Николай Лазаров участва в ежегодната строително-инвестиционна конференция “Форум Реал“

FacebookTwitterLinkedInEmail

 
В София се проведе традиционната конференция на строително-инвестиционната индустрия на България – “ФОРУМ РЕАЛ”, който тази година беше посветен на тема “Иновации и устойчиво строителство”. ти. Участваха предприемачи и представители на индустрията, анализатори, инвеститори, архитекти, строители, търговци и финансови експерти.
 
Николай Лазаров, началник управление “Продажби Индивидуални клиенти” представи Пощенска банка в панелна дискусия “Инвестиции в иновации и възможностите за преодоляване на кризи”. В дебата се обсъждаха теми, засягащи недвижимите имоти, новите тенденции и предизвикателства в сектора, настоящата икономическа ситуация в страната и как се отразява тя на сектор строителство.
 
С входящото си обръщение към гостите и участниците той очерта основните предизвикателства в обуздаването на инфлацията и повишаването на лихвите. “На глобално ниво вече наблюдаваме промяната в лихвения цикъл към повишение, което запозна от САЩ, но това е нормално. Не са нормални негативните лихвени нива, защото в който учебник по икономика и финанси да надникнем, това се разглежда по-скоро като изключение“, посочи Николай Лазаров. Той допълни, че новият лихвен цикъл сам по себе си е едно връщане към успокояването и нормалността, и изминалата година е била тъкмо такава.
 
Участниците в панела споделиха виждане, че в България нещата се случват по-бавно и у нас тепърва ще се разгърнат процесите, които сега виждаме в еврозоната. “Налице са сигнали за успокояване у нас – както в търсенето на жилища, така и в исканията за отпускане на кредити, защото накрая до реална сделка достигат по-малко от желаещите”, отбеляза още Лазаров.
 
“Пазарът на имоти е един от най-устойчивите и като такъв той е преживял всевъзможни кризи от различно естество. Затова, да се говори за криза е преувеличено и твърде силно, тъй като думата “криза” съдържа в себе си елемент на изненада. Докато ние сме свидетели на промяната в лихвения цикъл и в него няма нищо изненадващо”, каза още той.
 
Според Николай Лазаров, в момента на пазара има една голяма неяснота и тя е колко време ще продължи инфлацията. “Всички икономисти знаем, че тя се преодолява с повишение на лихвените проценти, докато те не станат положителни”, обобщи той.
 
“Занапред всичко, свързано с инфлацията и лихвите, ще бъде въпрос на добра комуникация към клиентите и потребителите. Колкото повече те вземат решения на базата на отлична информираност и осведоменост, толкова по-добре и това е, което бих посъветвал желаещите да инвестират в жилище. Нека спокойно и трезво да преценят възможностите на доходите си и да бъдат балансирани в решенията си”, изтъкна той.
 
По време на разговора Николай Лазаров обърна внимание и обстойно се спря на върху предлагането на продукти, в които има много силно ESG присъствие. “Този компонент ще диференцира финансирането и в Пощенска банка вече имаме такива продукти. Пуснахме на пазара “Зелен жилищен кредит”. Иновативното финансово решение може да се използва както за покупката на енергийно ефективен жилищен имот клас А или по-висок или за рефинансирането на такъв жилищен кредит, така и за енергийно ефективни подобрения на дома, като производство на зелена енергия чрез фотоволтаични панели, соларни панели за производство на топла вода или инвестиция в умни енергийни системи за дома с цел минимизиране на консумацията на енергия”, обясни той.
 
Николай Лазаров посочи, че Пощенска банка разполага с аналогични решения и за бизнеса – финансовата институция предлага както стандартизирани продукти, така и такива, които да отговарят на конкретни нужди на нейните клиенти и да са съобразени със спецификата на тяхната дейност. “Имаме отговор за всякакви ситуации: закупуване на високоефективни машини, на електрически автомобили, както и на въвеждане на мерки за енергийна ефективност на производствени помещения и изобщо други решения, насочени към повишаване на ефективността на процесите и потреблението на енергия и суровини. С продукта ни “Зелен кредит” за корпоративни клиенти ние предлагаме рационализиран процес на одобрение и конкурентна структура на кредита за финансиране изграждане на фотоволтаични централи за собствено потребление и продажба на електрическа енергия”, заяви още Николай Лазаров.
 
В края на разговора участниците в събитието споделиха увереността си, че при следващото издание на този престижен форум, България вече ще бъде член на Шенгенското пространство и на еврозоната.
 
В рамките на събитието се състоя и церемонията за връчване на Годишните награди за строителство M2, които за десета поредна година отличиха най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв.м. разгъната застроена площ.