Петя Димитрова: Банките в България правят много за просперитета на икономиката и стабилността на страната

FacebookTwitterLinkedInEmail

“От изключително значение за икономиката на страната е да има добре работеща и стабилна банкова система. Години наред банките се доказват като надежден партньор на бизнеса, подкрепяйки плановете им за развитие и осигурявайки така необходимите финансови ресурси за експанзия. Общата сума на отпуснатите кредити към октомври 2023 г. е над 95 млрд. лв., като ръстът за последната година е 13%, а за последните 10 – близо две трети. При това при изключително конкурентни ценови условия – въпреки обръщането на лихвения цикъл, лихвите по ипотечните заеми в страната са едни от най-ниските в Европа, а тези по фирмените заеми са нараснали с по-малко от 2 процентни пункта, докато ръстът на индексите Юрибор за последната година е с над 4“. С тези думи Петя Димитрова, главен изпълнителен директор и председател на УС на Пощенска банка и председател на УС на Асоциацията на банките в България, откри конференцията “Банките и бизнесът“. За единадесета поредна година събитието събра финансовия елит на България за обмяна на идеи по стратегически икономически и обществени теми.

Петя Димитрова представи пред гостите данни, според които, въпреки ръстовете през последните години, кредитирането има все още значителен потенциал за растеж – съотношението кредити към БВП в страната е едва 50%, при 90% средно за страните от ЕС. Тя отбеляза, че качеството на портфейлите също се подобрило значително – от над 20% лоши кредити през 2015 г., нивото им към момента е едва 4.4% и продължава да намалява.

“Потвърждение за стабилността на системата е и фактът, че последният фалит на банка в страната беше преди почти десет години. Този фалит струваше на Фонда за гарантиране на влоговете близо 4 млрд. лв. Нека припомня, че тази сметка всъщност беше покрита от нас, банките, а данъкоплатците в България не платиха нито лев“, заяви в речта си тя.

Димитрова допълни обширните данни във встъпителната си реч, като акцентира, че за последните десет години платените премийни вноски във ФГВ от банките са в размер на над 2 млрд. лв., като отделно за периода 2015 – 2023 г. банките са внесли близо 800 млн. лв. във Фонда за преструктуриране на банките. Тя обясни, че с влизането на България в банковия съюз, банките са започнали да плащат и такси за надзор – над 50 млн. лв. за последните две години, което гарантира независимостта на надзора и съответно – стабилността на системата.

“Вярвам, че доверието между нас и нашите клиенти е взаимно и това си личи по парите, които те са ни поверили. Депозитите на клиенти са 131.6 млрд. лв. Това допринася значително за стабилността на банковата система – преди 10 години съотношението беше 1:1 и на банките се налагаше да търсят външно финансиране, което в настоящата реалност на повишаващи се лихвени проценти би било изключително скъпо и ограничаващо растежа“, изтъкна Петя Димитрова в словото си.

В обръщението си към участниците и гостите тя очерта предизвикателствата, които стоят на дневен ред пред обществото и финансовите институциите. “Може би най-важното предизвикателство през следващата година е подготовката за членството на България в еврозоната. Буквално в следващите дни очаквам да чуем добри новини по тази тема и аз, като банкер и председател на АББ вярвам, че на 1 януари 2025 година ще посрещнем еврото като новата национална валута на страната и като символ на по-задълбочената ни интеграция с Европейския съюз“, категорична бе Димитрова.

Тя сподели убедеността си, че всички в държавата работят и ще продължават да работят много упорито това да се случи – правителството и парламентът с навременното изработване и приемане на необходимите закони, за да могат банките и бизнесът, да имат достатъчно време за подготовка и изпълнение на изискванията за еврочленството.

Петя Димитрова посочи, че банките са сред най-подготвените за членството в еврозоната. “Разбира се, предстои ни още много работа, особено по отношение на физическата обмяна на банкнотите и монетите – процес, свързан със значителни логистични предизвикателства и финансови разходи. Общата сума, която банките се очаква да изразходват за това, както и за необходимите промени в техните информационни системи и осведомителни кампании възлиза на десетки милиони левове“, допълни тя.

Петя Димитрова сподели пред аудиторията и за една от ключовите задачи, които стоят пред Асоциацията на банките в България, а именно провеждането на забележима и отличаваща се комуникационна кампания, която да представи на българските граждани ползите от въвеждането на единната европейска валута. “Всички ние – и банките, и бизнеса, и държавата, трябва да говорим с един глас и да излъчваме ясни послания, за да помогнем на клиентите ни, служителите ни и цялото общество да се ориентира в морето от информация и фалшиви новини и да оцени разумно и ясно ползите от приемането на еврото – повишаване на благосъстоянието и ускореното достигане на средноевропейските стандарти на живот“, заяви тя в речта си.

Сред другите предизвикателства, пред които АББ ще се изправи, тя посочи финансовото благосъстояние на гражданите, финансовата устойчивост на фирмите, финансовото образование, както и тяхното значение за стабилността на едно общество. “Убедена съм, че трябва да продължаваме дългосрочно и стратегически да инвестираме най-вече в образованието и финансовата грамотност на младите хора. Така допринасяме за цялостното развитие на средата у нас и създаваме условия за развитие на икономиката на знанието. Децата днес са родени и израснали в дигитален и свързан свят и е необходимо да им помогнем в изграждането на самостоятелни навици за отговорно потребление и финансова грамотност“, отбеляза Петя Димитрова.

Тя не пропусна да маркира и още една голяма тема, която засяга финансовите институции – инициативите в областта на опазването на околната среда, социалните политики и корпоративно управление.
“Банките са ключови участници в зелената трансформация. Ние ускоряваме пътя към климатична неутралност не само през декарбонизация на собственици си операции, но и чрез приоритетното финансиране на проектите на нашите клиенти. Ролята на банките е основно да се фокусираме върху областите, върху които ние можем да повлияем най-много, за да постигнем положително въздействие“, посочи Петя Димитрова.

Своята откриваща реч в качеството си на председател на АББ, тя завърши, като заяви, че представителите на банковия сектор, като ключов за икономиката на страната, ще продължат да използват силата на финансите, за да насърчават положителната промяна и заедно с представителите на регулаторите и бизнеса, да изградят свят, в който икономическият просперитет и благосъстоянието на околната среда вървят ръка за ръка.

В последвалия дискусионен панел Петя Димитрова и нейни колеги – изпълнителни директори на най-големите банки у нас, споделиха очакванията си, че консолидацията на българския банков сектор ще продължи.
“Аз вярвам в консолидацията на пазара”, посочи Петя Димитрова. Тя подкрепи думите си като даде за пример, че през 2023 г. Пощенска банка придоби бизнеса на “БНП Париба Лични финанси” в България, след като през последните шест години извърши още две сливания за рекордно кратко време.