Клиентите на Пощенска банка демонстрират предпочитание към зелените продукти и услуги

FacebookTwitterLinkedInEmail

 
“Новата ESG реалност и как светът се променя към по-зелено бъдеще” е темата, с която се завръща в ефир първият банков подкаст “Финанси на фокус”, реализиран от Пощенска банка в партньорство с Bloomberg TV. Четвъртият сезон на подкаста стартира с интересен разговор за предизвикателствата, пред които са изправени всички участници в зеления преход, както и анализ на стратегическия подход на Пощенска банка в тази посока. В дискусията се включиха проф. Виржиния Желязкова, мениджър Зелени политики в Пощенска банка и Момчил Игнатов, началник отдел Европейски програми и развитие на продажбите, които заедно с водещата Вероника Денизова коментираха основните принципи на ESG и защо регулациите в тази посока имат решаваща роля.
 
“Значението на ESG политиките нараства непрекъснато, защото все повече компании си дават сметка, че за да се осигури устойчиво развитие не трябва да се гледа на бизнеса само като източник за реализиране на печалби, а трябва да се отчита и влиянието, което съответният бизнес има върху околната среда и обществото”, разясни проф. Желязкова. Тя посочи, че ESG стратегията на Пощенска банка се развива в две направления – първото е свързано с вътрешните процеси и всичко, което организацията прави, а второто адресира клиентите и това, което те правят със средствата, които банката им отпуска. Тя подробно описа процесите, които е внедрила Пощенска банка в изпълнение на своята ESG стратегия и посочи, че в продължение на 11 години вътрешно се проследяват 3 показателя – въглероден отпечатък от потребената електро енергия, количеството на изразходваната вода и обема на използваната хартия, като благодарение на усилията, които се полагат, е постигнато значително намаление и на трите ресурса. Проф. Желязкова посочи още, че сред служителите на банката има висока степен на осъзнатост за необходимостта да участват в тези процеси.
 
“Внедрили сме система за проследяване на екологичните и социални рискове в кредитирането, като нашият стремеж е не да ограничаваме клиентите си, а да имаме информираност за това какъв е рискът на всяка една сделка, която правим. Това ни позволяла да проследяваме рисковия профил на нашия портфейл, а тази информация е публично достъпна в нашите годишни отчети”, обясни още Виржиния Желязкова.
“Пощенска банка има ясна стратегия как да класира проектите в сферата на ESG”, заяви Момчил Игнатов и уточни, че процесът се развива в няколко направления, като се оценяват конкретни проекти, които отговарят на изискванията на таксономията, основно соларни проекти и такива, насочени към алтернативни източници на енергия. Другата група се класифицират според дейността на клиента, като при компании, които генерират над 80 % от приходите си от т.нар. зелени дейности, финансиранията се считат за зелени и съответно те ползват всички привилегии, които банката може да им предостави. Във фокуса на финансовата институция са и компании, които с договора за финансиране поемат ангажимент какви конкретни стъпки биха поели за намаляване на въглеродния отпечатък, както и по отношение на внедряването на работещи управленски практики.
 
В разговора стана ясно, че Пощенска банка предлага широка палитра от инструменти, насочени към пълния спектър от клиенти, които обслужва. Банката предлага зелени ипотечни кредити, отпуска средства за ремонт на жилища с цел повишаване на тяхната енергийна ефективност, също така финансира покупка на електрически хибридни автомобили, на енергийно ефективно оборудване и др. Банката предлага преференциални условия и за изграждането на фотоволтаични инсталации, като допълнителни финансови облекчения има за тези, които планират използването на произведената енергия за собствени нужди. “В допълнение на всички тези продукти имаме богат опит в работата си с различни гарантиращи институции и гаранционни инструменти и можем да предоставим финансиране при облекчени условия – с по-малко самоучастие, по-малко допълнително обезпечение, както и по-гъвкави срокове на изплащане”, коментира Момчил Игнатов.
 
Според проф. Желязкова най-големият катализатор за развитието на ESG към момента, са регулациите и тук много важна роля се отрежда на финансовата система, особено в лицето на банковия сектор, чиято роля е да помогне на бизнеса да се адаптира към новите изисквания, които са свързани със сериозни инвестиции и иновации.
 
В заключение Момчил Игнатов цитира проучване, което показва, че над 85% от потребителите заявяват готовност да предприемат конкретни действия в борбата с климатичните промени, а над 50% определят като важно намалението на личния си въглероден отпечатък. По думите му има ясно изразена тенденция на предпочитание към зелените продукти, което личи и от поведението на клиентите на Пощенска банка.
 
Целия разговор можете да чуете на сайта на bloombergtv.bg, както и в подкаст платформите Аpple podcast, sound cloud, google podcast и Spotify.