Мечка

FacebookTwitterLinkedInEmail

Добре дошъл в нашата Зелена класна стая!
 

Огледай се. Ослушай се. Витоша е дом на много растения и животни.
 

Сега ще научиш повече за мечката.
 

Къде ще я срещнеш?
 

В България се среща в Стара планина, Рила, Пирин, Западни Родопи и Витоша.
 

Как ще я разпознаеш?
 

Мечката е най-големият сухоземен хищник. Окраската на козината е от жълтокафява до почти черна.
 

Храна и особености
 

Активна е денем и нощем. Плува и се катери добре. Обонянието и слуха са силно развити, а зрението слабо. Устройва бърлогата си в скални цепнатини, малки пещери и корените на дървета. Мечките са всеядни. Въпреки че са добре проявени вегетарианци, отделни индивиди развиват хищническо поведение и нападат едри животни.
 

Любопитно!
 

През януари в зимното леговище се раждат малките мечета с размери на катерица (300-500 г), които проглеждат след 4-5 седмици. Бозаят 4 месеца и остават с майките си до около 2-годишна възраст.

 

Mechka_Internal news_MC