият старт към устойчиво бъдеще се реализира с всяка малка стъпка, усилие и постижение, които бизнесът и обществото правят в мисията за по-природосъобразно поведение. Последиците от изменението на климата днес виждаме във всяка сфера и дейност на живота ни.
Зеленият преход засяга всички икономически агенти – не само бизнеса, но и домакинствата, и ние играем важна роля в реализирането му. Значението на въвеждането на енергийно ефективни и “умни” решения както във фирмите, така и при домакинстват, се усеща особено осезаемо сега, когато цените на енергията са непредвидими, инфлацията е висока и потребителите търсят начини да спестяват от разходите си и да съхраняват средствата си.
От няколко месеца със сериозни темпове се развива мащабен фотоволтаичен проект в Централното управление на Пощенска банка. Реализацията му ще ни даде редица технически, маркетингови и финансови предимства, като ще ни позволи да намалим въглеродния си отпечатък. Успоредно с него работните офиси и помещения ще бъдат изцяло обновени, и когато бъдат въведени в експлоатация, ще бъдат най-модерните и удобни за работа. Това ще повиши самочувствието на служителите, които ще знаят, че компанията имплементира най-новите технологии за устойчивост и избягване на изменението на климата.
Екологичните, социалните и управленските (ESG) инициативи стават все по-важни теми в рамките на банковия сектор, тъй като институциите коригират своите стратегии и практики, за да имат все по-добри резултати. Финансовите институции имат възможност да използват тези инициативи и да ги превърнат в силни страни на пазара.
Затова скоро предстои да представим и реализираме нашия уникален нов проект “Банка за зелени идеи”. Със своята силно фокусирана екологична тематика, той ще бъде значим стълб в корпоративно-социалната ни отговорност към обществото.
Осъзнаваме ключовата си роля да бъдем пример за своите клиенти и целим да предлагаме екологично съобразни продукти в своето кредитно портфолио, за да отговорим на пазарните тенденции и променящите се нужди на клиентите с правилния набор от екологични продукти за кредитиране.

 

 

Какви са водещите Ви продукти за енергийна ефективност на фирмите и домакинствата?

 
Предлагаме широка гама от различни продукти, които да посрещнат различните нужди на нашите клиенти.
Затова и съвсем скоро пуснахме на пазара “Зелен жилищен кредит”. Иновативното финансово решение може да се използва както за покупката на енергийно ефективен жилищен имот клас А или по-висок или за рефинансирането на такъв жилищен кредит, така и за енергийно ефективни подобрения на дома, като производство на зелена енергия чрез фотоволтаични панели, соларни панели за производство на топла вода или инвестиция в умни енергийни системи за дома с цел минимизиране на консумацията на енергия.
В допълнение на по-ниските лихвени разходи по кредита, чрез инвестицията в енергийно ефективен дом или подобрение, ние намаляваме енергийното ни потребление и въглероден отпечатък, а също така реализираме и допълнителни спестявания от по-ниските разходи за битови сметки.
Аналогични решения имаме и за бизнеса – предлагаме както стандартизирани продукти, така и такива, които да отговарят на конкретни нужди на нашите клиенти и да са съобразени със спецификата на тяхната дейност, така че имаме отговор за всякакви ситуации: закупуване на високоефективни машини, на електрически автомобили, както и на въвеждане на мерки за енергийна ефективност на производствени помещения и изобщо други решения, насочени към повишаване на ефективността на процесите и потреблението на енергия и суровини.
С продукта ни “Зелен кредит” за корпоративни клиенти ние предлагаме рационализиран процес на одобрение и конкурентна структура на кредита за финансиране изграждане на фотоволтаични централи за собствено потребление и продажба на електрическа енергия.

 

 

Ще успее ли България да се присъедини към еврозоната от 1 януари 2024 г.?

 
Присъединяването на България към единната европейска валута е национална цел и прозорец, който открива нови възможности, за които са нужни обществена енергия, подкрепа и обединение. Най-важното в процеса е доверието на българските граждани в еврото, а то може да бъде изградено само в открит диалог с институциите, политическите партии и европейските ни партньори.
Що се отнася до банковия сектор у нас, той е сред най-подготвените за пълноправно членство в еврозоната и това се обуславя от факта, че страната ни вече е част от банковия съюз. Банковата система е много добре капитализирана, свръхрегулирана и ликвидна, а всички показатели в нея са над средните за Европа.
Банките сме готови, имаме изградена вътрешна комуникация и експерти, които следват план за влизането в зоната и сме убедени, че присъединяването на България към единната европейска валута ще донесе много ползи за клиентите. То ще повлияе положително на икономиката ни, ще привнесе стабилност и ще бъде двигател за ускоряване на реформите за достигане на европейските стандарти на живот и за по-благоприятна бизнес среда.