Кредитите за бизнеса са се увеличили с 3,7% за 2014г., отчетоха на конференция на Пощенска банка в Хасково

FacebookTwitterLinkedInEmail

“В национален план се отбелязва ръст от 3,7% на бизнес кредитите за 2014г. за разлика от страните в ЕС, където такъв няма. За домакинствата средно месечно банките отпускат 110 млн. лева жилищни кредити и 210 млн. лева потребителски заеми”, заяви водещият икономист на Industry Watch Лъчезар Богданов по време на конференцията “Пощенска банка среща бизнеса” в гр. Хасково.

На срещата в подкрепа на местния бизнес присъстваха Димитър Шумаров, изпълнителен директор и главен финансов директор на Пощенска банка, Ангел Матеев, заместник-началник сектор “Банкиране на дребно” и началник управление “Банкиране малък бизнес” на финансовата институция, областният управител на Хасково – Добри Беливанов, кметът на града – инж. Георги Иванов, мениджъри на малки и средни компании, клиенти и партньори на банката, представители на медиите.

“Нашата движеща сила е доверието на над 1,5 млн. клиенти, от които над 32 хиляди обслужваме в областта. Разбираме какво предизвикателство е да си предприемач в България, затова за нас е повече от важно да подкрепяме бизнеса в тази нелека задача”, каза при откриването на конференцията г-н Димитър Шумаров. “Пощенска банка обслужва една трета от 300 хиляди фирми, опериращи у нас, 98% от които малки и средни предприятия. Целта ни е не просто да предоставяме универсални продукти “за всички”, а продукти спрямо конкретните им нужди. Предлагаме продуктови решения с изключително конкурентни лихви и пакетни продукти, с които бизнес клиентите ни могат да оптимизират разходите си за банково обслужване и да спестят време от ежедневни банкови операции.”

Кметът на града поздрави гостите и изрази удовлетвореност от работата с финансовите институции, като сподели очакването си да са бъдат още по-гъвкави и да подкрепят успеха на фирмите и частните лица. “Община Хасково беше първата, която взе кредит преди около 7-8 години на стойност 20 млн. лева за строителство и благоустройство. За нас е важно лихвите по заемите да падат, за да можем да финансираме още повече проекти и да подпомагаме местния бизнес. 80-90 % от дейността в града се извършва от местните хора, за съжаление липсват външните инвестиции”, заяви инж. Георги Иванов.

Според данни на НСИ, от 2010 г. до 2013 г. оборотът на фирмите в област Хасково постепенно се увеличава, като общата стойност нараства от 2.6 млрд. лв. на 3.5 млрд. лв. Прогнозата на Industry Watch за 2014 г. е да се отчете ръст от 34% спрямо 2010 г. Произведената продукция в областта е на стойност 2.2 млрд. лв., а добавената стойност от нея се равнява на 28%.

На фона на очакванията за развитието на региона представителите на бизнеса поставиха своите очаквания и дадоха препоръки за съвместната си работа с финансовите институции.