Петя Димитрова: Важно е да задаваш тенденциите на пазара

FacebookTwitterLinkedInEmail

Март 2015 | сп. Икономика

Наличието на повече жени на ключови позиции променя не само общата картина на бизнеса в България, но и на обществото като цяло. Според мен жените са тези, които инвестират повече време, грижа и лична ангажираност не само в развитието на бизнеса, но и за повишаване общото благосъстояние в страната – а това е отговорният бизнес модел на бъдещето, който, мисля, всички трябва да следваме.

Не деля бизнеса на дамски и мъжки. За да имаш предимство в бизнеса, за да си по-добър от останалите, е необходимо да създадеш това свое предимство. Бизнесът се нуждае от експерти и от хора с иновативно мислене, с високо ниво на компетентност, визия и нюх. За мен е важно непрекъснато да повишавам своето образование и квалификации, да работя за личностното си развитие. Вярвам, че в бизнеса едно от най-големите предимства е не само да си в крак с бързия ход на времето, а да си иновативен и да задаваш тенденциите на пазара.

Подходът на всеки мениджър е строго индивидуален. Като лидер залагам на комуникацията, мотивацията и инициативността на екипа си. Когато тези три елемента са налице, вярвам, че заедно се развиваме и постигаме още по-добри резултати.

***

Петя Димитрова е главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Пощенска банка. Тя е член на управителните съвети на Международния банков институт, на Асоциацията на банките в България, на КРИБ, на Американската търговска камара и на Настоятелството на Американския университет в България.