Петя Димитрова: Банките се подготвят за приемането на единната европейска валута и ще продължават да подпомагат активно развитието на икономиката

FacebookTwitterLinkedInEmail

 
Навлизаме в 2023 г. в много добро финансово здраве – банковата система в България е стабилна, ликвидна, много добре капитализирана и с намаляващи нива на лошите кредити, а всички показатели в нея са над средните за Европа. Банковият сектор у нас е сред най-подготвените за пълноправно членство в еврозоната и това се обуславя от факта, че страната ни вече е част от банковия съюз.
 
В България вече има работещ парламент, а икономиката на страната е с по-добри показатели спрямо прогнозите в края на миналата година. От ключова важност е приемането на пакета закони за Плана за възстановяване и устойчивост, затова сред приоритетите в законодателната програма на 49-ия парламент тези закони ясно бяха заявени като ключов приоритет, както и приемането на страната в Шенген и в еврозоната. Трябва да обърнем специално внимание на възможностите, които предоставя пред България Планът за възстановяване и устойчивост, който ще осигури на страната ни безвъзмездно финансиране в размер на над 6 млрд. евро. Голямото предизвикателство ще бъде свързано с адекватното разпределение на тези средства, така че да бъде постигнат търсения ефект на ускорено възстановяване на българската икономика с фокус към едно по-зелено и чисто бъдеще. Планът за възстановяване превръща предизвикателствата, пред които сме изправени, във възможност не само чрез оказването на подкрепа за възстановяването, но и чрез инвестиране в нашето бъдеще: Зелената сделка и дигитализацията ще стимулират заетостта и растежа, устойчивостта на обществото ни и доброто състояние на околната ни среда.
 
Присъединяването ни към еврозоната и към втората най-използвана валута в света също е един дълго чакан процес, който влияе положително на икономиката ни и е двигател за ускоряване на реформите, повишаване на благосъстоянието, за достигане на европейските стандарти на живот. Toвa e вaжнa пpeдпocтaвкa зa пoвишaвaнe нa дoxoдитe и пoвeчe oптимизъм cpeд бизнeca и пoтpeбитeлитe.
Благодарение на еврото за компаниите ще е по-лесно, по-евтино и по-безопасно да купуват и продават в общото европейско икономическо пространство и да търгуват с останалата част на света. Най-голямото предимство от въвеждането на еврото е минимизирането на валутния риск за икономиката.
 
Банките сме готови, имаме изградена вътрешна комуникация и експерти, които следват план за въвеждането на еврото и сме убедени, че присъединяването на България към единната европейска валута ще донесе много ползи за клиентите. То ще повлияе положително на икономиката ни и ще бъде двигател за ускоряване на реформите за достигане на европейските стандарти на живот и за по-благоприятна бизнес среда.
Банките сме доверен и подкрепящ партньор именно за развитие на бизнес средата и през тази година усилията ни ще бъдат фокусирани и в тази посока. Ще продължим да финансираме стойностни проекти в ключови отрасли на икономиката при максимално добри условия и въпреки обръщането на лихвения цикъл, ще се стремим да минимизираме ефектите върху нашите клиенти.
Глобалният процес на повишаване на лихвени проценти рефлектира, макар и със забавен темп, и върху лихвените нива у нас, което е и аргумент за задържане на нивото на антицикличния капиталов буфер за отпусканите от банките заеми в размер на 2% и през второто тримесечие на 2024 г. Антицикличният капиталов буфер в размер на 2% е в сила от 1 октомври 2023 г. и има за цел да засили устойчивостта на банковата система. Ето защо можем да очакваме плавен преход към повишаване на лихвените нива, съобразен с последователната консервативна лихвена политика, която се определя от централните банки. В България, с оглед спецификите на базата на определяне на лихвите за граждани, динамиките в депозитния пазар и високата ликвидност, затягането на лихвената политика ще се реализира по-умерено.
 
Това, заедно с добрата подготовка на банковия сектор, ще помогне икономиката ни да се подготви за по-зелено и по-дигитално бъдеще. Ние, банките, се стремим да правим процесите все по-дигитални и подходящи за всички клиенти в различните сегменти. Автоматизацията на бизнес процесите гарантира тяхната надеждност и води до значително по-бързо, по-ефективно и прецизно изпълнение. Технологиите ни позволяват да подобряваме значително потребителското преживяване, като го направим още по-персонално, интуитивно и свързано.
 
Банковият сектор се дигитализира ускорено. Иновациите и дигитализацията са неизменна част от стратегията на банковата общност и важна част от успехите ни през последните години. Иновациите и дигитална трансформация са ключови за взаимоотношенията между потребителите и финансовите институции. С нарастването на потребителските очаквания, се развива и секторът на банковите услуги и продукти. Нашата стратегия включва дигитализирането на всеки един елемент от бизнеса – продукти, услуги, различни канали, управление на риска.
Неизменна и много важна част от стратегията за развитие на сектора е и следването на принципите за добро екологично, социално и корпоративно управление, които стават все по-важна част от бизнес модела на всяка голяма организация.
 
Банковият сектор може да спомогне за това икономиката ни да се подготви за по-зелено бъдеще. За целта е необходимо банките да продължат да подобряват разходната си ефективност и да пренасочат фокуса на бизнес моделите си към устойчивост и по-дългосрочно създаване на стойност. Това изисква още по-сериозен напредък във включването на рисковете, свързани с климата и околната среда, в съществуващите ни стратегии и процеси за управление на риска.
 
Консолидацията на сектора, която наблюдаваме, е още един фактор за устойчивата трансформация на бизнеса благодарение на по-големите възможности, които лидерите на пазара имат, за инвестиции в иновативни технологии, в оптимизация на процесите и в добре подготвени професионално кадри. Това е още едно от основните предизвикателства за банковия сектор в глобален аспект, което ще се отрази както на световната икономика, така и на българския пазар през следващите няколко години.