Кръсточовка

FacebookTwitterLinkedInEmail

Добре дошъл в нашата Зелена класна стая!
 

Огледай се. Ослушай се. Витоша е дом на много растения и животни.
 

Сега ще научиш повече за кръсточовката.
 

Къде ще я срещнеш?
 

Кръсточовката е непрелетна птица, която се среща в иглолистни гори във високите части на планините в България.
 
 

Как ще я разпознаеш?
 

Има ясно изразен полов диморфизъм (разлика в оперението на мъжките и женските индивиди), като мъжките екземпляри са едни от най-красиво оцветените птици у нас. Те са с червеникаво-розов цвят тяло и кафяво-зеленикави криле. Женските са с жълто-зеленикаво оперение по тялото и по-тъмни криле. Младите са сиво-кафяви с надлъжни петна.
 
 

Храна и особености
 

Основната храна на кръсточовката е еднообразна – различни видове семена на иглолистни дървета, буков жълъд, слънчоглед, дървесни пъпки, рядко насекоми.
 

Любопитно!
 

Със специално конструираната си човка птицата лесно отваря и измъква семената от шишарките. След като са минали през човката ѝ, шишарките изглеждат доста ”рошави” – със смачкани и развлакнени люспи.

 

Krustochovka_Internal news_MC