Нов потребителски кредит спестява на клиентите разходи за лихви

FacebookTwitterLinkedInEmail

От началото на месец юни Пощенска банка предлага нов потребителски кредит с намаляващи месечни вноски. Той е удобно решение за хората, които търсят изгодно финансиране за ремонт, обзавеждане, лятна почивка, образование или за други цели. С новия продукт клиентите могат да получат средства за всички свои планове и при това да спестят от разходите за лихви.

“Искахме да предложим ново решение за изгодно финансиране и нещо различно от обичайните потребителски кредити с равни месечни вноски. За да отговорим на очакванията на клиентите, проведохме задълбочено маркетингово проучване. Установихме, че хората са чувствителни не само към лихвените проценти като стойност, но и към общите разходи за целия период на кредита. При тестване на конкретната концепция, с която вноската намалява всеки следващ месец, повечето от участниците я определиха като много интересна. А когато установиха, че намаляващите вноски водят и до по-ниски общо платени лихви спрямо кредит с равни месечни вноски, те категорично посочиха, че такъв вид кредит е фаворит сред предлаганите на пазара”, обяснява Румен Радушев, началник управление “Индивидуално банкиране” в Пощенска банка.

При потребителски кредит с намаляващи вноски клиентите получават редица предимства: всеки месец вноската им намалява, изплащат по-бързо главницата на кредита, като дори заплащат с до 15% по-малко лихва спрямо кредит с равни (анюитетни) вноски – при eдна и съща лихва, срок и сума на кредита (виж примера). Освен това кредитополучателите могат да избират между фиксиран или плаващ лихвен процент и не на последно място – получават отстъпка от лихвата при превод на работна заплата и избор на пакетна програма от Пощенска банка. Пълната информация за новото предложението може да бъде открита на официалната страница на банката.

За ограничен период от време новият кредит ще се предлага с промоционални лихвени условия. Само при кандидатстване до 31 юли плаващите лихвени проценти при превод на работна заплата в банката и ползване на пакетна програма са от 6,95% до 9,45%. При кандидатстване до края на юли клиентите могат да се възползват и от лимитираната оферта с фиксиран лихвен процент в лева за целия период на кредита. Пощенска банка осигурява допълнително удобство в натовареното ежедневие с възможността за експресно разглеждане на искането за кредит и с безплатната услуга за онлайн кандидатстване на www.postbank.bg. Клиентите могат да си осигурят спокойствие при обслужването на плащанията чрез програмата “Защита на плащанията”, която покрива задълженията по кредита в случай на безработица, нетрудоспособност или продължителен болничен.

Разработването на нови продукти и услуги с добавена стойност за клиента е продължение на глобалната бизнес стратегия на новите собственици на Пощенска банка, сред които фондове на международни институционални инвеститори от САЩ, Канада, Европа и Азия. Банката въвежда модерни решения и в други сфери на дейността си – клонова мрежа и развиване на алтернативни канали за обслужване, както и в областта на устойчивото развитие.
***
Пример:
Ще разгледаме пример с клиент, който е изтеглил 10 000 лв. по кредит с равни месечни вноски, и друг, който е изтеглил същата сума, но е използвал кредит с намаляващи вноски. Срокът за погасяване и на двамата е 84 месеца, а лихвеният процент 8,45%. Месечната вноска на клиента, изтеглил кредит с равни вноски, е 158 лв., а общата дължима лихва е 3282 лв. От друга страна, началната сума на клиента, изтеглил кредит с намаляващи вноски, е 189 лв., а крайната е 120 лв., което прави общата дължима лихва 2 993 лв. Следователно новият потребителски кредит на Пощенска банка спестява 289 лв.

150610_Postbank_New consumer loan_infographic