Нашите “Герои в зелено”

FacebookTwitterLinkedInEmail

Това лято стартира вътрешно състезание в Пощенска банка “Герои в зелено”, в което получихме много добри идеи от служителите на Пощенска  банка как да подобрим състоянието на околната среда и респективно местната общност. Благодарим на всички колеги, които сформираха екипи и участваха с много ентусиазъм и прекрасни проекти.

Работим вече за реализацията на шест от проектите и до края на август те ще бъдат факт. Най-добрите идеи ще получат финансова подкрепа за реализацията си, маркетингови материали и специални брандирани шапки за екипите.

Добрите идеи винаги са добре дошли, за да продължаваме доброволчеството си и да бъдем както винаги активни и социално ангажирани.