Николай Лазаров: Бъдещето е в устойчивия микс между физическите и дигиталните канали за банкиране

FacebookTwitterLinkedInEmail

24 юни 2021 г.
 

Устойчивият микс между физическите и дигиталните канали, в който традиционната банкова култура и висока експертиза са надградени с възможностите на дигиталната инфраструктура, високотехнологичните решения и иновациите, ще предопредели бъдещето на банкирането, прогнозира Николай Лазаров, началник управление “Продажби Индивидуални клиенти” в Пощенска банка. Той взе участие в конференцията за иновации на “Fintech & Digital Banking” в рамките на Bulgarian Digital Week 2021 с представяне на тема “Phygital – бъдещето на традиционното банкиране в България”.
 

През миналата година в Пощенска банка очаквано е регистриран сериозен ръст на интереса на клиентите към дигиталните канали за банкиране, сподели Лазаров. Въпреки това както в национален, така и в глобален план пазарните проучвания ясно очертават тенденцията значителен брой потребители да предпочитат традиционното банкиране. Ето защо динамичното развитие на сектора ще доведе до максимално ефективно съчетаване на класическия и дигитален модел на банкиране, допълни той.
 

Иновативният подход и имплементирането на модерни технологии в банковата сфера водят до преформулиранe на финансовата екосистема и до промяна на средата, като създават нови възможности за сегментиране и индивидуален подход към потребителите на финансови услуги. Във все по-актуални се превръщат облачните решения в сектора, оценката на въздействието от страна на бизнеса, диференцирането на различните бизнес модели и не на последно място способността за адаптация и адекватен отговор на динамичните промени, които наблюдаваме не само през последната година, коментира Лазаров.
 

В хода на дискусията Николай Лазаров разкри, че финансовият сектор се отличава с изключителна дигитална готовност както от страна на бизнеса, така и от страна на потребителите. Като пример той сподели, че благодарение на добре развитите и разнообразни канали за дистрибуция и комуникация с клиентите, а също и на богатото си портфолио от продукти и услуги, Пощенска банка затвърждава лидерската си позиция и предлага отлично преживяване на своите клиенти. Ето защо и в бъдеще банката ще продължи да инвестира в дигиталните канали и да внедрява иновативни решения за максимално удовлетворение на своите клиенти.
 

PB_Nikolay-lazarov-fintech-колаж_SM_1080x1080_v2