Нова монета с номинална стойност 2 лева

FacebookTwitterLinkedInEmail

Нашата банка подкрепя кампанията на Българска народна банка за информиране на обществеността за новата разменна монета с номинална стойност 2 (два) лева, която ще бъде пусната в обръщение от 7 декември 2015 г. Плакатите на БНБ за новата монета са разпространени в широката ни клонова мрежа, така че многобройните ни клиенти да се запознаят с тях. А информационният видеоклип, част от образователната кампания за монетата, е споделен в You Tube, Facebook и Google + профилите на Пощенска банка. БНБ подчертава, че банкнотите с номинална стойност 2 лева, емисии 1999 г. и 2005 г., ще продължат да бъдат законно платежно средство едновременно с новата разменна монета от 2 лева.

Гледайте видеото тук: Нова монета с номинална стойност 2 лева