Конкурентните предимства на различни кредитни продукти дискутираха учениците от Националната търговско-банкова гимназия и експерти от Пощенска банка

FacebookTwitterLinkedInEmail

Разнообразието от различни кредитни продукти, актуалните тенденции в потребителското кредитиране, конкурентните предимства и иновативните решения. Това бяха част от темите, които обсъдиха учениците от Националната търговско-банкова гимназия с лектори от Пощенска банка по време на второто обучение от съвместната инициатива, която се провежда за четвърта година.
 
Усилената подготовка за представянето на ученическата банка Postbank Next в Двадесет и първия училищен панаир на гимназията определи избора на дискутираните теми. Екипът от млади мотивирани бъдещи банкери от 11 клас разработва пакет от кредитни продукти, с които ще се представи по време на изложението. Ето защо за учениците беше изключително полезно да обсъдят с професионалистите от Пощенска банка както механизмите за създаването на кредитни продукти, така и успешните стратегии за тяхното реализиране.
 
Експертите от секция “Потребителско кредитиране” към Управление “Стратегическо развитие Индивидуално банкиране” в Пощенска банка похвалиха младите банкери за това как те са структурирали и оформили подготвените от тях кредитни продукти като са включили в тях всички необходими реквизити. “Последните тенденции, които се наблюдават в развитието на потребителското кредитиране, са в посока дигитализация и оптимизиране на различните продукти. А с иновативния подход ние улесняваме потребителите да направят своя информиран избор измежду разнообразието от кредитни продукти на пазара”, споделиха в хода на дискусията експертите от Пощенска банка.
 
Подкрепата за ученическата банка Postbank Next е част от корпоративно-социалната отговорност на институцията с фокус към младите хора. Тя е в изпълнение на устойчивата стратегия на Пощенска банка за изграждане на тясна връзка между бизнеса и образованието.

 

IMG_20200214_101002_1

 

IMG_20200214_101635_1

 

IMG_20200214_105109_1