Никола Стоянов участва в международната конференция “Инвестиции, ESG и пазарни оценки”

FacebookTwitterLinkedInEmail

 
Никола Стоянов, началник отдел “Проектно финансиране и международни клиенти” в Пощенска банка, участва в 4-та RICS международна конференция “Инвестиции, ESG и пазарни оценки”. По време на събитието бяха обсъдени най-актуалните теми в сферата на оценяването.
 
“Последните няколко години бяха сложни и интересни, но това, което виждаме на практика е, че предприемачите у нас се оказаха доста устойчиви и комбинативни, спрямо обстоятелствата. Тази тяхна прагматичност я забелязваме с колегите от нашия екип, тъй като покриваме целия диапазон от финансиране на офис сгради, жилищни сгради, хотели”, посочи той пред участниците във форума.
 
По време на разговора той сподели очакването си, че от гледна точка на кредитирането, ситуацията ще остане стабилна, а лихвите ще растат плавно и с умерено темпо. “Моето мнение е, че пазарът ще се адаптира и в момента няма индикации за забавяне във финансирането на големи проекти”, допълни Никола Стоянов.
 
Той посочи, че в Пощенска банка активно се работи върху създаването на продукти, които са свързани с грижа за околната среда. “Стратегията ни сега е насочена в посока устойчиво финансиране чрез приоритетно подпомагане на дейности с нисък и нулев въглероден отпечатък, в това число кредити за развитие на възобновяеми енергийни източници и за енергийна ефективност”, допълни Никола Стоянов.
 
Пред гостите и участниците, той изтъкна, че в допълнение на всички тези продукти Пощенска банка разполага с богат опит в работата си с различни гарантиращи институции и гаранционни инструменти и може да предостави финансиране при облекчени условия – с по-малко самоучастие, по-малко допълнително обезпечение, както и по-гъвкави срокове на изплащане.