Над 100 деца се запознаха с професиите в Пощенска банка в рамките на инициативата “Гордея се с труда на моите родители”

FacebookTwitterLinkedInEmail

Пощенска банка се включи и тази година в социално отговорната инициатива на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН “Гордея се с труда на моите родители”. Кампанията си поставя за цел да помогне на децата в бъдещото кариерно ориентиране, като им показва, че трудът и образованието са водещи ценности, а качествата и уменията са в основната на успешната лична реализация.
Повече от 100 ученици, от 2, 4 и 5 клас, посетиха в рамките на инициативата централата на банката и научиха много – за работата на различните специалисти, за силата на екипната работа и за това колко важно е доброто образование за професионалното развитие. Те се запознаха с историята на парите, основните защити на банкнотите в лева и евро и най-разпространените финансови понятия, продукти и услуги. Децата получиха и възможността да станат част от “реалния работен процес” с посещение в учебния клон на Пощенска банка.
В края на визитата те споделиха, че с удоволствие биха се върнали отново в банката и че са научили много нови и интересни неща – за парите, финансите и професиите.

2