Качеството на имотите ще е основен фактор в развитието на пазара, прогнозира Николай Лазаров в дискусия за състоянието на сектора

FacebookTwitterLinkedInEmail

2 юни 2021 г.
 

“Секторът на жилищното кредитиране предстои да се развива все по-активно”, прогнозира Николай Лазаров, началник управление “Продажби Индивидуални клиенти”. Той беше един от участниците в дискусионния панел “Пазарът на жилища и тенденциите при средата на обитаване” по време на Residential Forum 2021, организиран от Градът Медиа Груп.
 

Лазаров коментира, че качеството на имотите ще бъде основният фактор, който ще се отрази на пазара в следващите няколко години, тъй като клиентите вече няма да купуват каквото им се предлага, а ще бъдат взискателни, ще поставят условия и така ще диктуват правилата в бизнеса.
 

Според него ориентирането на потребителите към по-качествени жилища е белег, че тепърва пазарът ще се развива. Като маркер за състоянието на сектора той посочи съотношението на жилищното кредитиране към брутния вътрешен продукт на страната, което е белег за стандартна на живот. Лазаров посочи, че у нас това съотношение е 12% и подрежда страната ни на последно място, но тъй като хората тепърва ще търсят все по-качествени имоти, това ще доведе до все по-активно кредитиране от страна на банките, както и до повишаване на стандарта на живот.
 

Участниците в дискусията бяха категорични, че банковото кредитиране е един от двигателите на пазара в момента. Те посочиха, че изискванията на клиентите чувствително са се променили, което от една страна се дължи на пандемията и нуждата от нов тип жилища, но от друга е свързано с промяна на профила на купувачите. Експертите отчетоха, че в момента активни са хора с високи доходи, предимно от ИТ сектора, които имат високи изисквания към новите си жилища. Според тях новото поколение купувачи задава тенденцията на пазара жилището да върви с множество допълнителни услуги, които осигуряват по-голям комфорт и по-високо качество на живот.
 

Експертите прогнозираха, че пазарът ще следват все повече световните тенденции и споделиха своите положителни очаквания за развитието на сектора.