Клуб Investor.bg: Банки и финанси

FacebookTwitterLinkedInEmail

Кои са оптималните за България траектория и момент за присъединяване към Европейския паричен съюз и как промените в еврозоната влияят на оценката за оптималния хоризонт за присъединяването – в тази важна дискусия на Клуб Investor.bg участва на 9 май колегата Дончо Донев, началник управление “Капиталови пазари” в нашата банка.