Нови 70 млн. евро и преференциални условия за финансиране на малкия и среден бизнес от Пощенска банка и Европейския инвестиционен фонд

FacebookTwitterLinkedInEmail

12 януари 2017 г.

Нови 70 млн. евро и преференциални условия за финансиране ще предоставят Пощенска банка и Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) на малкия и среден бизнес в страната. През 2016 г. Пощенска банка се доказа като коректен партньор на малкия и среден бизнес, предлагащ не само оптимални условия, но и иновативни решения за предприемачите от различни области в страната. Сега банката разширява възможностите за изгодно финансиране на бизнеса, подписвайки гаранционно споразумение с ЕИФ за 70 млн. евро по оперативна програма “Инициатива за МСП”. Споразумението е за предоставяне на гаранция по отпусканите от банката кредити с 60% покритие от ЕИФ.

“Ние разбираме нуждите на предприемачите и затова се опитваме непрекъснато да предоставяме модерни продукти, индивидуален подход и финансиране при преференциални условия, с помощта на които да осигурим стабилна основа на фирмите и да стимулираме тяхното развитие и растеж. Има все по-добри проекти, които стигат до нас, а компаниите стават все по-гъвкави и предприемчиви, залагайки на различни и иновативни решения, като това може само да ни радва. Вярваме, че бизнесът заслужава подкрепа и ще продължим да му я предоставяме”, коментират от Пощенска банка.

С програмата “Инициатива за МСП” Пощенска банка ще осигури на своите клиенти още по-лесен достъп до финансиране, приоритетно обслужване и отлични условия по кредита. Целта е средствата по тази програма да бъдат предоставени в полза на българския бизнес до края на 2017 г. От преференциалните условия ще могат да се възползват компании, които се нуждаят от оборотен капитал, планират инвестиции за укрепване и развитие на основната дейност, реализиране на нови проекти или навлизане на нови пазари. Програмата обхваща МСП, включително стартиращи фирми от всички сектори на икономиката. Заемите ще се предоставят за срок от 2 до 12 години, като максималният размер на един кредит може да бъде 5 млн. евро.

Програмата “Инициатива за МСП” за България е съвместен инструмент на Европейската комисия, Европейския инвестиционен фонд и Европейската инвестиционна банка и има за цел да стимулира кредитирането в сегмента, разкриването на нови работни места и насърчаването на инвестициите и растежа. България е първата държава от региона и третата в Европа, която ще се възползва от възможностите на инструмента и ще подпомогне увеличаването на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия.

В страната вече работят 20 специализирани центъра “Банкиране малък бизнес” и 8 бизнес центъра за средни корпоративни клиенти (с годишен оборот до 30 млн. лв.) на Пощенска банка, като през 2017 г. предстои да бъдат открити пет нови. “За 2016 г. отчетохме над 40% повече искания за кредит от предприемачите в страната, основно от производители, като очакванията ни са, че този процент ще нарасне още. Всичко това може само да ни радва, защото именно малките и средни предприятия са двигателят на нашата икономика”, допълват от финансовата институция.