Новите възможности за кредитиране чрез дългови инструменти представиха експерти на Пощенска банка

FacebookTwitterLinkedInEmail

Банката се включи като основен партньор на 11-та конференция за управление на кредитния риск, организирана от ICAP България.

 

Пощенска банка за пореден път се включи като основен партньор на Конференция за управление на кредитния риск, организирана от ICAP България за 11-та поредна година. Във форума участваха Дончо Донев, началник управление “Капиталови пазари”, и Катерина Иванова, мениджър отдел “Управление на активите и пасивите“, които представиха новите възможности за финансиране на фирмите чрез дългови инструменти. В лекцията си те анализираха икономическата ситуацията, резултат от световната пандемия, като обобщиха предприетите от централните банки мерки и очертаха работещите финансови решения. Изтъкна се и ключовата роля на фискалната политика, която посредством структурни реформи  и мобилизиране на общ европейски дълг в размер на 750 млрд. евро, ще допринесе за възвръщане на икономиките към устойчив растеж.
 
Основен акцент в презентацията беше поставен върху гаранционните програми, на които ще се разчита като инструмент в подкрепа на бизнеса и които се очаква да изиграят решаваща роля за рестартиране на икономиката, тъй като те улесняват достъпа до финансиране на малките и средни предприятия, които от своя страна формират почти 60% от добавената стойност и 70% от работната сила в една икономика. Според експертите въпреки решаващата си роля, точно тази част от бизнеса изпитва най-сериозни предизвикателства, когато говорим за достъп до финансов ресурс.
 
Катерина Иванова представи актуалните антикризисни програми, от които могат да се възползват фирмите у нас, като подчерта, че общият бюджет на тези програми е за формиране на портфейл от кредити за над 2 млрд. евро, което представлява 10% от общия кредитен портфейл към бизнес клиенти на банковата система и значителна част от портфейла от кредити към малки и средни компании. В презентацията тя акцентира върху възможностите на гаранционните програми, структурирани от ББР, Фонда на фондовете и ЕИФ за финансиране на малки и средни предприятия. Наблюдението, споделено от експертите, беше, че наличните на пазара финансови инструменти са взаимно допълващи се, създадени така че да се покрие пълния спектър от нужди на клиентите.
 
В заключение Дончо Донев подчерта, че все по-осезаемо централните банки се превръщат в основни играчи на финансовите пазари, заради интервенциите по изкупуване на акции и облигации с цел поддържане на нормална ликвидност. Освен това той маркира и нарастващата роля на държавата като “разпределител на капитали“, както и ключовата роля на гаранционните програми в подкрепа на бизнеса в отговор на предизвикателната икономическа ситуация.

 

PB_FB post_Credit risk conference_kolaj