Николай Стоянов, началник отдел “Корпоративно транзакционно банкиране” в Пощенска банка: Изградихме здрав портфейл

FacebookTwitterLinkedInEmail

сп. Икономика | 08.09.2016 | 00:01

Ролята на факторинг услугите непрекъснато нараства и това е една от важните тенденции, която наблюдаваме през последните години след световната икономическа криза. Пазарът в България, който нарасна с 12% през 2015 г, се развива предимно от търговските банки и това дава допълнителна сигурност на потребителите. Радостен съм, че за трета поредна година Пощенска банка запази лидерската си позиция на пазара по изкупени вземания с 35% пазарен дял от цялостния обем на факторинг услугите и с над 68% дял от експортния факторинг. Общият оборот на факторинг услугите на нашата банка към края на 2015 г. възлиза на 664 млн. евро, при над 1,895 млрд. евро на целия български пазар. Успяхме да привлечем както нови корпоративни клиенти, така и нови контрагенти на настоящите си клиенти, като изградихме здрав и печеливш портфейл. Лично аз очаквам да отчетем ръст от поне 8% през 2016 г.

Факторингът е подходящ за всички компании. Добър вариант е за малко или средно предприятие, което няма възможност за качествено и актуално счетоводство и професионално управление на документооборота или развива бизнес с изявен риск от трудно събиране на вземания по извършени доставки. Ако има елемент на отложено плащане на продажбата, т.е. ако купувачът успее да постигне такива условия към продавача на съответната стока или услуга, тогава е възможно ние като банка, която предоставя факторинг услуги, да финансираме продавача за отложеното плащане.

Най-често наши клиенти са по-големите компании, но напоследък забелязваме, че и все повече малки и средни предприятия се обръщат към нас за такъв тип финансиране. В Пощенска банка сме си поставили за цел да работим още по-активно с местния малък бизнес, който основно изнася навън продукцията си. Стремим се да консултираме и да подпомагаме клиентите си с нашия опит, за да могат по-лесно да разширяват своите пазари и успешно да развиват бизнеса си. Обслужваме експортно ориентирани компании от България, като експортният факторинг за страната е около 27% и е главно към контрагенти от Германия, Италия, Франция, Гърция, Румъния, Белгия, Англия и др. Като цяло имаме много добър опит на пазари като Турция, Китай, Русия, Индия, страните от Европейския съюз. През последните години забелязваме, че производствените компании използват повече факторинг услуги спрямо чисто търговските дружества. Като сектори най-активни клиенти на услугата са компании от металопреработването, машиностроенето, фармацията, хранително-вкусовата промишленост и леката промишленост. Нашата кредитна политика ни позволява да насърчаваме развитието на бизнеса чрез финансиране на почти всички сектори на икономиката.

В Пощенска банка предлагаме факторинг със и без регрес както на корпоративни клиенти, така и на собствениците на малки и средни предприятия, като се стремим да предоставяме най-добрите условия и услуги според индивидуалните потребности на нашите клиенти. Според подхода към риска факторинг услуги се предлагат с регрес

- т. е. клиентът поема кредитния риск на купувачите. При факторинга без регрес ние покриваме кредитния риск на купувачите. Според произхода на транзакцията факторингът бива вътрешен

- при търговия на вътрешния пазар, и международен – при трансгранична търговия, те. експортен или импортен факторинг.

Вътрешният факторинг с регрес е предназначен за фирми, които реализират повтарящи се продажби на отложено плащане на територията на България. Експортният факторинг без регрес е предназначен за български износители, търгуващи с държави от Европа, Северна и Южна Америка, Югоизточна Азия – общо над 60 държави в цял свят, като това е възможно, защото нашата банка е член в глобалната факторинг асоциация Factors Chain International. Предоставяме и факторинг услуги на доставчици. Нашият клиент се явява купувачът по вътрешен или импортен факторинг и плаща задълженията си към доставчиците на датата на падежа им. Предлагаме и още един тип факторинг, т. нар. Back-to-Back факторинг – комбинация от обратен факторинг и вътрешен/ експортен факторинг. Като нашите клиенти получават авансови плащания по търговските си вземания от продажбите и плащат със значителна отсрочка търговските си задължения на един и същ кореспондент – Пощенска банка.

Качеството на портфейла ни е много високо, нямаме лоши сделки, което показва, че и компаниите се развиват добре и в правилната посока. Не предлагаме факторинг услуги на компании с висока концентрация на вземания, на вземания от свързани лица и правим факторинг само на нововъзникнали вземания. Риск винаги има, но разполагаме с много добри експерти и анализатори, които се грижат за спокойствието на клиентите ни.

Смятам, че пазарът ще продължи да расте и да се развива, което ще доведе до по-големи приходи за местния бизнес и до развитие на българската икономика. Очаквам не само големите корпорации, но и още повече малки и средни предприятия да се възползват от факторинг услугите, обръщайки се към нас като консултанти и експерти в сферата.

***

СЪВЕТИ

• Винаги диверсифицирайте продажбите си

• Вземанията от вашите клиенти са ваш ценен актив

• Продажбите на отложено плащане са ваше конкурентно предимство

• Коментирайте бизнес идеите си с вашата банка партньор

• Не чакайте просрочване на плащанията, за да започнете да управлявате рисковете

Стр. 44 – 45