Нараства търсенето на агро кредити със старта на кампания 2015 г.

FacebookTwitterLinkedInEmail

С новия земеделския сезон Пощенска банка отчита засилено търсене на земеделски кредити. “Всички наши продукти са специално разработени и непрекъснато биват подобрявани според нуждите на нашите клиенти. Сред най-търсените ни продукти за земеделски производители са оборотните и инвестиционни кредити за закупуване на земеделска земя, като през 2014 г. Пощенска банка отбеляза ръст от над 30% в сектора. В началото на тази година разширихме гамата си от продукти и добавихме овърдрафти за животновъди и кредити по програмата за агроекология”, коментира Ангел Матеев, заместник-началник сектор “Банкиране на дребно” и началник управление “Банкиране малък бизнес” в Пощенска банка.

В рамките на пролетното издание на “Бата Агро” в Стара Загора, от 4-ти до 7-ми март, финансовата институция ще представи изгодни продуктови решения и преференциални условия за лизинг за закупуване на нова и употребявана земеделска техника от лизинговото си дружество “И Ар Би Лизинг”.

Клиенти, подали искане за лизинг за нова селскостопанска техника до 31 май 2015 г., получават преференциална лихва от 3.9% и възможност за договаряне на сезонни вноски, позволяваща през определен период от годината клиентът да заплаща само лихва, 10% първоначалната вноска, и срок на изплащане до 60 месеца. Лизинг услугите се предлагат в клоновете на Пощенска банка в цялата страна.

Пощенска банка предлага и специално разработени продуктови решения за земеделските производители с изключително атрактивни лихви и такси – овърдрафт, кредит за закупуване на земеделска земя, финансиране на проекти по европейски програми и гъвкави разплащателни продукти. С пакет “Земеделец” потребителите могат да оптимизират разходите си за банково обслужване и да спестят време от ежедневни банкови операции, съобщават от банката.