Лектори от Пощенска банка участваха във FinX Conference 2022

FacebookTwitterLinkedInEmail

Финансовата институция беше основен спонсор на събитието за инвестиции и финансови технологии

 

Експерти от Пощенска банка се включиха като лектори в конференцията за инвестиции и финансови технологии FinX Conference 2022, в която водещи професионалисти от банковия сектор, предприемачи и финансови анализатори споделиха своя опит и прогнози за развитието на пазарите. Събитието, организирано от Finance Academy с подкрепата на Пощенска банка, се проведе в хибриден формат, като около 200 души присъстваха на място, а над 1000 гледаха онлайн.

 

Николай Лазаров, началник управление “Продажби Индивидуални клиенти” в Пощенска банка, взе участие в основната панелна дискусия на тема „Перспективи пред имотния пазар в България – охлаждане или прегряване?“. Той представи пред аудиторията наблюденията си над пазара на недвижими имоти, разкри спецификите и фундаменталните особености на този тип активи и сподели прогнозите си за развитието на пазара. Броят на сделките с недвижими имоти е стабилен по данни на финансовата институция, като за потребителите, които търсят нов дом, основен фокус остават качеството и локацията на желания имот. Все по-силно изразена, особено в представителите на поколение Z, които поетапно навлизат на имотния пазар, е тенденцията към природосъобразен начин на живот, сподели Николай Лазаров. Това е и сериозен потенциал за развитието на зелени, еко- или пасивни проекти в унисон с глобалните процеси, заключи той.

 

В инвестиционния панел на конференцията Васил Сланчев, ръководител отдел “Частно банкиране и взаимни фондове“ в управление “Капиталови пазари“ в Пощенска банка изнесе представяне на тема „Дългосрочни стратегии за инвестиране – взаимни фондове и ETFs“. Взаимните фондове, които представляват колективна инвестиционна форма с акумулиране на средства от голям брой инвеститори, добиват все по-голяма популярност както в регионален, така и в глобален план. Някои от ключовите им характеристики, сред които възможността за икономия от мащаба и богатият набор от типове инвестиционни профили, ги правят предпочитан избор в планирането и управлението на личните или семейните финанси, сподели наблюденията си от развитието на пазара Васил Сланчев. Основните предимства на взаимните фондове са ликвидността, която представлява лесен достъп до инвестираните средства във всеки един момент, диверсификацията, която до голяма степен неутрализира волатилността на финансовите пазари, както и професионалното им управление, направлявано от системен подход на базата задълбочени познания и дългосрочни анализи, допълни той. От друга страна положителните характеристики на ETFs са ясната инвестиционна стратегия, високата прозрачност и ликвидност, и относително по-ниските разходи за инвеститорите в сравнение с взаимните фондове, допълни той.

 

Пощенска банка подкрепя образователната програма на Finance Academy и конференцията FinX Conference 2022 като част от стратегическото партньорство между двете институции. Съвместната инициатива на двете организации има за цел да повиши нивото на финансова грамотност и познанията в сферата на инвестициите и личните с фокус върху устойчивото развитие на предприемаческата екосистема, което е в пряка връзка с икономическия напредък.