Лина Върбанова: Следвайте свой собствен път в имплементирането на изкуствения интелект във вътрешни системи

FacebookTwitterLinkedInEmail

 
В София се проведе 11-то издание на Salesforce конференцията АI & CRM: Surfing the Wave of Innovation, организирана от “Некст Консулт”. Тази година фокусът на събитието беше насочен към възможностите на изкуствения интелект и мястото на технологията в съвременните CRM системи.

Конференцията събра на едно място водещи компании от различни индустрии и топ професионалисти в сферата на технологиите, дигиталната трансформация и консултирането. Посетителите успяха да видят и множество демонстрации, които разкриват потенциала на AI технологиите в CRM системите, подчертавайки ключовата им роля за по-добрата ефективност и успеха на бизнесите.

Лина Върбанова, началник отдел CRM в Пощенска банка, представи по време на участието си презентация, посветена на изкуствения интелект и всеобхватното му приложение в банкирането. Пред гостите на конференцията тя направи преглед на цялостната история на зараждането на изкуствения интелект от средата на 50-те години на 20-и век, отчитайки приноса на велики изследователи, пионери в областта, като Алън Тюринг, Джон Макарти, Джоузеф Уайзенбаум.

В презентацията си тя посочи стъпките и очерта възможните алгоритми за имплементирането на AI в CRM системите. “Вървете по свой собствен път, оценете готовността си за AI и работете стъпка по стъпка“, посъветва тя гостите.
Лина Върбанова се обърна към участниците и ги насърчи да експериментират с инструментариума и опциите, да бъдат готови да увеличават или намаляват мащаба на проектите. „Инвестирайте в изграждането на разбирателство, задайте недвусмислени изисквания и изградете необходимата архитектура“, допълни тя.

Върбанова посочи, че AI е съвкупност от неща – една цялостна концепция за машината, която увеличава и доразвива човешките способности. “Сред клоновете на изкуствения интелект има под-дисциплини като машинно обучение, речево разпознаване, планиране, роботика и много други, някои от които добре познати вече в практиката“, каза тя.

Лина Върбанова посочи с примери от Пощенска банка как изкуственият интелект намира приложение и генерира резултати. “До момента в банката имаме успешно приложени в практиката модели за генериране на изображения (GenAI), в следствие на които реализираме от една страна намаляване на времето и разходите за персонализиране на кампании, а от друга, подобряване на резултатите – с 23% повече отворени и прочетени мейли или Viber съобщения и 31% увеличение на click rate“, обяви тя.
Според нея, първоначалната оценка е доказала, че този тип технологии може да се адаптира и използва ежедневно и да допринесе за повишаване на ефективността.

Тя засегна и теми като потенциала на изкуствения интелект да преобразява маркетинга, поведенческия сегмент, кръстосаните продажби, eлектронната търговия и обслужването на клиенти.
Бъдещето на изкуствения интелект Лина Върбанова очерта в няколко направления, като решения и приложения за вътрешни операции в подкрепата на служителите и клиентите.