Николай Лазаров, началник отдел “Продажби” в Управление “Индивидуално банкиране”, Пощенска банка: Модерното банкиране не зависи от работното време на клона

FacebookTwitterLinkedInEmail

сп. Business Club | 26.07.2016 | 00:01

Новата услуга на Пощенска банка “Банкери насреща” спестява две трети от процеса по взимане на потребителски кредит. Според Николай Лазаров, началник отдел Продажби в управление “Индивидуално банкиране” мобилният банкер спестява половината от времето за събиране на информация, подаване и внасяне на документи.

Г-н Лазаров, какво представлява новата услуга на Пощенска банка – Мобилни банкери?

В съвременния динамичен живот услугата “Банкери насреща” дава едно от най-ценните неща – спестява време. В удобно време и на подходящо място за клиентите, банков експерт може да посети клиента и да даде изчерпателна професионална информация за различни продукти напълно безплатно. Тази нова услуга показва желанието на Пощенска банка да е близо до своите клиенти и да предложи иновативен и модерен начин за банкиране в допълнение на останалите канали за обслужване и продажби, които има.

По какъв начин клиентите могат да се свържат с мобилен банкер?

Клиентите могат да поискат среща с мобилните банкери по телефон на нашия кол център 0700 18 555 или чрез онлайн заявка на сайта на банката. Часът и мястото на срещата се определят от клиента, спрямо неговото желание.

Кои продукти на банката се предлагат от Мобилните банкери?

Мобилните банкери предоставят информация за продукти и услуги за физически лица – потребителски и жилищни кредити, овърдрафти, дебитни и кредитни карти. Клиентите ни са максимално улеснени, защото нашите експерти им помагат за подготовката на документите и ги подават вместо тях в избран от клиента банков клон на Пощенска банка. Клиентът трябва само да посети клона за подписване на договора и получаване на средствата, т.е. две трети от процеса са му спестени. При жилищното кредитиране мобилните банкери могат да бъдат също много полезни, тъй като понякога се налагат повече срещи, разработване на различни варианти и погасителни планове, удобни за клиента.

Какъв е профилът на клиентите, които заявяват услугата Мобилен банкер?

Направихме проучване преди да стартираме тази услуга за нуждите на клиентите от модерно банкиране. Голяма част от клиентите посочиха, че удобството и професионалната консултация е най-важното нещо за избор на банка. Стратегията на Пощенска банка е да бъде първи избор на клиентите за банкиране и затова предлагаме съвременни гъвкави продукти с модерен начин на обслужване. Като профил мога да обрисувам най-вече заети хора, с доходи над средните за България. Имаме доста клиенти от IT сектора, медии, телекомуникационни компании, фармацевтичния сектор… Това са хора, които знаят, че времето е ценност и търсят начин да спестят време за по-важните за тях неща. От другата страна са хора, които искат да попитат за даден продукт или услуга, без твърд ангажимент. Тази мрежа ни дава възможност да получаваме обратна информация какви нужди имат клиентите ни и какво можем да подобрим в процесите и начина на работа. Смело мога да твърдя, че откакто започна да работи услугата с мобилните ни агенти, в банката променихме някои процеси с цел удобство на клиента. Така че това е другата добавена стойност, която се връща към всички клиенти на Пощенска банка.

В кои градове се предлага услугата и планирате ли разширяване на мрежата?

Проучването ни показа, че най-голям брой клиенти за подобен иновативен начин на банкиране, има в София, където предлагаме тази услуга към момента. Първите резултати са много положителни и обратната връзка от клиентите ни е позитивна. Ако продължи добрата тенденция имаме готовност за разширяване на мрежата и в другите по-големи градове в България, където също има клиенти с подобна нужда – да скъсят времето си за банкиране, да го опростят и да не се съобразяват с ограничения, свързани с конвенционалния начин на банкиране.

Съкращаване на времето, улесняване на процеса, можем ли да споменем и други предимства на мобилните банкери?

Една от най-големите ползи е, че клиентите имат възможност в спокойна за тях атмосфера да задават въпроси и да получат информация за финансов продукт, като им бъдат разработени различни индивидуални за тях варианти. Това е огромна ценност, банкер да предоставя своята експертиза напълно безплатно, в удобно време и място. За хората, които ценят времето и информацията, мобилните банкери на Пощенска банка са отлична услуга.

Мода или необходимост е услугата Мобилни банкери?

Бих казал, че основното за този тип банкиране е удобството и необходимостта. Според мен е модерно да имам личен банкер на разположение, когато преценя, не ме обвързва с работно време и ограничения. Банкерът в моя офис – това е възможно най-удобната и модерна услуга.

Стр. 19