Перспективи за развитие на пазара на недвижими имоти

FacebookTwitterLinkedInEmail

На специално събитие в Пловдив Румен Радушев, началник управление “Жилищно кредитиране” в Пощенска банка (www.postbank.bg), и Иван Велков, председател на УС на Национално сдружение “Недвижими имоти”, представиха перспективите за развитие и очакваните тенденции на пазара на недвижими имоти и жилищно кредитиране за периода 2013-2014 г. Пред брокери, клиенти и партньори те направиха и анализ на състоянието на пазара през изминалата 2012 г. според данните на двете организации.

На събитието се очертаха няколко важни тенденции за пазара през текущата и предстоящата година, през които се очаква средно кумулативно увеличение на цените на кв. м чиста използваема площ. Експертите прогнозират формиране на стабилни нива на номиналните крайни цени на имотите през 2013 г., като тенденцията е през 2014 г. нивата да постигнат увеличение. В настоящата година се прогнозира и плавен ръст на себестойността, обемите и цените на новото строителство, докато през 2014 г. този ръст ще се засили. За периода 2013-2014 г. се очаква спад на номиналните обеми общи площи, ръст при чистата използваема площ, спад на цените само при надценените и некачествени пазарни предложения, стабилизиране на номиналните наемни нива и ръст на обемите наети площи.

Според Иван Велков цените на имотите през 2012 г. са отчели номинален и реален спад под влияние на свиването на вътрешното и външното търсене. Поведението на цените на недвижимите имоти той обясни както с промяната в номиналния доход (БВП) и темпа на търсене на ипотечно финансиране, така и с динамиката на намалелите входящи капиталови потоци по линия на текущите трансфери и преките чуждестранни инвестиции, особено тези в недвижими имоти. Според Национално сдружение “Недвижими имоти” външното търсене на имоти в страната, измерено чрез динамиката на емигрантските пари и преките чуждестранни инвестиции в недвижими имоти, продължава да се свива.

В подкрепа на по-оптимистичните прогнози за 2013-2014 г., ръководителят на управление “Жилищно кредитиране” в Пощенска банка, г-н Радушев, сподели, че след отбелязания спад на търсенето на кредити през първите години на кризата по данни на БНБ вече се забелязва леко оживление в жилищното кредитиране с постигнат ръст от 0.8% за 2012 г. Той каза още, че очаква лидерските позиции на банката да се запазят и затвърдят в периода 2013-2014 г., като изтъкна някои от основните й предимства – индивидуален подход към клиентите и предлагане на иновативни продукти, сред които съвсем новото жилищно предложение “Новодомци” и ипотечен кредит “Активен дом с Флекси опция”. В допълнение, клиентите могат да разчитат на много добри ценови условия, бързо одобрение на кредита без излишни формалности и такси, както и допълнителна сигурност чрез програма “Защита на плащанията”, която осигурява сигурност и спокойствие при възникване на неблагоприятни събития, включително безработица.

На голям интерес в национален мащаб се радва едно от най-атрактивните промоционални предложения на банката – жилищен кредит с плаваща лихва в евро и лева с 2% по-ниска лихва за първата година. Предложението е валидно до края на месец февруари без такса за кандидатстване, с 4,60% плаваща лихва за първата година, без такса за предсрочно погасяване на кредита след 3-тата година, висок процент на финансиране – до 85% от обезпечението и дълъг срок на изплащане на кредита – до 35 години.