Катерица

FacebookTwitterLinkedInEmail

Добре дошъл в нашата Зелена класна стая!
 

Огледай се. Ослушай се. Витоша е дом на много растения и животни.
 

Сега ще научиш повече за катерицата.
 

Къде ще я срещнеш?
 

Обитава цялата страна в широколистните и иглолистни гори, в градини, паркове, дори и в големите градове.
 

Как ще я разпознаеш?
 

Гризач с червеникава до тъмнокафява и черна окраска на козината.
 

Храна и особености
 

Храни се със семена от шишарки на иглолистни дървета, жълъди, орехи, гъби, кори, пъпки и филизи. Активна е през деня, предимно в утринните часове, а през лятото и привечер. Прекарява по-голямата част от времето по дърветата. По земята се движи с подскоци.
 

Любопитно!
 

Предпазва се от нападенията на хищници, като се крие на противоположната страна на стъблата.
 

Kateritsa_Internal news_MC