Младите банкери от Postbank Next получиха награда за корпоративно управление в ученическо състезание

FacebookTwitterLinkedInEmail

Postbank next 2019-

Пощенска банка за поредна година стана ментор на ученици от 10 клас в Националната търговско-банкова гимназия в София. Служители на банката им споделиха в серия от срещи ценен опит и практически насоки в областта на финансите, банкирането, иновациите и маркетинга. Те им представиха кариерните възможности в банковия сектор и предимствата от работата в силен и мотивиран екип.

Младите банкери от Postbank Next участваха в XX панаир по проекта “Интегративно практическо обучение”, проведен в края на февруари в Интер Експо Център. Екипът завоюва престижната награда за “Корпоративно управление” в състезание между 56 учебни предприятия на НТБГ – 20 банки, 30 фирми и 6 застрахователни компании.

Подкрепата за ученическата банка Postbank Next е в изпълнение на устойчивата стратегия на Пощенска банка за изграждане на тясна връзка между бизнеса и образованието и е част от корпоративно-социалната отговорност на институцията с фокус към младите хора.

PB Next 1-

PB Next 2-