“Най-добър старт за всяко дете” продължава

FacebookTwitterLinkedInEmail

Стратегическото партньорство на Пощенска банка и УНИЦЕФ “Най-добър старт за всяко дете”, стартира декември 2013 г. и е само на година и половина, но вече уверено прохожда в България.

Целта на проекта е набиране на средства за създаване на мрежа от “Центрове за майчино и детско здраве” в цялата страна, които да предлагат безплатни домашни посещения и консултации от медицински сестри към бременни и родители на деца до 3 г.

За първата година и половина от стратегическото партньорство на Пощенска банка и УНИЦЕФ, благодарение на подкрепата на нашите клиенти и партньори и широката общественост за реализирани, е постигнато много:

•    Над 560 000 лева, събрани само за 1.5 година
•    Два работещи Центъра за майчино и детско здраве, за областите Шумен и Сливен, като вторият е открит само 10 месеца след началото на кампанията
•    32 обучени медицински сестри
•    Повече от 18 000 домашни посещения;
•    Повече от 19 000 консултации
•    Подкрепа за 121 семейства на деца с увреждания
•    Съдействие на над 5300 семейства на малки деца
•    Грижа за над 450 здравно-неосигурени бременни жени за достъп до квалифицирани здравни грижи

Дългосрочната цел на партньорството е изграждане на мрежа от центрове в цялата страна, така че да бъде обхванато всяко едно дете на България.

Можете да подкрепите следващите стъпки на Центровете за майчино и детско здраве у нас, като направите своето дарение чрез онлайн банкиране, на каса или през банкомат на Пощенска банка. Дарителската сметка на кампанията е:  IBAN: BG67BPBI79421001044603, BIC: BPBIBGSF.  Всички трансакции, свързани с даренията към УНИЦЕФ, са освободени от такси.

Заедно можем да дадем най-добрия старт на всички деца в България!