Любомира Алексова в #СтажантскаПрограма

FacebookTwitterLinkedInEmail

 
Любомира Алексова от Американския университет в България участва в нашата #СтажантскаПрограма, която представя в синтезиран вид модела на банковия бизнес в различните му аспекти. Влез и ти в реалния свят на бизнеса. Изпрати ни своята автобиография на jobs@postbank.bg

 

 

Любомора Алексова