Как да изграждат успешни екипи обсъждаха учениците от Националната търговско-банкова гимназия и експерти от Пощенска банка

FacebookTwitterLinkedInEmail

Изграждане на силни и мотивирани екипи, преодоляване на проблемите в професионалното развитие, ефективно разпределение на задачите и фокус върху изпълнението им. Това бяха част от темите в първото обучение, върху които дискутираха учениците от Националната търговско-банкова гимназия и експерти от Пощенска банка. Финансовата институция за четвърта година е ментор на ученици от 11 клас в гимназията. В серия от обучителни лекции служители на банката ще споделят с младежите своя ценен опит и практически насоки в областите на финансите, кредитните продукти, банкирането, одитирането, GDPR, иновациите, корпоративните комуникации и маркетинга. Учениците също така ще имат възможност да посетят някой от иновативните дигитални офиси от ново поколение, които Пощенска банка откри в края на 2019 г.
 
През настоящата година младите банкери от Postbank Next ще участват в края на февруари в Двадесет и първия училищен панаир на гимназията. “Поставянето и следването на зададената цел е една от най-важните предпоставки за успеха на един екип”, посочи пред младежите Светослава Иванова, началник на отдел “Обучение и развитие” към Управление “Човешки ресурси”. В лекцията си тя ги окуражи да открият и използват пълноценно силните страни на всеки от членовете на отбора си, за да разпределят правилно ресурсите на екипа, което по думите й, ще бъде от съществено значение за удовлетворяващо представяне.
 
В хода на лекцията учениците представиха разработена учебна структура на банка и обсъдиха какво още да се подобри и развие. По време на срещата те споделиха, че желаят и са мотивирани да се представят по-добре от миналата година. От своя страна Светослава Иванова ги запозна с различни техники и методи на самоусъвършенстване и вътрешно развитие. В края на обучението младежите изгледаха видео-материали, свързани с управлението и развитието на човешките ресурси.
 
Подкрепата за ученическата банка Postbank Next е в изпълнение на устойчивата стратегия на Пощенска банка за изграждане на тясна връзка между бизнеса и образованието и е част от корпоративно-социалната отговорност на институцията с фокус към младите хора.

 

IMG_20200210_150441237

 

IMG_20200210_150429646

 

IMG_20200210_152655483